Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Nya medlemmar i LYNET

Maa- ja metsätalousministeriö

Nya medlemmar i LYNET

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.03.2015 kl. 13:49
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning LYNET utvidgas. Statsrådet utfärdade i dag 12.3.2015 en förordning enligt vilken Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Geologiska forskningscentralen (GTK), Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet (Luke), Lantmäteriverket och Finlands miljöcentral (SYKE) hör till LYNET från och med den 1 april 2015. Enligt förordningen kan även Teknologiska forskningscentralen VTT bli medlem i sammanslutningen genom ett särskilt avtal.

LYNET är ett samarbetsorgan mellan forskningsinstituten som arbetar i nätverk. Målet är att förbättra forskningens genomslagskraft i samhället, verksamhetens produktivitet och forskningsorganisationernas internationella konkurrensförmåga. Sammanslutningen genomför bl.a. forskningsprogram som handlar om naturresurs- och miljöfrågor. LYNET har målet att intensifiera användningen av datalager över naturresurser och miljö och en av sammanslutningens verksamhetsprinciper går ut på att förbättra samarbetet mellan forskningsinstituten och högskolorna samt närverksbildningen mellan andra aktörer i branschen på nationell och internationell nivå.

LYNET inrättades år 2009 i jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden.

Att utvidga sammanslutningen till att omfatta arbets- och näringsministeriets och kommunikationsministeriets förvaltningsområden är en del av totalreformen av de statliga forskningsinstitutens strukturer och finansiering.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
forskningsdirektör Mikko Peltonen, tfn 0295 16 2296, 0400 289 083

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs