Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Optimoidulta toimitusketjulta kilpailukykyistä metsäenergiaa – säästöt polttoainetoimittajille ja voimalaitoksille satoja tuhansia euroja vuodessa

Miktech Oy

Optimoidulta toimitusketjulta kilpailukykyistä metsäenergiaa – säästöt polttoainetoimittajille ja voimalaitoksille satoja tuhansia euroja vuodessa

Tiedote.
Julkaistu: 07.01.2015 klo 08:30
Julkaisija: Miktech Oy

Energiapuuta polttavat lämpö- ja voimalaitokset voivat saada metsähaketta parempilaatuisena ja kokonaistaloudellisesti edullisemmin hankkimalla sen optimoidulta toimitusketjulta. Tämä ilmeni selvityksessä, joka tehtiin Miktech Oy:n hallinnoiman Cleantech Finland Bioenergy -hankkeen puitteissa. Selvityksen toteutti Ramboll Finland Oy. Osana selvitystä kehitettiin myös simulointimalli, joka havainnollistaa optimoidun toimitusketjun vaikutuksia laitoksille.

Selvityksellä kartoitettiin hyötyjä, joita lämpö- ja voimalaitokset voivat saavuttaa hankkimalla energiapuunsa useiden toimijoiden muodostamalta optimoidulta toimitusketjulta. Optimoitu toimitusketju pitää sisällään ajantasaisen ja kattavan biomassa-, resurssi- ja olosuhdetiedon hallinnan ja ratkaisut energiapuun hankintaan, korjuuseen, logistiikkaan, kuivatukseen ja laadunvarmistukseen. Selvityksen mukaan yritysten tarjoama kokonaisratkaisu parantaa laitokselle toimitetun metsähakkeen laatua. – Laadun paraneminen etenkin kosteuden ja tasalaatuisuuden suhteen vaikuttaa laitostalouteen ja laitosten kannattavuuteen, kertoo liiketoimintapäällikkö Mirja Mutikainen Ramboll Finland Oy:stä. – Konkreettisimmat hyödyt kohdistuvat polttoainetalouteen, kattilan hyötysuhteeseen ja muihin energian tuotantokustannuksiin. Laitoshyötyjä ovat myös tuotantokatkojen väheneminen sekä säästöt käyttö- ja kunnossapitokustannuksissa.

Yhtenäisen toimitusketjun tarjoama kokonaisratkaisu tuottaa hyötyjä sekä ketjuun kuuluville yrityksille että loppukäyttäjille. Metsäpalstan energiansaanto kasvaa, kuljetuksen ja välivarastoinnin kustannukset pienenevät, laitosten hankintaprosessi tehostuu ja puun saatavuus paranee. Myös vuorovaikutus toimitusketjussa kehittyy lisäten ketjun luotettavuutta, ja toimituserien jäljitettävyys ja seuranta paranevat helpottaen myös tarkastelua kestävyyden kannalta. – Laajemmin katsottuna yritysten tarjoamalla kokonaisratkaisulla voidaan parantaa metsähakkeen kilpailukykyä polttoaineena sekä bioenergian yleistä kilpailukykyä, toteaa Mutikainen.

Polttoainetoimittaja- ja laitoshyötyjen havainnollistamiseksi kehitettiin myös simulointimalli, jonka avulla voidaan euromääräisesti arvioida optimoidun, hyvää laatua tuottavan toimitusketjun lisäarvoa. 50 000 MWh:n hake-energialaitoksen polttoainehuollosta vastaava toimitusketju saisi jopa 400 000 euron korjuu- ja kuljetuskustannushyödyn. Laitoksen kustannussäästöt olisivat maksimissaan 200 000 euroa vuodessa, jos toimitusketju on kunnossa ja tuottaa hyvälaatuista haketta. – Malli perustuu aikaisempiin tutkimuksiin sekä tässä selvityksessä arvioituihin hakkeen laatutekijöihin ja niiden vaikutuksiin. Simuloinnilla saadaan suuntaa-antavia arvioita toimitusketjun ratkaisujen ja parantuneen hakelaadun vaikutuksesta mm. metsäpinta-aloihin, kuljetukseen, hakkeen hintaan ja laitostalouteen sekä kattilapäästöihin, kertoo Mutikainen.

Selvitykseen osallistui useita Cleantech Finland Bioenergy -hankkeen osallistujayrityksiä, jotka yhdessä muodostavat optimoidun energiapuun toimitusketjun. Ketjussa energiapuun paalausratkaisusta vastaa Fixteri Oy, toiminnanohjauksesta MHG Systems, kuivausratkaisuista Saimatec Engineering. Laadunvarmistuksesta uudella online-mittausteknologialla vastaa Inray Oy.

– Selvitys osoittaa, kuinka paljon kehittämistä nykykäytännöissä vielä on. Ja toisaalta myös sen, että ratkaisuja on jo tarjolla, toteaa myyntijohtaja Mika Muinonen Inray Oy:stä. – Voimme hyödyntää selvitystä omassa myyntityössämme havainnollistaaksemme asiakkaille säästömahdollisuuksia. 

Lisätiedot:

Jussi Heinimö, ohjelmakoordinaattori, Miktech Oy, 040 544 0936, jussi.heinimo@miktech.fi
Mirja Mutikainen, liiketoimintapäällikkö, Energia ja Biotalous Ramboll Finland Oy, 050 3141521, mirja.mutikainen@ramboll.fi

www.fixteri.fi

www.mhgsystems.com

www.saimatec.fi

www.inray.fi

Liitetiedostot

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Cleantech Finland Bioenergy -kehitysprojekti on Mikkelin seudun (Miktech Oy), Varkauden seudun (Navitas Kehitys Oy) ja Savonlinnan seudun (Savonlinnan seudun kuntayhtymä/Yrityspalvelut) yhdessä toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kehittää yritysten vientivalmiuksia ja edistää vientimyyntiä valituille markkina-alueille. Projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto sekä alueiden kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Ramboll on johtava kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio ja Suomen suurin suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Säätiöomisteisessa yhtiössämme työskentelee yli 12 500 eri alojen ammattilaista globaalisti. Suomessa toimimme maanlaajuisesti 1900 asiantuntijan voimin. Tarjoamme infrastruktuurin, rakennusten, ympäristön ja energiaratkaisujen suunnitteluun, rakennuttamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Työmme tavoitteena on luoda aidosti koko yhteiskunnan toimintaa kehittäviä ratkaisuja. Tässä onnistumisen takaa osaava ja näkemyksellinen henkilöstömme. www.ramboll.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs