Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinnot jaettiin - riistanhoidollinen harvennus -menetelmän kehittäjälle ympäristöpalkinto 2015

Metsähallitus

Metsähallituksen ympäristö- ja innovaatiopalkinnot jaettiin - riistanhoidollinen harvennus -menetelmän kehittäjälle ympäristöpalkinto 2015

Tiedote.
Julkaistu: 13.05.2016 klo 14:15
Julkaisija: Metsähallitus

Vuoden 2015 ympäristöpalkinto on myönnetty metsätalouden suunnittelija Timo Pelkoselle riistanhoidollinen harvennus -menetelmän kehittämisestä. Menetelmä parantaa etenkin metsäkanalintujen elinympäristöä harvennusmetsissä ja monipuolistaa harvennusmänniköiden maisemakuvaa.

Ympäristöpalkintoehdotukset arvioinut Metsähallituksen ympäristöryhmä katsoo perusteluissaan riistanhoidollinen harvennus –menetelmän nostavan ympäristönsuojelun tasoa metsätalouden ympäristöoppaan hengessä. Menetelmää on kehitetty Lapin monikäyttömetsissä ja tänä vuonna sitä ryhdytään käyttämään myös Pohjanmaa-Kainuu-alueella.

Riistanhoidollinen harvennus -menetelmässä säästöpuuryhmää ympäröivältä kaistalta puut korjataan harvennushakkuun yhteydessä niin, että oksat ja latvat puidaan sen ulkoreunalle. Kenttäkerroksen kasvit saavat näin enemmän valoa ja erityisesti metsäkanalintujen poikasille tärkeät mustikan varvut menestyvät paremmin. Metsiin saadaan menetelmällä myös rakenteellista ja maisemallista vaihtelua, sillä säästöpuuryhmään ei kohdisteta metsänhoidollisia toimenpiteitä.

Innovaatiopalkinto jaettiin kahden innovaation kesken

Metsähallituksen innovaatiopalkinto jaettiin tänä vuonna kahden innovaation kesken - Silvia luonnonvara- ja toimenpideraportoinnin sekä Laatumaan sähköisen kiinteistökaupan kehittäjille.

Metsähallituksen Silvia-paikkatietojärjestelmän luonnonvara- ja toimenpideraportointia kehitettäessä laadittiin hilapohjaiseen lähestymistapaan pohjautuva laskentasysteemi yhdistämään eri tasojen tietoja toisiinsa, jolloin tiedonlouhinta tehostuu ja työaikaa säästyy.

Laatumaa sai puolestaan palkinnon Kiinteistökaupan verkkopalvelun (KVP) kehitystyöstä, jota se on tehnyt yhdessä Maanmittauslaitoksen ja luontopalveluiden kanssa. Palvelu mahdollistaa kiinteistöjen myynnin, luovutuksen ja monien kiinteistökauppaan liittyvien toimenpiteiden hoitamisen kokonaan sähköisesti ostajan ja myyjän kesken ilman kaupanvahvistajaa.

Lisää ympäristöpalkinnon saaneesta riistanhoidollisesta harvennuksesta:
http://www.metsafi-lehti.fi/uusia-versoja/riista-hyotyy-uudesta-hakkuumallista-116

Lisää innovaatiopalkinnon saaneesta Laatumaan sähköisestä kiinteistökaupasta:
https://www.laatumaa.fi/laatumaa/tiedotearkisto/metsahallituksen-tontti-ja-metsatilakauppoja-tehdaan-nyt-myos-sahkoisesti/

Lisätietoja:
Ympäristöpalkinto, kehitys- ja ympäristöpäällikkö Antti Otsamo, puh. 040 719 7734
Innovaatiopalkinto, henkilöstö- ja kehitysjohtaja Tapio Pouta, puh. 0400 295 909

Kuva:
Riistanhoidollista harvennusta. Kuva: Juri Laurila/Metsähallitus

Liitetiedostot

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.


Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs