Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Metsäluonnon lakisääteinen suojelu saattaa heiketä

Suomen luonnonsuojeluliitto

Metsäluonnon lakisääteinen suojelu saattaa heiketä

Tiedote.
Julkaistu: 17.08.2012 klo 11:16
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Uusi esitys metsälaiksi jättää metsäluonnon turvaamisen liiaksi vapaaehtoisuuden varaan. Suomen luonnonsuojeluliitto jätti uuteen metsälakiesitykseen asiasta eriävän mielipiteen. Lakiesityksen valopilkkuja ovat mahdollisuuksien lisääntyminen avohakkuiden vaihtoehdoille ja suometsien ennallistamiselle.

"Lainsäädännöstä ja metsätalouden toimenpiteistä huolimatta luonnon monimuotoisuus metsissä vähenee edelleen. Suunnan kääntäminen edellyttäisi vahvempaa lakisääteistä suojaa", arvioi suojeluasiantuntija Sini Eräjää Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Liiton mielestä monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt määritellään lakiesityksessä aiempaa huonommin ja maanomistajien taloudellista vastuuta pienennetään entisestään. Lakiesityksen ikävimpiä muutoksia on se, että turvattavat elinympäristöt määritellään lain tasolla aina lähtökohtaisesti pienialaisiksi. Tämä ei ole Luonnonsuojeluliiton mielestä ekologisesti järkevää.

Lakiesitys mahdollistaa myös aiempaa intensiivisemmän puun kasvatukseen ja entistä nuorempien metsien hakkuun, mikä voi heikentää metsäluonnon tilaa. Ympäristönsuojeluvalvontaa vaikeutetaan lyhentämällä aikaa metsänkäyttöilmoituksista hakkuisiin kahdesta viikosta viikkoon.

Uuden lakiesityksen edistysaskeleita ovat, että erilaiset poimintahakkuut ja eri-rakenteista metsää suosivat metsänkasvatuksen menetelmät sallitaan aiempaa paremmin. Samoin vapautuu mahdollisuus kasvattaa erilaisia kotimaisia puulajeja. Näin luodaan mahdollisuuksia avohakkuiden vaihtoehdoille ja nykyistä monipuolisimmille metsille. Suomen luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen tavoite parantaa ojitettujen suometsien ennallistamismahdollisuuksia toteutuu myös lakiesityksessä.

"Lakiuudistus itsessään ei muuta lopullisesti metsien käsittelymenetelmiä suuntaan tai toiseen. Ratkaisut ovat edelleen pitkälti metsänomistajien ja metsäammattilaisten käsissä", muistuttaa Sini Eräjää.

Metsälakia uudistanut työryhmä luovutti esityksensä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle 17.8. Helsingissä. Suomen luonnonsuojeluliiton lisäksi eriävän mielipiteen jättivät WWF Suomi ja ympäristöministeriö.

 

Lisätiedot:

Sini Eräjää, suojeluasiantuntija, puh. 050 358 3838 (Suomen luonnonsuojeluliiton edustaja metsälakityöryhmässä)

Suomen luonnonsuojeluliiton eriävä mielipide Metsienkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmän loppuraporttiin:
http://www.sll.fi/mita-me-teemme/metsat/luonnonmukainen-metsanhoito/#mets-lain-esitetty-uudistus

--

Matti Nieminen
viestintäpäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto
puh. 050 564 2283, matti.nieminen(at)sll.fi, www.sll.fi

 

  

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs