Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Turhaa byrokratiaa metsäluonnon ja metsänomistajan kiusaksi

Suomen luonnonsuojeluliitto

Turhaa byrokratiaa metsäluonnon ja metsänomistajan kiusaksi

Tiedote.
Julkaistu: 09.12.2011 klo 09:52
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Maa- ja metsätalousministeriön valmisteilla oleva ehdotus metsätuhojen torjuntaa säätelevän lain uudistamiseksi kasvattaisi Luonnonsuojeluliiton mielestä maanomistajan velvollisuuksia, lisäisi byrokratiaa ja heikentäisi metsäluonnon monimuotoisuutta.

Lakiin on esimerkiksi esitetty uudenlaista ilmoitusvelvollisuutta metsänomistajalle, kun samaan aikaan uudistettavan metsälain puolella pohditaan ilmoitusvelvoitteiden vähentämistä, sääntelyn keventämistä ja metsänomistajien moniarvoisten tavoitteiden kunnioittamista.

Nykyisen metsän hyönteis- ja sienituhojen torjuntalain mukaan vahingoittuneet havupuut tulee poistaa silloin kun niitä on niin paljon, että ne voivat johtaa metsätuhoja aiheuttavien hyönteisten leviämiseen. Sallittua vahingoittuneiden puiden määrää halutaan myös laskea. Tämä velvoittaisi metsänomistajia tarkastamaan metsänsä entistä useammin ja korjaamaan aiempaa pienempiä puumääriä.

"Nykyinen lainsäädäntö ja käytännöt ovat onnistuneet hyönteis- ja sienituhojen torjumisessa hyvin. Ilmaston lämpenemisen myötä on hyvät perustelut esimerkiksi laissa olevien vuosittaisten aikarajojen tarkastamiselle, mutta tutkimustuloksiin perustuvaa tarvetta vahingoittuneiden puiden määrien rajoittamiselle ei ole esitetty", kertoo metsäasiantuntija Sini Eräjää, joka on osallistunut lakia valmistelevaan ministeriön työryhmään.

Lahoavan puuaineksen vähäisen määrän seurauksista metsäluonnolle on runsaasti tutkimustietoa. Erityisesti erilaisille talousmetsissä säästetyille luontokohteille on tärkeää päästää muodostumaan havulahopuuta. Nykyinen laki on näiden tavoitteiden kanssa ristiriidassa, mutta ministeriö on ollut haluton korjaamaan tätä ristiriitaa. Esitetyt muutokset vaarantavat myös sen työn mitä monet metsänomistajat ovat tehneet lahopuun lisäämiseksi metsissään.

Metsätuholain uudistamista on odotettu pitkään. Lakia ei ole kunnolla uudistettu viimeisimmän laajan metsälakiuudistuksen jälkeen. Tällöin metsälakiin tuli keskeisesti mukaan metsien käytön ekologisen kestävyyden ja monimuotoisuuden turvaaminen.

Luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan myös metsätuhojen torjunnassa tulisi ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaaminen. Samoin on linjattu METSO-ohjelma periaatepäätöksessä sekä aiemmassa, vuonna 2003 lakiuudistusta pohjustaneen työryhmän muistiossa.

"Ministeriön lakiesitys näyttää jatkavan sääntelyä puhtaasti puuntuotannollisesta näkökulmasta. Puheet monimuotoisuudesta ja metsätalouden uudistamisesta taisivatkin olla vain puheita", harmittelee Eräjää.

Lisätiedot:

metsäasiantuntija Sini Eräjää, 050 358 3838, sini.erajaa@sll.fi

 

Luonnonsuojeluliiton esitys lakiuudistusta käsitelleessä työpajassa 14.11.2011:

http://www.sll.fi/luontojaymparisto/metsat/metsatuholakiSLL141111.pdf

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs