Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Väitös: Tuli on tehokkain keino palauttaa metsien luonnontilaisuuden rakennepiirteitä

Oulun yliopisto

Väitös: Tuli on tehokkain keino palauttaa metsien luonnontilaisuuden rakennepiirteitä

Tiedote.
Julkaistu: 05.10.2015 klo 12:21
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöstutkimuksessa tutkittiin erilaisten ennallistamiskeinojen tehokkuutta palautettaessa metsätaloudellisesti hoidettujen, nykyään suojeltujen metsiköiden monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä, kuten lahopuuta ja uhanalaisia lajeja.

Ekologista ennallistamista pidetään tärkeänä keinona palauttaa ja ylläpitää luonnontilaisten ekosysteemien toimintaa. Metsien ennallistamista tehdään siksi, että tehokkaasti hoidettujen metsien monimuotoisuus on köyhtynyt niin pitkälle, ettei pelkkä suojelu enää riitä pysäyttämään lajien uhanalaistumista. Työssä vertaillut ennallistamismenetelmät olivat ennallistamispoltto, lahopuun lisäys sahaamalla puut ja myrskytuhon jäljittely kaatamalla puut juurineen. Tutkitut luonnontilaisten metsien rakennepiirteitä kuvaavat muuttujat olivat metsien aluskasvillisuus, lahopuuston tilavuus ja lajirakenne sekä lahopuusta riippuvaisten hyönteisten lajiyhteisöt. Ennallistamistoimet tehtiin neljällä Natura 2000 -suojelualueella Kainuussa ja Koillismaalla vuonna 2006.

Väitöskirjatyön keskeisin havainto on, että ennallistamispoltot paransivat luonnontilaisuuden rakennepiirteitä eniten, kun taas lahopuun lisäyksellä oli vähäisimmät vaikutukset. Ennallistamispoltto lisäsi mustikan peittävyyttä, lisäsi lahopuun määrää ja monimuotoisuutta, paransi monimuotoisuudelle tärkeän haavan uudistumista sekä lisäsi uhanalaisten hyönteislajien lajimäärää ja runsautta. Myrskytuhon jäljittely oli tehokkaampi ennallistamiskeino kuin lahopuun lisäys, sillä paljastunut maanpinta paransi puiden taimettumista. Työssä toteutettu simulaatiomallinnus osoitti lisäksi, että ennallistaminen lisää lahopuun määrää vähintään 40 vuoden ajan verrattuna käsittelemättömiin koealoihin.

Väitöskirjatyö osoittaa, että kaikkia työssä tutkittuja ennallistamismenetelmiä voidaan käyttää nopeuttamaan metsän kehittymistä kohti luonnontilaa. Saatuja tuloksia voidaan käyttää, kun valitaan metsiin niihin parhaiten soveltuvaa ennallistamismenetelmää.

- - -

Filosofian maisteri Anne-Maarit Hekkala väittelee Oulun yliopistossa 9.10.2015. Kasviekologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Restoration of the naturalness of boreal forests (Boreaalisten metsien luonnontilan ennallistaminen). Vastaväittäjänä toimii professori Anne Sverdrup-Thygeson (Norwegian University of Life Sciences, Norja) ja kustoksena professori Anne Tolvanen (Luonnonvarakeskus). Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Keckmaninsalissa (HU106) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Anne-Maarit Hekkala

Syntymäaika ja -paikka:
1979 Rovaniemi

Yo-tutkintovuosi ja koulu:
1998, Korkalovaaran lukio

Nykyinen työpaikka:
Thule Instituutti ja Luonnonvarakeskus
040 801 5171

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, biologia
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
anne-maarit.hekkala@luke.fi
040 801 5171

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0910-4

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs