Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pääuutinen » Kunnat laitettiin paremmuusjärjestykseen - Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

EPSI Rating

Kunnat laitettiin paremmuusjärjestykseen - Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Tiedote.
Julkaistu: 10.12.2012 klo 14:00
Julkaisija: EPSI Rating

 

Kuntarating 2012

– Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus

 

Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti useiden keskeisten toimialojen sekä julkisten palveluiden koettua asiakastyytyväisyyttä ja –uskollisuutta. Tänä vuonna olemme laajentaneet tutkimustoimintaamme kattamaan myös asukkaiden tyytyväisyyttä kuntien tarjoamiin palveluihin. Tämä tiedote esittää tuloksia sekä kuntakohtaisesti että valtakunnallisesti.

Havaintoja:

Kauniainen saa valtakunnallisessa vertailussa korkeimmat asukastyytyväisyyspisteet

• Toiseksi yltää Naantali ja kolmanneksi Pirkkala

• Ympäryskunnat pärjäävät vertailussa hyvin

• Suurimmista kaupungeista Tampere pärjää parhaiten, Vantaa huonoiten

Helsinki sijoittuu selkeästi Suomen keskiarvon yläpuolelle

• Tyytyväisyys kuntien palveluihin on valtakunnallisella tasolla tyydyttävää

Espoossa seurataan pitkälti valtakunnallista keskiarvoa käytetyillä mittareilla

Tampereella nuoret arvostavat kaupungin palveluja erityisen paljon

Vantaalla korkeatuloiset ovat erityisen tyytymättömiä

Espoossa ja Turussa on huomattava ero tyytyväisyydessä sukupuolten väillä

• Kuntien välillä on yllättävänkin suuria eroja

EPSI Rating-tutkimuksessa asiakastyytyväisyysindeksi on keskeisessä asemassa. Sen arvo voi vaihdella asteikolla 0 – 100. Ohjeellinen arvostelu löytyy alla olevasta taulukosta:

alle 60 huono taso

60 – 75 välttävä / tyydyttävä

75 – 100 hyvä / erittäin hyvä

Tulokset perustuvat n. 12,000 satunnaisesti Suomessa tehtyyn puhelinhaastatteluun touko-marraskuun aikana v. 2012. Tiedonkeruusta vastasi Norstat Finland Oy. Yksittäisiä indeksejä on saatavilla 75 kunnasta. Virhemarginaalit ovat n. 3 indeksiyksikköä suuntaansa.

 

1. Kaikki kunnat

Tässä osiossa tarkastellaan valtakunnallisia tuloksia kaikkien kuntien osalta.

Taulukko 1: Valtakunnallinen vertailu – 20 parasta kuntaa – EPSI Rating 2012

Kauniainen saa vertailussa korkeimmat pisteet. Toiseksi yltää Naantali ja kolmantena oleva Pirkkala saavuttaa melkein samat pisteet. Kolme ensimmäistä kuntaa pärjäävät erinomaisen hyvin ja nämä ovatkin selkeässä johdossa verrattuna muihin.

Huomaamme myös että ympäryskunnat pärjäävät yleisesti hyvin. Joskin tutkimus fokusoi kuntapalveluihin, on myös oleellista että kunnassa tai naapurikunnissa on työpaikkoja.

Kaikki listalla olevaa 20 kuntaa pärjäävät selkeästi paremmin kuin Suomen keskiarvon.

 

2. 20 suurinta kaupunkia

Tässä osiossa tarkastellaan valtakunnallisia tuloksia 20 suurimman kaupungin osalta.

Taulukko 2: Valtakunnallinen vertailu – 20 suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2012

Tampere ja Kuopio pärjäävät tässä ryhmässä parhaiten. Helsingillä menee myös hyvin – varsinkin verrattuna Espooseen ja Vantaaseen.

Mielenkiintoista on myös huomata kuinka suuria eroja kaupunkien välillä on – Tampereen ja Kouvolan välillä on 15 indeksiyksikköä. Kaikista tutkituista kunnista 55,1 on alhaisin mitattu indeksi ja korkein 82,1 – eroa on siis 27 indeksiyksikköä. EPSI Rating tutkii Suomessa 13 toimialaa eikä näin suuria eroja ole ennen nähty.

Seuraavassa osiossa tarkastellaan Espoon, Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan tuloksia.

3. Viisi suurinta kaupunkia

Tässä osiossa tarkastellaan tuloksia viiden suurimman kaupungin osalta.

Taulukko 3: Viisi suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2012


Tampere ja Helsinki pärjäävät tässä ryhmässä parhaiten. Ainoastaan Vantaa on keskiarvon alapuolella. Tarkastellaan seuraavaksi tuloksia ikäryhmän, palkkatason ja sukupuolen mukaan.

Kuvio 1: Asukastyytyväisyys vs. ikäluokka – viisi suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2012

Ensinnäkin nähdään, että tyytyväisyys on yleisellä tasolla aika tasapaksuista eri ikäryhmissä kun tarkastellaan Suomen keskiarvon pylväitä. Suurimpien kaupunkien kohdalla on silti eroja näkyvissä. Tampereella nuoret viihtyvät erityisen hyvin, Vantaalla puolestaan on huikea ero vanhimman ikäluokan ja muiden välillä.

Kuvio 2: Asukastyytyväisyys vs. tuloluokka – viisi suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2012

Myös eri tuloluokkia tarkastellessa, huomataan ettei valtakunnallisesti ole merkitseviä eroja. Suurimpien kaupunkien kohdalla on silti eroja näkyvissä. Esim. Vantaalla huomataan että korkeatuloisimmat ovat erityisen tyytymättömiä.

Taulukko 4: Asukastyytyväisyys vs. sukupuoli – viisi suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2012

Näemme, että naiset ovat miehiä tyytyväisempiä sekä valtakunnallisesti että suurissa kaupungeissa. Espoossa ja Turussa nämä erot ovat silti erityisen suuria.

EPSI-tutkimuksen taustatiedot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimusten indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

Suomen tutkimukset ovat osaa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa EPSI Research Center, joka kehitystyössään myös tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

Suomessa tutkimuksista vastaa toimitusjohtaja Mats Nybondas.


Lisätietoja ja haastatteluita varten:

Mats Nybondas, toimitusjohtaja   puh. 0400-462587, mats.nybondas@epsi-finland.org

Patrik Levlin, analyytikko            puh. 0400-919162, patrik.levlin@epsi-finland.org

Liitetiedostot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

www.epsi-rating.com www.epsi-finland.org

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs