Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Pääjohtaja Esa Härmälä, Metsähallitus: PEFC-sertifiointi tärkein talousmetsien monimuotoisuuden edistäjä

Metsähallitus

Pääjohtaja Esa Härmälä, Metsähallitus: PEFC-sertifiointi tärkein talousmetsien monimuotoisuuden edistäjä

Tiedote.
Julkaistu: 08.05.2015 klo 11:30
Julkaisija: Metsähallitus


PEFC-sertifiointi on parantanut talouskäytössä olevien metsiemme monimuotoisuutta ja luontoarvoja enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä viime vuosikymmeninä, Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä painottaa.

Laajapohjaisen valmistelun ansiosta PEFC-sertifiointiin on saatu mukaan metsäomistajat laidasta laitaan ja yli 90 % Suomen metsistä.  Valtion metsiä koskien Härmälä nostaa esille Metsähallituksen ympäristölinjaukset: ”Arvostetun Metsähallituksen ympäristöoppaan, jonka laatimiseen myös WWF osallistui, edistyksellisyys on pitkälti sertifioinnin ansiota”, Härmälä sanoo.

Härmälä kommentoi sertifioinnin merkitystä PEFC:in vaikutuksia esitelleessä seminaarissa perjantaina. Niin ympäristölaadun kuin sertifioidun pinta-alan suhteen PEFC-standardi on muodostunut niin Suomessa kuin kansainvälisesti johtavaksi sertifiointimenetelmäksi. Metsähallitus on ollut mukana PEFC-sertifioinnissa vuodesta 1999 alkaen ja Metsähallituksen PEFC-sertifikaatin piirissä oleva metsäpinta-ala on 4,3 miljoonaa hehtaaria.

PEFC-sertifioinnin tuloksia arvioineen riippumattoman Gaia Consulting Oy:n mukaan PEFC-metsäsertifiointi on lyhyessä ajassa parantanut selkeästi metsien käsittelyn tasoa, ja vaikutukset metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ovat mittavat.

Arviointiraportin mukaan PEFC-standardin mukaiset säästöpuut ovat yksittäisistä toimista selkeimmin vaikuttaneet metsälajiston tilaan erityisesti kovakuoriaisten osalta. Lainsäädäntö ei velvoita jättämään säästöpuita puunkorjuun yhteydessä, mutta PEFC-sertifiointi edellyttää 5-10 säästöpuun jättämistä hehtaaria kohden. Metsähallituksessa säästöpuiden määrä on vielä korkeampi, 16 puuta hehtaarilla. Myös arvokkaiden luontokohteiden säästäminen selvästi lakisääteisiä vaatimuksia laajemmin on toinen merkittävä metsäluonnon tilaa parantava PEFC-toimenpide.

”On pitkälti metsäsertifioinnin ansiota, että metsien lajistokysymykset Suomessa ovat kehittymässä myönteisempään suuntaan, päinvastoin kuin monissa muissa ekosysteemeissä”, Härmälä sanoo. Hän toivookin, että luontojärjestöt osallistuisivat PEFC-järjestelmän kehittämiseen.

Suojavyöhykkeet vesistöjen reunoilla vaikuttavat sekä monimuotoisuuteen että vesiensuojeluun myönteisesti. Jatkossa tulisi soveltuvilla kohteilla ehkä ottaa paremmin huomioon myös maisemanäkökohdat mahdollistava rantametsien käsittely.

PEFC-järjestelmän suurin haaste on kansainvälinen tunnettuus ja uskottavuus markkina-alueilla. Euroopan valtion metsistä valtaosa on PEFC-sertifioitua, mutta paljon työtä vielä tarvitaan, ennen kuin sertifikaatti saa ansaitsemansa arvostuksen kansainvälisillä markkinoilla. Tähän työhön tarvitaan kaikkien biotalousalan toimijoiden yhteistyötä ja selkeitä viestejä kestävään metsätalouteen pohjautuvan biotalouden puolesta. Metsähallitus on vahvasti sitoutunut PEFC-järjestelmän kehittämiseen.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Esa Härmälä, p. 0205 644201
Kehitys- ja ympäristöpäällikkö Antti Otsamo, p. 040 719 7734

Lisätietoja PEFC-järjestelmästä: PEFC Finland


Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs