Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Väitös: Uutta tietoa lämpökäsittelyn vaikutuksista puun mikrorakenteeseen sekä puussa esiintyvään kosteuteen

Oulun yliopisto

Väitös: Uutta tietoa lämpökäsittelyn vaikutuksista puun mikrorakenteeseen sekä puussa esiintyvään kosteuteen

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2014 klo 13:10
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstyön päämääränä on ollut lämpökäsitellyn puun ominaisuuksien tutkiminen ja uuden tiedon saaminen puussa lämpökäsittelyprosessin myötä tapahtuvista muutoksista. Tämän tutkimuksen myötä kehitettyjen menetelmien avulla voidaan määrittää mm. optimaalinen lämpökäsittelylämpötila, joka on riittävän korkea haluttujen ominaisuuksien kannalta aiheuttamatta kuitenkaan puun mikrorakenteen hajoamista.

Useiden erilaisten puun käsittelymenetelmien joukossa lämpökäsittely on kasvattanut voimakkaasti suosiotaan viime vuosikymmeninä. Kyseessä on ympäristöystävällinen menetelmä, jolla voidaan pidentää puun käyttöikää sekä käytettävyyttä erilaisissa sovelluskohteissa. Puuhun liittyvä tutkimus on tärkeää etenkin Fennoskandiassa merkittävälle metsäteollisuudelle.

Työssä käytettiin useita eri NMR-spektroskopian alaan kuuluvia menetelmiä lämpökäsitellyn mäntypuun (Pinus sylvestris) mikrorakenteen sekä puussa olevan kosteuden tutkimiseksi. Työssä tutkittiin eri lämpötiloissa käsiteltyjä mäntypuunäytteitä, joita verrattiin vastaaviin käsittelemättömiin näytteisiin. Näytteistä määritettiin puun solurakenteen sisältämien huokosten mittoja niihin imeytetyn veden ja metaanin lämpöliikkeen avulla. Lisäksi saatiin tietoa puuhun imeytyneen veden niin kutsutuista sidotun ja vapaan veden komponenteista, niiden määrästä ja esiintymisympäristöstä. Tulosten avulla pystyttiin määrittämään myös yläraja sidotun veden esiintymispaikkojen koolle. Eri menetelmien tuottamien tulosten yhdistäminen mahdollisti myös puun soluseinämissä sijaitsevien mikrohuokosten koon määrittämisen. Lisäksi työssä käytettiin magneettikuvausta näytteisiin imeytyneen veden avaruudellisen jakauman määrittämiseen.

Väitöstyön tulokset antavat puutiedettä ja -teollisuutta hyödyttävää uutta tietoa lämpökäsitellyn männyn mikrorakenteesta sekä sen suhteesta kosteuteen. Väitöskirja osoittaa käytettyjen NMR-menetelmien soveltuvan hyvin puun tutkimiseen ja tuottavan yhdessä laajan kokonaiskuvan lämpökäsittelyprosessin vaikutuksista puulle.

- - -

Filosofian maisteri Päivi Kekkonen väittelee Oulun yliopistossa 21.11.2014. Fysiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Characterization of thermally modified wood by NMR spectroscopy: microstructure and moisture components (Lämpökäsitellyn puun tutkiminen NMR-spektroskopialla: mikrorakenne ja kosteus). Vastaväittäjänä toimii professori Daniel Topgaard (Lundin yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena dosentti Ville-Veikko Telkki. Väitöstilaisuus alkaa linnanmaalla luentosalissa GO 101 kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Päivi Kekkonen

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, fysiikan ja kemian laitos
0294 480 000

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0612-7

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs