Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Uusi metsätuholaki lähtee lausuntokierrokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Uusi metsätuholaki lähtee lausuntokierrokselle

Tiedote.
Julkaistu: 12.03.2013 klo 16:17
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Esitys uudeksi laiksi metsätuhojen torjunnasta valmistui ja lähti lausuntokierroksille. Lain tehtävä on turvata metsien hyvä terveydentila ennen kaikkea torjumalla hyönteistuhoja. Tällä hetkellä voimassa oleva laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta on vuodelta 1991. Uudella lailla pyritään vastaamaan muuttuneisiin luonnonolosuhteisiin, mutta sen sisältö vastaa kuitenkin pääasiassa nykyistä lakia. Hyönteistuhoja torjutaan esimerkiksi rajoittamalla havupuutavaran sekä vahingoittuneen havupuun kesäaikaista varastointia.

Uudessa laissa säilyisi velvoite poistaa tuore mänty- ja kuusipuutavara hakkuupaikalta ja välivarastosta. Kuusipuutavara pitäisi kuljettaa pois jonkin verran nykyistä aikaisemmin, koska lämpimät keväät ovat aikaistaneet tuhohyönteisten parveilua. Muutokset kohdennetaan erityisesti eteläisimpään Suomeen, jossa riskit ovat suurimmat. Männylle asetetut määräajat säilyisivät ennallaan. Hakkuupaikoilta ja välivarastoista tulisi poistaa kaikki havupuutavara, jonka tyviläpimitta on yli kymmenen senttimetriä. Säännös koskee myös niitä energiapuupinoja, joiden tilavuudesta vähintään puolet on tyviläpimitaltaan yli kymmenen senttimetristä kuusta tai mäntyä.

Tuoreet vahingoittuneet havupuut, kuten tuulenkaadot, pitäisi lakiehdotuksen mukaan poistaa metsistä, jos niiden määrä ylittää kymmenen kuutiometriä hehtaarilla. Raja-arvo todettaisiin kuutioina hehtaarilla entisen kappale- tai prosenttimäärän mukaan, jotta säännös olisi tasapuolinen kaikkia metsänomistajia kohtaan. Raja-arvo vastaa nykyistä säännöstä ja käytäntöä. Joidenkin metsäntutkijoiden mukaan raja olisi ollut hyvä asettaa tiukemmaksikin Ruotsin mallin mukaan eli viiteen kuutiometriin hehtaarilla.

Tuoreiden vahingoittuneiden puiden poistovelvoite ei estä lahopuun maltillista lisäämistä talousmetsissä vuosittain. Nykyisen metsätuholain aikana lahopuun määrä talousmetsissä on lisääntynyt erityisesti Etelä-Suomen metsissä. Tämä käy ilmi valtakunnan metsien inventoinnista (VMI 10). Myös Pohjois-Suomessa kuolleen pystypuuston määrä on lisääntynyt. Lahopuuta syntyy myös esimerkiksi lehtipuusta, jota poistovelvoite ei koske.

Uutena säännöksenä ehdotetaan, että hakkuualalla tai välivarastossa varastoidut kannot on kuljetettava pois viimeistään kahden vuoden kuluttua nostosta, koska ne aiheuttavat juurikääpäriskiä.

Metsätuholakia olisi tarkoitus soveltaa niillä alueilla, joilla sovelletaan metsälakia. Luonnonsuojelulain nojalla muodostettujen suojelualueiden lisäksi metsälakia ja metsätuholakia ei sovellettaisi enää jatkossa alueilla, jotka on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoitusta varten tai joita hoidetaan Metsähallituksen tai valtion maata hallinnoivan viranomaisen suojelupäätöksen mukaisesti. Myös tämä muutos edistäisi luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 16 2444

ylitarkastaja Sanna Paanukoski, p. 0295 16 2449


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs