Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pääuutinen » Erkanevat koulutuspolut -julkaisu tarkastelee Suomen koulutusjärjestelmän tasa-arvon nykytilaa

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Erkanevat koulutuspolut -julkaisu tarkastelee Suomen koulutusjärjestelmän tasa-arvon nykytilaa

Tiedote.
Julkaistu: 03.12.2014 klo 09:12
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Livestream julkaisutilaisuudesta klo 10.00-12.00 osoitteessa https://oss.adobeconnect.com/syl

Julkaisutiedote

Vapaa julkaistavaksi ke 3.12. klo 10.00

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL) julkaisee tänään artikkelikokoelman “Erkanevat koulutuspolut - Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla”. Teoksessa tarkastellaan koulutuksellista tasa-arvoa moniulotteisesti. Julkaisun artikkeleissa ja tarinoissa kartoitetaan vastausta siihen, mitkä tekijät vaikuttavat yksilöiden koulutusvalintoihin. Ilmiöiden kuvaamisen lisäksi kirjoittajat esittävät myös toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon edistämiseksi.

Teoksesta käy muun muassa ilmi, että yleinen sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen heikentää myös mahdollisuuksia menestyä koulutiellä. Tuloerojen kasvu, yhteiskunnan segregoituminen, asuinalueiden eriarvoistuminen, perheneuvonnan ja sosiaalityön riittämättömyys ja tuen puute alemmilla koulutusasteilla vaikuttavat merkittävästi niin menestymiseen kuin myös syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen. Koulutusjärjestelmä on tasa-arvon toteutumisessa keskeisessä roolissa, koska se joko kasvattaa tai tasoittaa taustasta kumpuavia eroja. Esimerkiksi sukupuolten välisiä stereotypioita ruokitaan heti päiväkodista lähtien aivan huomaamatta, ja ammatinvalintaan mennessä erot yksilöiden mahdollisuuksissa ovat jo kasvaneet varsin suuriksi. Kiivasta keskustelua herättää myös erilaisten oppijoiden asema: palveleeko heitä oma ryhmä vai osallistuminen siihen mitä muutkin tekevät?

“Kuten teokseen kootuista henkilökohtaisista tarinoista konkreettisesti huomataan, myös vanhempien ja opettajien asenteilla on suuri vaikutus yksilön valintoihin. Tuen ja hyväksynnän puute näkyy yksilön heikompana menestyksenä koulutuspolulla. Koulutusjärjestelmämme on tunnettu erinomaisuudestaan, mutta siitä huolimatta esimerkiksi koulutusvalinnat ja sitä kautta Suomen työmarkkinat ovat Euroopan sukupuolittuneimpia”, SYL:n puheenjohtaja Piia Kuosmanen sanoo.

Teoksen julkaisulla SYL haluaa nostaa keskusteluun erityisesti koulutuksen sisäistä eriarvoisuutta tuottavaa toimintakulttuuria ja toimintatapoja, jotka usein unohtuvat oppimistuloksia tai osaamistasoa tarkastellessa.

“Tasa-arvon edistämistä voi vaikeuttaa yhteiskunnan läpäisevä individualistinen ajattelu. Parhaimmillaan se auttaa huomaamaan ihmisten erilaisuuden ja tarjoamaan yksilöllisiä koulutuspolkuja ja tukimuotoja. Riskinä on kuitenkin, että huomion keskittyessä liiaksi yksilöihin on vaikeampi tunnistaa ja muuttaa valintojen taustalla vaikuttavia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia rakenteita”, sanoo Johanna Roihuvuo, toinen teoksen toimittajista.

Tasa-arvoa edistäviksi toimenpiteiksi esitetään mm. nuorten parempaa mahdollisuutta kokeilla ja tutustua eri aloihin, ennen kuin päätös omasta alasta pitää tehdä sekä tasa-arvokasvatuksen sisällyttämistä opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

Kirjoittajat käsittelevät korkeakoulutuksen eriarvoisuutta oivaltavasti ottaen huomioon ala- ja korkeakoulukohtaiset erot opiskelemaan pääsyssä ja työllistymisessä. "Kun korkeakoulutusta pyritään poliittisin toimin ohjaamaan nykyistä tasa-arvoisemmaksi on muistettava minkälaisen kirjon erilaisia elämäntarinoita ja haaveita koulutuspolut pitävät sisällään ja kuinka voimakkaasti ne eroavat eri opiskelupaikoissa" kirjan toinen toimittaja Suvi Pulkkinen pohtii.

“Erkanevat koulutuspolut - Koulutuksen tasa-arvon tila 2010-luvulla” -teoksen julkaisija on Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), ja sen ovat toimittaneet Suvi Pulkkinen (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus) ja Johanna Roihuvuo (Tampereen yliopisto).

Teosta on välittömästi saatavana painettuna, ja se julkaistaan piakkoin myös e-kirjana.

Lisätietoja:

SYL:n hallituksen jäsen Pirre Seppänen, p. 044 906 5001, pirre.seppanen@syl.fi

SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri Jarmo Kallunki, p. 041 515 2230, jarmo.kallunki@syl.fi

Julkaisun toimittaja Johanna Roihuvuo, p. 044 507 0781, johanna.roihuvuo@uta.fi

Julkaisun toimittaja Suvi Pulkkinen, p. 050 404 1810, suvi.pulkkinen@otus.fi

#koulutus

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs