Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ohjelmistoteollisuus » Tutkimus: Paperinpyörityksestä konsultointiin - sähköinen murros siivittää tilitoimistot kasvuun

Maestro

Tutkimus: Paperinpyörityksestä konsultointiin - sähköinen murros siivittää tilitoimistot kasvuun

Tiedote.
Julkaistu: 31.01.2012 klo 09:34
Julkaisija: Maestro

Kolme neljästä tilitoimistoyrittäjästä uskoo liiketoimintansa kasvavan tulevaisuudessa, käy ilmi ohjelmistotalo Maestron vuodenvaihteessa toteuttamasta kyselystä. Lukuisista pienyrittäjistä koostuva tilitoimistoala elää murroskautta, kun palvelut ovat siirtyneet sähköiseen ympäristöön. Murros on kuitenkin mahdollisuus nostaa liiketoiminta uudelle tasolle, kun resursseja vapautuu suorittavasta työstä: yli puolet vastaajista kertookin aikovansa keskittyä tulevaisuudessa enemmän asiakkaan konsultointiin.

Maestron Tehokkuus tuotteeksi – tilitoimistot sähköisen maailman murroksessa -kyselyn mukaan tilitoimistot luottavat liiketoiminnan kasvuun tulevaisuudessa vahvasti (75 % vastaajista) ja näkevät, että sähköisen taloushallinnon merkitys kasvaa entisestään ja työ tehostuu sen myötä (78 %).

Palvelujen sisältöön kaavaillaan muutosta: kun sähköistyminen tehostaa rutiinit, yhä useampi yrittäjä aikoo uudistaa liiketoimintaansa konsultoivaan suuntaan (58 %). Kyselyn tulokset kuitenkin osoittavat, että uusien, selkeiden palvelutuotteiden luominen on alalla vasta aluillaan. Valtaosa vastaajista katsoo, että tuotteistamiselle on tarvetta ja se helpottaisi työskentelyä asiakkaiden kanssa (73 %).

”Kun palvelut ovat sähköistyneet ja osa tekemisestä siirtynyt asiakkaan päähän, vanhat hinnoitteluperusteet, kuten vientiperusteinen hinnoittelu, eivät enää toimi. Sähköisen maailman murros pakottaa miettimään hinnoittelun uusiksi ja tuotteistamaan palvelut siten, että niitä on helppo myydä ja asiakkaan helppo ostaa. Se on iso haaste alalla, jossa yrittäjät ovat itse operatiivisessa toiminnassa vahvasti kiinni eikä vanhaa mallia tämänkaltaiseen kehitystyöhön ole”, kertoo Maestron palvelualan liiketoimintajohtaja Johanna Argillander.

Verkostoista voimaa murroksen selättämiseen

Tutkimuksessa selvittiin myös tilitoimistojen ajatuksia verkostoitumisen hyödyistä. Suurimpana esteenä verkostoitumiselle nähdään se, että alalla on totuttu puurtamaan yksin (67 % vastaajista). Verkostoitumisesta katsottiin olevan hyötyä asioissa, joita pienten toimijoiden on vaikea järjestää yksin -koulutusten järjestämisessä, tuotteistamisessa sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä.

”Maestrolle kotimaisena ohjelmistotalona oli luontevaa ryhtyä kokoamaan tilitoimistojen foorumia, sillä meidän pitää joka tapauksessa ymmärtää todelliset tarpeet, joiden perusteella kehitämme ohjelmistoja eteenpäin. Käynnistimme syksyllä kumppanuusohjelman alan toimijoille, joilla on tahto kasvaa ja kehittyä. Visiona on luoda maan kattava asiantuntijaverkosto, jolla on selkeät palvelutuotteet ja toimiva myyntityö”, Argillander sanoo.

Myynti ja markkinointi suuri haasteen paikka

Uudenlaisen konsultoivan roolin ottaminen nostaa pinnalle myös kysymyksen myynnistä ja markkinoinnista. Vastaajien mielestä tilitoimistojen asiantuntemuksen myynti ja markkinointi on tällä hetkellä vielä heikohkoa. Vain noin joka kymmenes vastaaja katsoo, että tilitoimistot osaavat markkinoida osaamistaan hyvin tai myyvät palvelujaan aktiivisesti ulospäin. Suurimpana haasteena pidetään myyntiin ja markkinointiin keskittyvän henkilöstön puutetta (65 % vastaajista).

”Tilitoimistoalalla on nyt tuhannen taalan paikka nostaa liiketoiminta uudelle tasolle, mutta se vaatii sitä, että pienet toimijat yhdistävät voimansa kehitysasioissa”, Argillander toteaa.

Lisätietoja:
Johanna Argillander, Palvelualan liiketoimintajohtaja, Maestro
johanna.argillander[a]maestro.fi
Puh. +358 207 505 626

Maestro on kotimainen tietojärjestelmätoimittaja. Se tarjoaa asiakkailleen valmiista ohjelmistokomponenteista koostuvia, pala kerrallaan laajennettavia toimintajärjestelmiä. Maestron keskikasvu viiden viimeisen tilikauden ajalta on 29 %, viime vuonna liikevaihto oli 6,5 me. Menestyksen takana ovat aidot kumppanuudet asiakkaiden kanssa sekä osaava henkilöstö. Vuonna 1986 perustettu Maestro työllistää yli 70 asiantuntijaa Savonlinnassa, Lappeenrannassa ja Helsingissä. www.maestro.fi

____________________________________________________

Tehokkuus tuotteeksi – tilitoimistot sähköisen maailman murroksessa
- 117 vastaajaa, tutkimusaika joulukuu 2011 - tammikuu 2012

Päätulokset:
- Kyselyyn vastanneet tilitoimistot uskovat selvästi liiketoiminnan kasvuun lähitulevaisuudessa.
- Yli puolet vastaajista kertoi keskittyvänsä tulevaisuudessa entistä enemmän konsultointiin ja asiakkaan neuvontaan.
- Palvelujen tuotteistamiseen koettiin vahvasti tarve, jotta asiakastyöskentely helpottuisi.
- Tilitoimistojen markkinointiosaaminen koettiin keskitasoiseksi tai keskitasoa heikommaksi.
- Vastaajien mukaan tilitoimistot eivät tarjoa palveluitaan aktiivisesti ulospäin.
- Oikean järjestelmän valintaa pidettiin hyvin merkityksellisenä asiakkaan kannalta.
- Suurimmaksi haasteiksi markkinoinnin ja myynnin suhteen koettiin erikoistuneen henkilöstön puute.
- Vastaajat kokisivat verkostoitumisesta olevan hyötyä ennen kaikkea (1) koulutusten järjestämisessä, (2) palvelujen tuotteistamisessa sekä (3) markkinoinnin ja myynnin kehittämisessä.


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs