Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Metsäteollisuus katsoo eteenpäin

Miktech Oy

Metsäteollisuus katsoo eteenpäin

Julkaistu: 06.10.2010 klo 13:59
Julkaisija: Miktech Oy

-Huonojen aikojen jälkeen ei automaattisesti tule hyviä aikoja. Ne on tehtävä itse. On tullut aika ajatella uudelleen, kyseenalaistaa ja muuttua, totesi Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja Jouko Karvinen.

-Huonojen aikojen jälkeen ei automaattisesti tule hyviä aikoja. Ne on tehtävä itse. On tullut aika ajatella uudelleen, kyseenalaistaa ja muuttua, totesi Stora Enso Oyj:n toimitusjohtaja Jouko Karvinen.

 

Karvinen puhui syyskuun 29. päivä pidetyssä valtakunnallisessa Mihin menet? Metsä-Suomi-seminaarissa Mikkelissä. Hän kertoi Stora Enson sopeuttaneen toimintaansa muuttuneeseen markkinatilanteeseen monella sektorilla.

-Julkisuudessa puhutaan vain tehtaiden sulkemisesta, mutta olemme myös tehostaneet hallintoamme saneeraamalla ylintä johtoa, Karvinen korosti.

Hän totesi toiminnan kyseenalaistamisen ja uudistamisen tarpeen jatkuvan tulevaisuudessakin. Myös metsäteollisuudessa on katsottava asioita yhä enemmän kuluttajan näkökulmasta, sillä asiakkaat ja muuttuva ympäristö tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja. Yksi esimerkki uusista innovaatioista ovat älykkäät lääkepakkaukset.

-Lääketieteen kehittyessä monet vakavat sairaudet, kuten sydän- ja syöpäsairaudet muuttuvat kroonisiksi ja niiden hoito arkipäiväiseksi. Älypakkaukset kertovat, milloin lääke pitää ottaa, ja lääkäri näkee pakkauksesta jokaisen tabletin kohtalon. Tämä vähentää lääkkeiden väärinkäytön mahdollisuuksia, Karvinen selvitti.

Nano- ja mikroteknologioiden kehittyminen tuo puolestaan sellun tuotantoon uusia mahdollisuuksia sekä materiaalien että energiankäytön osalta.

-Haasteenamme on opetella tuntemaan markkina entistä paremmin, on uskallettava rohkeasti kokeilla uusia alueita ja solmia kumppanuuksia muun muassa tutkimuslaitosten kanssa, Karvinen kartoitti tulevaisuuden haasteita.

 

Valtiovallan terveiset seminaariin toi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Ministeri Pekkarinen totesi metsäsektorin olevan yhä Suomen talouden kannalta tärkeä toimiala.

-Metsäala työllistää välillisesti ja välittömästi noin 200 000 suomalaista, ja metsä- ja puutuotannon osuus nettoviennistä on noin 20 prosenttia.

Metsäalan viime vuosien raju rakennemuutos on tarkoittanut muun muassa perinteisesti keskeisimpien metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän vähenemistä.

-On tullut  aika nostaa metsäteollisuus uuteen nousuun. Vahvoja merkkejä onkin saatu jo siitä, että rakennemuutos on saatu hallintaan ja uusiutumisen aika alkanut.

Suomalainen Metsäklusteri Oy on asettanut tavoitteeksi kaksinkertaistaa metsäsektorin tuotteiden ja palvelun arvon vuoteen 2030 mennessä, Pekkarinen mainitsi

Puutuotetoimiala on myös nostanut viime vuosina profiiliaan.

-Aikaisempina vuosina panostaminen tuotekehitykseen on alalla ollut vähäistä. Nyt valtiovalta on tullut mukaan tukemaan t&k-työtä, ja esimerkiksi Tekesin hallinnoiman nelivuotisen Puuska-aktivointihankkeen kautta kanavoidaan rahaa puutoimialan tuotekehitysprojekteihin, ministeri Pekkarinen muistutti.

 

Miktech Oy:n vt. toimitusjohtaja Juha Ropponen muistutti omassa puheenvuorossaan, että Suomen pinta-alasta on metsien osuus noin 22 prosenttia. Niistä Itä- ja Kaakkois-Suomessa on yli kolmannes.

-Metsätalouden rakennemuutoksen myötä tämä merkitsee uutta mahdollisuutta myös alueen puutuotetoimialalle. Vanhoilla tuotteilla ja palveluilla ei enää pärjätä, on kehitettävä uutta, Ropponen mainitsi.

 

Metsän omistamisen autuudesta puhui seminaarissa johtaja Ritva Toivonen Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta.

Suomessa yksityiset omistavat metsistä noin puolet, mikä on Euroopan mittakaavassa keskiarvoa vähemmän, maailmanlaajuisesti paljon.

-Maatalous- ja metsäyrittäjiä metsänomistajista on enää kuudesosa, ja määrä vähenee jatkuvasti. Palkansaajien osuus metsänomistajista on kolmannes, ja eläkeläisten peräti 45 prosenttia.

Metsä tuo Toivosen mukaan omistajalleen maallista hyvää, ja keskimäärin metsänomistajakotitalouden vuotuisista tuloista noin 10 prosenttia tulee metsästä.

-Tutkimusten mukaan metsänomistajuus kiinnostaa myös jatkossa ja mukaan tulee uudenlaisia omistusmuotoja, kuten erikoissijoitusrahastoja, Toivonen lisäsi.

 

Maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Kalevi Kyyrönen valotti seminaarissa Venäjän metsätalouden mahdollisuuksia ja uhkia.

-Venäjä on suuri mahdollisuus, mutta se on myös vaikea ja vaativa markkina. Yksi suurimmista haasteista on metsätalouden tila. Hakkuuolosuhteet ovat monin paikoin surkeat, ja varastointi ja kuljetuskalusto huonoa.

Suomalaisilla on Kyyrösen mukaan hyvät mahdollisuudet tuoda omaa osaamistaan Venäjän kehittyville puumarkkinoille.

-Voimme tarjota omaa koulutus- ja konsultointi- ja yritysosaamistamme esimerkiksi puunkorjuuseen, puuhuollon logistiikkaan ja metsänuudistukseen. Myös kone- ja laitevienti on yksi iso mahdollisuus suomalaiselle teollisuudelle.

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevaisuuden metsätalouteen ovat Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan Petteri Taalaksen mukaan merkittävät.

-Maapallon lämpötilan nousu on viime vuosina kiihtynyt, ja suurinta lämpeneminen on arktisilla alueilla.

Nykyisellään lämpötilan nousun ennustetaan yhä kasvavan, mikä merkitsee suomalaiselle metsätaloudelle isoa muutosta. 50 vuoden päästä eteläisen Suomen ilmasto vastaa nykyistä keskieurooppalaista ilmastoa, ja Pohjois-Suomen olosuhteet vastaavat keskisen Suomen nykytilaa. Metsien kasvu kiihtyy erityisesti Pohjois-Suomessa, maataloustuotanto tehostuu, tulvat yleistyvät  ja lämmitysenergian tarve vähenee.

-Suomen kannalta tilanne näyttää hyvältä, mutta huolestuttavaa on se, että maailmanlaajuisesti maataloudelle ja ihmiselämälle suotuisa maa-ala supistuu 100-200 vuoden aikajänteellä, Taalas totesi.

 

Puurakentamisen nykytilasta kertoi Tkt, dosentti Markku Karjalainen Puuinfo Oy:stä. Hän totesi puutalorakentamiselle olevan pitkät perinteet Suomessa. Omakotitaloista valtaosa rakennetaan edelleenkin puusta, mutta puisia kerrostaloja Suomessa on vain vähän.

Tiukat palomääräykset ja osin myös ennakkoluulot ovat hidastaneet puukerrostalojen rakentamista, mutta Karjalainen uskoo tilanteen vähitellen muuttuvan.

-Määräyksiä ollaan muuttamassa, kunnissa on kiinnostusta lisätä puukerrostalorakentamista ja asukaspalaute nykyisistä puukerrostaloista on erinomainen.

-Myös materiaalit ovat kehittyneet eikä puutalo ole enää samalla tapaa paloherkkä kuin ennen, Karjalainen mainitsi.

 

-Me uskomme puuhun, totesi mekaaniselle metsäteollisuudelle koneita, laitteita ja prosessikokonaisuuksia valmistavan Arktos Groupin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kilpeläinen.

-Markkinoilla on tilaa, jos olet parempi kuin muut ja sinulla riittää uskallusta. Lisäksi tarvitaan osaava ja ammattitaitoinen porukka, rohkeutta astua ulos omalta mukavuusalueeltaan ja rikkoa rajoja.

 

Osastopäällikkö Juha Ojala Maa- ja metsätalousministeriöstä kertoi tekeillä olevista valtionhallinnon metsäalaa koskevista uudistuksista.

-Metsälakien uudistaminen ja uusiutuvan energian paketti ovat yksi muutoksen osa. Metsäkeskuksia fuusioidaan siten, että syntyy uusi valtakunnallinen metsäpoliittinen toimija. Lisäksi ensi vuonna netissä käynnistyy metsään.fi –palvelu, jonne luodaan  metsänomistajille ja muille metsätoimijoille sähköiset paikkatiedot ja kauppapaikka, Ojala luetteli.

Metsäalaa kehitetään myös Kansallisen metsäohjelman ja Metsäalan strategisen ohjelman turvin.

-Molempien yhteisenä isona tavoitteena on lisätä puun käyttöä, investoida uusiin, puuta käyttäviin teollisuuden aloihin ja kehittää puutuotealalle uusia tuotteita ja palveluita.

 

-Metsät nopeammin nuorempien metsänomistajien käyttöön ja verohelpotuksia metsätilojen kauppoihin. Näin parannettaisiin metsäelinkeinon kannattavuutta ja puumarkkinoiden toimivuutta, totesi metsätilayrittäjä, MTK:n johtokunnan 2. puheenjohtaja Annukka Kimmo.

Metsänomistajien keski-ikä on tällä hetkellä yli 60 vuotta, ja yli 60-vuotiaista metsänomistajista viidennes ei myy puuta lainkaan.

-Metsätalouden kannattavuuden ja kehityksen kannalta metsien kiinteistökauppaa pitäisi vauhdittaa. Sellaisten metsänomistajien joilla ei ole selkeää tavoitetta metsänomistuksessaan, pitäisi voida myydä metsänsä luovutusvoittoverovapaasti. Näin saataisiin tiloja aktiivisten metsänomistajien hoitoon, Kimmo totesi.

 

 

Seminaarin järjestelyistä vastasivat Etelä-Savon kauppakamari, Metsänomistajien liitto, Miktech Oy. Yhteistyökumppaneina toimivat mm. Eastwood-Itä-Suomen puutuoteteollisuuden kasvu ja kehitysohjelma ja Uusiutuva metsäteollisuus-osaamisklusteri.

 

Lisätiedot:

Ohjelmajohtaja Aki Hakala
Eastwood- Itä-Suomen puutuoteteollisuuden kasvu ja kehitysohjelma

Miktech Oy

p. 0440 361 624, aki.hakala@miktech.fi

www.eastwood.fi

www.miktech.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs