Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ohjelmistoteollisuus » Epicor peräänkuuluttaa modernin ERP-ratkaisun hyödyntämistä metallituotteiden valmistajien asiakassuhteissa

Epicor Software Finland Oy

Epicor peräänkuuluttaa modernin ERP-ratkaisun hyödyntämistä metallituotteiden valmistajien asiakassuhteissa

Tiedote.
Julkaistu: 15.01.2014 klo 10:00
Julkaisija: Epicor Software Finland Oy

Epicorin mukaan valittu asiakasstrategia vaikuttaa suoraan yritysten kilpailukykyyn.

Ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Epicor Software Corporation kehottaa metallituotteiden valmistajia priorisoimaan toimintoja, jotka keskittyvät ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Modernin toiminnanohjausjärjestelmän rooli on merkittävä kypsän, asiakaslähtöisen liiketoiminnan tukena. IDC Manufacturing Insight -raportti paljasti hiljattain, että kypsän asiakasstrategian ja epäkypsän asiakasstrategian omaavien yritysten välillä on suuri kuilu. Asiakasstrategian taso vaikuttaa suoraan yritysten kilpailukykyyn.

Raportissa korostetaan, että suurin osa metallituotteiden valmistajista on yhtä mieltä siitä, että parempi asiakaskokemus on yhä tärkeämpää kasvun ja kannattavuuden kannalta. Valmistajilla ei kuitenkaan ole selkeää käsitystä siitä, miten asiakaskokemusta voidaan parantaa, millaista liiketoiminnallista etua sillä voidaan saavuttaa tai siitä, miten keskeinen rooli teknologialla voi olla erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa.
– Monet metallituotteiden valmistajista ovat siirtymässä pois standardisoitujen, katalogilähtöisten tuotteiden valmistamisesta tilaustöiden pariin. Tämä tarkoittaa, ettei yksikään tilaus ole samanlainen eli asiakaspalvelusta tulee ensiarvoisen tärkeää. Valmistajan kyky olla tekemisissä asiakkaiden kanssa tehokkaammin, aina tuotesuunnittelusta konfiguraatioon ja tuotantoon saakka, on olennaisen tärkeää kilpailukyvyn kannalta sekä pitkän aikavälin asiakasuskollisuuden luomisessa, kommentoi IDC Manufacturing Insightsin Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan tutkimusjohtaja Pierfrancesco Manenti.

Manentin mukaan tutkimuksesta paljastuu yllättävä seikka.
– Tutkimus paljasti, että lähes 16 % vastaajista, eli kaksinkertainen määrä vastaajia verrattuna muihin toimialoihin, on edelleen sitä mieltä, että yksittäinen kriittisin tekijä asiakkaiden päätöksenteossa liittyy hintaodotuksiin. He eivät ymmärrä toiminnallisen erinomaisuuden vaikutuksia asiakkaisiin.

Tämän lähestymistavan teho säilyy jonkin aikaa, mutta johtavien valmistajien tulee Epicorin mukaan ymmärtää asiakassuhteeseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä kuten toimitusvarmuutta, tuotteiden huonolaatuisuutta ja pitkää toimitusaikaa. Epicor kehottaa näitä valmistajia pohtimaan, miten asiakas- ja markkinanäkemystä voisi kehittää sekä käsitellä näitä kriittisiä toiminnallisia tekijöitä rohkeasti, jotta valmistajien liiketoiminta voi kasvaa.
– Tämä tutkimus on selkeä kehotus metallituotteiden valmistajille toimia. Uskomme, että heillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa kilpailuetua ottamalla kypsempi lähestymistapa asiakassuhteiden hoitamiseen. Verrattuna muihin teollisuuden aloihin lähes kaksinkertainen määrä metallituotteiden valmistajia uskoo edelleen, että hinta on asiakasuskollisuuden pääasiallinen tekijä. Kuilu kasvaa kypsien ja epäkypsien yritysten välillä, kommentoi Epicorin varatoimitusjohtaja ja markkinoinnista vastaava johtaja John Hiraoka.

Hiraokan mukaan moderni ja avoin ERP-järjestelmä antaa merkittävän mahdollisuuden niille yrityksille, jotka haluavat erottua kilpailijoistaan sekä myydä lisäarvopalveluja ja lisätä markkinaosuuttaan.
– Nykyaikainen ERP-alusta antaa yrityksille mahdollisuuden jalostaa laatuaan, palveluaan sekä asiakassuhteiden hallintaansa. Se on keskeinen asia, kun halutaan luoda erinomainen asiakassuhde, jonka kautta voidaan parantaa kilpailukykyä. Peräänkuulutamme kaikille metallituotteiden valmistajille, että he arvioisivat asiakkaisiin liittyvän kypsyystasonsa ja miettisivät, miten moderni ERP-järjestelmä voisi auttaa heitä saavuttamaan asiakaslähtöisemmän strategian.

  • Lähes 16 % metallituotteiden valmistajista (lähes kaksinkertainen määrä verrattuna muihin aloihin) on edelleen sitä mieltä, että yksittäinen kriittisin, asiakkaiden valintoihin vaikuttava tekijä on täyttyvät hintaodotukset.
  • Metallituotteiden valmistajat ovat valmiita investoimaan IT:n mukauttamiseen niin, että he voivat paremmin reagoida asiakkaiden pyyntöihin ja palvella heitä (46,4 %).
  • Suurimpana esteenä paremman asiakaskokemuksen luomiselle on varojen puute toteuttaa tarvittavat muutokset (yli 47 %).
  • Lähes 28 % metallituotteiden valmistajista uskoo, että ERP on välttämätön työkalu alustana, joka yhdistää taustatoiminnot front officeen ja tehostaa vuorovaikutusta niin toimittajien kuin asiakkaidenkin kanssa.
  • Toisin kuin muilla teollisuudenaloilla, suuri osa vastaajista (lähes 35 %) uskoo, että nykyisen ERP-ratkaisun vaikutus asiakaskokemukseen on rajallinen. 
  • 23 % vastaajista käyttää tällä hetkellä ns. kotikutoista järjestelmää. 17 prosentilla ei ole ERP-järjestelmää lainkaan.
  • Useimpien vastaajien mielestä perinteinen ERP-järjestelmä ei tue palvelun tarjoamista asiakkaille eikä edistä parempaa yhteistyötä yrityksen eri toimintojen välillä. 
  • Uusia 3D -virtualisointitekniikoita pidettiin arvossa, kun kyseltiin niiden oletettua vaikutusta asiakkaisiin ja sitä, miten ne näkyvät tuotteiden suunnittelussa ja laadussa.
  • Metallituotteiden valmistajille ei ole selvää, miten uudet sosiaaliset sekä mobiilisovellukset voivat hyödyttää heidän toimintaansa. Yhdistettynä ERP-järjestelmään, näillä sovelluksilla voidaan lisätä tiedonkulkua yrityksen sisällä sekä asiakkaiden ja toimittajien kesken. Henkilöstö saa paremman saatavuuden tarkempaan, reaaliaikaiseen tietoon ja tämä parantaa asiakaslähtöisyyttä.

Epicor julkaisee IDC-raportin tulokset kolmessa osassa. Tämä tiedote on sarjan ensimmäinen. 

Liitetiedostot

Epicor lyhyesti
Epicor Software Corporation on kansainvälisesti toimiva, johtava toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja valmistus-, jakelu-, vähittäismyynti- ja palvelualoille. Yli 40 vuoden kokemuksellaan Epicor toimittaa innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja toiminnanohjaukseen (ERP), asiakkuudenhallintaan (CRM), toimitusketjun hallintaan (SCM), vähittäismyyntiin (POS), sekä henkilöstöhallintaan (HCM) 20 000:lle asiakkaalle yli 150:een maahan. Epicor tarjoaa kattavan palveluvalikoiman samasta lähteestä asiakkailleen paikallisesti, alueellisesti ja/tai kansainvälisesti. Yrityksen innovatiivinen historia, alan asiantuntemus ja pyrkimys erinomaiseen laatuun kannustavat asiakkaita kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Kaliforniassa pääkonttoriaan pitävällä yhtiöllä on toimipisteitä ja tytäryhtiöitä ympäri maailman. 
www.epicor.com/finland

 

Lisätietoja antaa:
Riikka Saarinen, markkinointipäällikkö
p. 020 7410 875
rsaarinen@epicor.com


Seuraa Epicoria Twitterissä: @Epicor@EpicorUK@EpicorEMEA@EpicorAU@Epicor_Retail@Epicor_DIST ja Facebookissa.                       

Epicor ja Epicor-logo ovat Epicor Software Corporationin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa. Kaikki muut merkit ovat kunkin omistajan omaisuutta.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs