Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ohjelmistoteollisuus » Väitös: Tukea asiakaskommunikaatioon liittyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisuun

Oulun yliopisto

Väitös: Tukea asiakaskommunikaatioon liittyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisuun

Tiedote.
Julkaistu: 01.04.2015 klo 08:00
Julkaisija: Oulun yliopisto

Tukea asiakaskommunikaatioon liittyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisuun

1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa ilmaantuneet ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät painottavat aktiivista kommunikaatiota kaikkien kehitysprojektiin osallistuvien tahojen välillä. Asiakas, eli se taho joka tarjoaa tarvittavan tiedon ja palautteen ohjelmiston kehittämiseen liittyen, on keskeisessä roolissa ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä.

Kommunikaation näkökulmasta ketterien menetelmien keskeisimpänä erona niin kutsuttuihin perinteisiin kehitysmenetelmiin verrattuna on se, että ketterissä menetelmissä kommunikaatio on jatkuvaa ja epämuodollista, kun taas perinteisimmissä kehitysmenetelmissä eri osapuolten välinen kommunikaatio on epäsäännöllisempää ja noudattaa muodollisempia tapoja.

Ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä sovelletaan nykyään myös hajautetussa ohjelmistokehityksessä, mikä asettaa kehitystyölle omat haasteensa muun muassa maantieteellisten etäisyyksien, aikaerojen sekä kulttuurillisten eroavaisuuksien muodossa. Nämä haasteet puolestaan saattavat aiheuttaa huomattavia kommunikaatio-ongelmia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kuinka asiakaskommunikaatiota voidaan parantaa hajautetussa ketterässä ohjelmistokehityksessä.

Tämän tutkimuksen keskeinen käytännön tulos on kokoelma haastealueita, jotka auttavat tunnistamaan hajautettujen ketterien ohjelmistokehitysprojektien kohtaamia kommunikaatiohaasteita. Tämä kokoelma tarjoaa myös ratkaisumalleja näiden haasteiden lieventämiseen ja ratkaisuun. Työssä esiteltävä kokoelma on johdettu olemassa olevasta kirjallisuudesta ja sitä on täydennetty tämän tutkimuksen tuloksilla.

Tutkimuksen keskeinen teoreettinen tulos on viisi kommunikaatiohukkaa: aktiivisen osallistumisen puute (lack of involvement), yhteisymmärryksen puute (lack of shared understanding), vanhentunut tieto (outdated information), rajoitettu pääsy tietoon (restricted access to information) sekä hajallaan oleva tieto (scattered information). Nämä kommunikaatiohukat tarjoavat uuden näkökulman hajautetuissa ketterissä kehitysprojekteissa kohdattaviin kommunikaatiota haittaaviin tekijöihin.

- - -

Filosofian maisteri Mikko Korkala väittelee Oulun yliopistossa 10.4.2015. Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Customer communication in distributed agile software development (Asiakaskommunikaatio hajautetussa ketterässä ohjelmistokehityksessä). Vastaväittäjänä toimii professori Markku Tukiainen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Samuli Saukkonen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla luentosalissa IT116 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Mikko Korkala

Tiedekunta ja yksikkö:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / tietojenkäsittelytiede
0294 480 000

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-38-8231-0

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs