Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Kerrosrakenteisista luonnonkuitukomposiiteista uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Miktech Oy

Kerrosrakenteisista luonnonkuitukomposiiteista uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Artikkeli.
Julkaistu: 16.10.2012 klo 14:24
Julkaisija: Miktech Oy

 

VTT ja Mikkelin ammattikorkeakoulu ovat tutkineet kerrosrakenteisten luonnonkuitukomposiittien ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia. Luonnonkuitujen puolesta puhuu niiden ympäristöystävällisyys, uusiutuvuus ja keveys.

Komposiittiteollisuus on kasvava ja kehittyvä teollisuudenala, ja ekologisuus, kierrätettävyys ja uusiokäyttö ovat tärkeitä megatrendejä myös komposiittiteollisuudessa. Luonnonkuiduilla on monia ominaisuuksia, jotka tekevät niistä houkuttelevan vaihtoehdon perinteisille materiaaleille. Näitä ovat mm. jäykkyys, iskunkestävyys, taipuisuus ja hyvä värinän vaimennuskyky. Kuitujen saatavuus on hyvä, hinta edullinen ja tiheys matala. Lisäksi ne ärsyttävät ihoa ja hengitysteitä vain vähän eivätkä kuluta työstökoneita merkittävästi.

VTT:n Jyväskylän yksikössä ja Mikkelin ammattikorkeakoulun materiaaliteknologian laboratoriossa tehdyissä kokeissa tarkasteltiin käsittelemättömien pellavakuitujen sekä valkaistun havusellun soveltuvuutta vaahto- ja vesirainaustekniikkaan, saavutettavia laminaattien ominaisuuksia sekä mahdollisia sovelluskohteita. Vaahto- ja vesirainaustekniikalla voidaan valmistaa ominaisuuksiltaan erilaisia lujitemateriaaleja, erityisesti massatuotantona.

Tutkittua lujitetyyppiä voidaan jalostaa samantyyppiseksi luonnonkuitutuotteeksi, jota jo nykyään käytetään mm. autoteollisuudessa. Valmistusmenetelmä antaa mahdollisuuksia monipuolisen lujitetyypin valmistamiseksi ja lisää näin teollista hyödynnettävyyttä. Lujitetta voidaan hyödyntää mm. huonekalu-, rakennus- ja urheiluvälineteollisuudessa. Tutkittua lujitemateriaalia voidaan jo jalostaa ja soveltaa sellaisenaan, mutta jatkojalostus on tarpeen todellisen markkinapotentiaalin hyödyntämiseksi.

Luonnonkuitujen käyttö on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien 1020 % vuodessa, mutta viime vuosina kasvu on hidastunut. Saksalainen autoteollisuus käyttää kuitenkin merkittävän määrän puukuitua, ja vuonna 2007 luonnonkuitujen suurin hyödyntäjä Saksassa olikin juuri autoteollisuus 40 % osuudella luonnonkuitujen kokonaiskäytöstä, joka oli tuolloin 160 000 tonnia. Tekstiiliteollisuus käytti tuolloin 24 % ja erikoispaperintuotanto 20 % Saksan kokonaismäärästä, muiden käyttökohteiden edustaessa 14 % osuutta. Nämä muut käyttökohteet omaavatkin suurimman kasvupotentiaalin. Luonnonkuidut eivät kaikissa tapauksissa sovellu korvaamaan täysin perinteisiä materiaaleja, mutta niiden hyödyntämiseen liittyy paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Selvityksen on teettänyt Mikkelin seudun Osaamiskeskus osana Uusiutuva metsäteollisuus -klusteritoimintaa. Selvitys on saatavilla pdf-muodossa osoitteessa http://www.miktech.fi/media/julkaisut .

Lisätietoja:

kehityspäällikkö Mika Muinonen | Miktech Oy | mika.muinonen@miktech.fi | 0440 361 604

tutkimuspäällikkö Kari Dufva | Mikkelin ammattikorkeakoulu | kari.dufva@mamk.fi | 050 312 5122

 

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi  

Uusiutuva metsäteollisuus -osaamisklusteri tukee suomalaisen metsäteollisuuden uusiutumista. Se auttaa alan toimijoita tuomaan uusia ratkaisuja perinteisten tuotteiden rinnalle kilpailukyvyn lisäämiseksi ja pk-yritysten kasvun vauhdittamiseksi. Klusteriohjelman toteutukseen osallistuu kuusi osaamiskeskusta; Jyväskylä, Kaakkois-Suomi, Kokkola, Mikkeli, Measurepolis-Kajaani sekä Pohjois-Karjala. Toimintaa koordinoi Wirma Lappeenranta Oy. http://www.fifcluster.fi/ 


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs