Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Korjuu- ja logistiikkaratkaisuilla tehoa metsäenergiaketjuun

Miktech Oy

Korjuu- ja logistiikkaratkaisuilla tehoa metsäenergiaketjuun

Tiedote.
Julkaistu: 16.11.2012 klo 08:30
Julkaisija: Miktech Oy

Metsään perustuvan bioenergian tuotannon lisääminen edellyttää koko metsäenergiaketjun tehostamista. Teknologiatoimittajat vastaavat alan haasteisiin ratkaisuilla, joilla voidaan kasvattaa korjuumääriä sekä tehostaa korjuuta ja logistiikkaa. Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri kartoitti alan haasteita ja parhaita käytäntöjä alan keskeisten toimijoiden seminaarissa.

Haasteina korjuupotentiaalin hyödyntäminen, tehokas korjuu ja logistiikka
Metsähakkeen korjuupotentiaali on huomattavasti nykyisiä korjuumääriä suurempi: metsätalouden kannattavuutta, korjuumääriä ja biomassapotentiaalia voidaan edelleen kasvattaa parantamalla metsävaratiedon keräämistä sekä tiedottamalla metsänomistajia metsänhoitotoimenpiteiden tarpeellisuudesta. Korjuumäärien kasvattaminen lisäisi myös alan työllistävyyttä.

Logistiikalla on suuri rooli metsäenergiaketjun kannattavuuden parantamisessa. Kuljetuksia voidaan tehostaa ottamalla käyttöön kapasiteetiltaan suurempia puutavara-autoja sekä kehittämällä rautateiden terminaali- ja kuormauspaikkaverkostoa. Verkoston kehittäminen auttaa myös varautumaan biomassan kysynnän vaihteluun. Ajantasainen metsävaratieto, tehokkaat hakkuu- ja lähikuljetusmallit sekä kuljettajien opastusjärjestelmien käyttöönotto parantavat niin ikään toimintojen suunnittelua.

Myös koneautomaatiota voidaan hyödyntää hakkuussa ja metsäkuljetuksessa nykyistä paremmin. Ketjun toimintaa voidaan sujuvoittaa moniasiakkuutta tukevilla ohjausjärjestelmillä sekä ottamalla käyttöön sanomastandardeja. Painomittauksen hyödyntäminen ja yksinkertaistaminen vähentävät työvaiheita ja säästävät kustannukisia. Myös hinnoittelua voidaan selkeyttää kehittämällä ja soveltamalla runko- ja rungonosahinnoittelujärjestelmiä.

Teknologiatoimittajilta ratkaisuja tuotantoketjun haasteisiin
Alan teknologiatoimittajat ovat jo vastanneet useisiin haasteisiin arvoketjun kannattavuuden parantamiseksi. Ponssen tarjoaa ratkaisuja, jotka perustuvat metsätyövaiheiden vähentämiseen sekä käyttöalueeltaan laajaan kalustoon. Joukkokäsittely tehostaa energiapuun korjuuta, ja puun kuoren rikkominen jo korjuuvaiheessa edistää puun kuivumista. Ponssen LoadOptimizer-kuormainvaaka mittaa puun painon puutavaralajeittain aines- ja energiapuun yhdistetyssä korjauksessa mittauslain mukaisesti. Puu punnitaan automaattisesti kuormaa purettaessa, mikä vähentää työvaiheita.

Outokummun Metalli ja Pentin Paja ovat kehittäneet Naarva EF 28 -pienpuu ja bioenergiakouran, joka vastaa energiapuun harvennuksen haasteisiin. Koura sopii myös mutkaiselle puulle ja lisää tuottavuutta pienissä rungoissa. Kouran suuri avauma auttaa pusikoihin tartunnassa, ja koura on käyttövarma ja edullinen etenkin esiraivaamattomassa metsässä. Koura käsittelee myös kannot katkaisun yhteydessä, ja säästää siten työvaiheita. Tehon tarve on vähäinen, joten koura on myös polttoainetaloudellinen.

Fixterin kehittämä FX15-runkopuupaalain muuttaa kallista ja häiriöaltista energiapuunkorjuuta merkittävästi säästäen kustannuksia ja parantaen joustavuutta sekä toimitusvarmuutta koko ketjussa. Korjuu voidaan tehdä tuottavammin, kuljetus ja haketus edullisemmin, mittaus tarkemmin ja varastointi ilman käymisongelmia. Haketuksen kannattavuutta voidaan parantaa myös tehokkaalla hakkuriteknologialla, kuten LHM Hakkurin joustavalla Giant-hakkurilla. Haketuksen kannattavuuteen vaikuttaa myös metsäpään varastointi ja kuivamisominaisuudet. Hyvä yhteistyö ketjun toimijoiden kesken säästää kustannuksia merkittävästi. Terminaalitoiminnan kehittäminen vähentäisi tienvarsihaketusta mm. kelirikkoaikaan, ja siten myös kokonaiskustannuksia.

Lisätiedot:
Mika Muinonen, klusterikoordinaattori, mika.muinonen@miktech.fi, Gsm +358 440 361 604

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi 

Bioenergian käytön edistäminen on Mikkelin seudun elinkeinopolitiikan kehittämisen kärkihanke, jonka toimintaa toteuttaa Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri. Klusterin toimijoina on seudun yrityksiä, tutkimuslaitoksia, rahoittajia ja viranomnaistahoja. Biosaimaan yhtenä tavoitteena on metsään perustuvan bioenergian tuotannon lisääminen. Biosaimaa järjesti 6.11.2012 Metsäenergiaketjun kannattavuuden parantaminen -seminaarin, jossa alan eri toimijat hakivat parhaita käytäntöjä tuotantoketjun tehostamiseen.Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs