Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Väitös: Metsämännyn puolustautuminen kuivuudessa tai keväthallaolosuhteissa

Oulun yliopisto

Väitös: Metsämännyn puolustautuminen kuivuudessa tai keväthallaolosuhteissa

Tiedote.
Julkaistu: 07.12.2015 klo 13:18
Julkaisija: Oulun yliopisto

Väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen merkitys polyamiiniaineenvaihdunnalla on metsämännyn sopeutumisessa ympäristön aiheuttamiin stressitekijöihin, kuten kuivuuteen tai keväthallaan. Kasvit ovat paikallaan pysyviä organismeja, jonka vuoksi niiden suojautuminen ympäristön aiheuttamiin stressitekijöihin perustuu lähinnä aineenvaihdunnassa tapahtuviin muutoksiin. Muuttuva ilmasto tuo omat haasteensa pitkän sukupolvenvälin organismille metsämännylle, jonka evolutiivinen sopeutuminen on hidasta.

Polyamiinit ovat pienimolekyylisiä typpiyhdisteitä, joilla on keskeinen merkitys solujen toiminnassa. Polyamiinit säätelevät perusaineenvaihduntaa, vaikuttaen solujen ja organismien kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi polyamiineilla tiedetään olevan stressitekijöiltä suojaavia tehtäviä soluissa.

Tutkimus toteutettiin kolmessa eri kokeessa, joissa polyamiiniaineenvaihduntaa selvitettiin osana männyntaimien ja erilaistumattomista somaattisista alkioista peräisin olevien soluviljelmien stressivasteita. Kahdessa kokeellisessa tutkimuksessa männyn sirkkataimia altistettiin erilaisille kasvualustan vesipitoisuuksille ja keväthallan lämpötilaolosuhteille. Kolmannessa kokeessa osmoottisen stressin aiheuttamia muutoksia polyamiiniaineenvaihdunnassa tutkittiin erilaistumattomissa somaattisissa alkiosolukoissa nesteviljely-ympäristössä.

Tulokset osoittavat, että polyamiinien pitoisuudet ovat tiukasti säädeltyjä eri solukoissa ja ne olivat suhteellisen tasaisia erilaisista stressitekijöistä huolimatta. Taimien yhteyttävät solukot kerryttivät putreskiinia (polyamiini) voimakkaassa kuivuusstressissä, antaen viitteitä siitä, että putreskiini on mukana yhteyttävien solukoiden suojaamisessa. Polyamiinipitoisuuksien säätely tapahtui geenien toiminnan tasolla niin, että stressitekijät alensivat polyamiineja hajottavien entsyymien tuottoa ja polyamiinien biosynteesigeenit ilmenivät tasaisesti myös stressiolosuhteissa.

Tutkimuksessa kehitettyjä koejärjestelyjä voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa, kun halutaan selvittää esimerkiksi epigeneettisesti säädeltyjen geenien toimintaa ja edelleen männyn mahdollisuuksia selviytyä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi suometsien uudistamisessa.

- - -

Filosofian maisteri Riina Muilu-Mäkelä väittelee Oulun yliopistossa 11.12.2015. Biologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Polyamine metabolism of Scots pine under abiotic stress (Polyamiiniaineenvaihdunnan rooli metsämännyn abioottisissa stressivasteissa). Vastaväittäjänä toimii professori Heikki Hänninen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Hely Häggman. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kaljusensalissa (KTK112) kello 13.

- - -

Oppiarvo ja nimi:
Filosofian maisteri Riina Muilu-Mäkelä

Syntymäaika ja -paikka: 1978 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 1997, Ylöjärven lukio

Nykyinen työpaikka:
Luonnonvarakeskus

Tiedekunta ja laitos:
Luonnontieteellinen tiedekunta, genetiikka ja fysiologia
0294 480 000

Väittelijän yhteystiedot:
050 3010 377
rmuilu@iki.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1058-2

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs