Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ohjelmistoteollisuus » Väitös: Onnistunut ohjelmistotuotteen kehittäminen vaatii eri tahojen välistä vuorovaikutusta

Oulun yliopisto

Väitös: Onnistunut ohjelmistotuotteen kehittäminen vaatii eri tahojen välistä vuorovaikutusta

Tiedote.
Julkaistu: 23.09.2014 klo 08:04
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa selvitettiin sidosryhmien vuorovaikutusta tietokoneohjelmistojen tuotteistamisvaiheessa. Ohjelmiston tuotteistamisen avulla yritys pystyy tehokkaasti valmistamaan ratkaisuja erilaisille markkinoille ja asiakkaille. Ohjelmistoratkaisujen tuotteistamiseen kohdistuu usein erittäin paljon erilaisten sidosryhmien odotuksia ja vaatimuksia. Sidosryhmiä ovat ne yksittäiset henkilöt tai henkilöiden muodostamat ryhmittymät, jotka haluavat ja pystyvät vaikuttamaan kehitettävään ohjelmistotuotteeseen. Onnistuneen ohjelmistoratkaisun kehittämisen kannalta on tärkeää selvittää ja analysoida sidosryhmien tarpeet sekä pyrkiä vastaamaan niihin.

Jotta ohjelmistotuotteeseen kohdistuvat tarpeet ja vaatimukset pystytään kartoittamaan, on ensiksi tunnistettava kehitysprojektin sidosryhmät. Ne ilmaisevat odotuksensa vuorovaikutuksen kautta, millä tarkoitetaan vuoropuhelua, jota sidosryhmät käyvät ohjelmiston tuotekehitysprojektin kanssa ja keskenään. Vuorovaikutuksen merkitystä ohjelmistotuotteen tuotteistamisessa ei vielä ymmärretä riittävän hyvin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, millaista vuorovaikutusta ohjelmistotuotteen kehitysprojektin ja sen sidosryhmien välillä esiintyy. Vuorovaikutuksessa jaetaan sekä informaatiota että osaamista ja se tapahtuu kommunikoinnin ja yhteistyön välityksellä. Vuorovaikutusta voidaan pyrkiä vahvistamaan prosessien avulla, mutta ne eivät itsessään takaa riittävää vuoropuhelua.

Aineiston perusteella sidosryhmät jakautuvat kahteen erilliseen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat ne, jotka päättävät yrityksen tuotevalikoimasta. Toinen ryhmä puolestaan kehittää ja toteuttaa ohjelmistotuotteen. Tuotevalikoimasta päättävän ryhmän vuorovaikutus perustuu kommunikointiin, jonka ohjelmistotuotteen kehittäjien ryhmä kokee yksisuuntaiseksi. Siksi kommunikointi ei käytännössä useinkaan mahdollista vuoropuhelua, jota tarvitaan yhtenäisen ymmärryksen aikaansaamiseksi.

Tutkimuksen löydökset korostavat vuorovaikutuksen merkitystä ohjelmiston tuotteistamisessa. Tutkimus paljastaa, että sidosryhmien vuorovaikutus on monimutkaisempaa kuin kirjallisuudessa on kuvattu. Sen tulokset täydentävät siten vielä varsin harvalukuisia ohjelmistojen tuotteistamiseen liittyviä tutkimuksia. Käytännön suosituksena tutkimus esittää joukon keinoja, joilla ohjelmistoalan yritykset voivat tehostaa ohjelmistotuotteiden kehittämistä.

- - -

Filosofian maisteri Heli Päätalo väittelee Oulun yliopistossa 26.9.2014. Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Stakeholder interactions in cross-functional productization. The case of mobile software development (Sidosryhmien vuorovaikutus ohjelmistoratkaisujen tuotteistamisessa. Mobiiliratkaisujen tapaus). Vastaväittäjänä toimii professori Tomi Männistö Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Veikko Seppänen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L 10) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Heli Päätalo

Tiedekunta ja laitos:
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, tietojenkäsittelytieteiden laitos
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
040 5145 215

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0514-4

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs