Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Ilmastopaneeli: Nykyisenlainen metsien lisähyödyntäminen ei tuota nopeita ilmastohyötyjä

Ilmastopaneeli: Nykyisenlainen metsien lisähyödyntäminen ei tuota nopeita ilmastohyötyjä

Tiedote.
Julkaistu: 04.12.2015 klo 10:45
Julkaisija: Tiedote

Suomen biotalous nojaa vahvasti metsävarantojemme hyödyntämiseen. Suomen ilmastopaneelin asiantuntijat ovat tuoreessa ”Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen” -selvityksessään havainneet, että vaikka tutkimukset eivät vielä kaikilta osin anna aukotonta tietoa hyödyntämisen haittojen ja hyötyjen suhteesta, ei metsien lisähyödyntäminen nykyisillä keinoilla tuota nopeita ilmastohyötyjä.

-          Suomen metsät säilyvät kuitenkin huomattavina hiilinieluina myös jatkossa. Koska vain pieni osa metsistä käsitellään vuosittain, kasvaa niiden hiilivaranto. Samalla on todettava, että hakkuut kyllä hidastavat hiilivarannon kasvua. Hakkuut synnyttävät hiilivelkaa, jonka palautumisnopeus muodostuu metsien kasvusta ja tuotteiden hiilen varastointiajasta. Tähän perustuu biomassan hyödyntämisen ilmastovaikutusten tarkastelu, professori Markku Kanninen toteaa.

Selvityksen toteuttanut tutkijaryhmä selvitti, että metsien lisäkäytöstä mahdollisesti saatavat lisähyödyt viivästyvät juuri lisähakkuiden metsän hiilinielua pienentävästä vaikutuksesta. Hiilinielun menetys on selvästi suurempi kuin lisähakkuilla talouskäyttöön ohjattu hiilimäärä.

-          Mallitarkastelut, joissa arvioidaan metsien käyttötason muutosta nykytilanteeseen verrattuna osoittavat, että lisähyödyntäminen nykyisen kaltaisella metsäteollisuuden tuotantotoiminnalla ja energiankäytöllä ei tuota ilmastohyötyjä lyhyellä aikavälillä eli 10–30 vuoden perspektiivillä. Itse asiassa selvityksemme valossa ilmastohyötyjen suuruudesta ei ole varmuutta vielä keskipitkällä aikavälilläkään, akatemiaprofessori Timo Vesala kertoo.

Olennaisena ilmastohyötyjen ja haittojen tarkastelussa tutkijat pitävät metsien hyödyntämisen muotoja ja lopputuotteita sekä niistä saatavia kasvihuonekaasupäästöjen korvaushyötyjä kilpaileviin tuotteisiin nähden. Rakennuskäytössä puulla saadaan keskimäärin paremmat korvaushyödyt kuin energiakäytössä ja puun hiilisisältö vapautuu rakennustuotteissa hitaasti ilmakehään. Energiakäytössä puupolttoaineen käytöstä puolestaan vapautuu selvästi enemmän hiilidioksidipäästöjä tuotettua yksikköä kohden kuin fossiilisia polttoaineita käytettäessä. Pitkällä aikavälillä puun käytön ilmastohyödyt ovat kuitenkin fossiilisiin polttoaineisiin nähden selvät, mikäli metsämaan kasvuolosuhteet eivät heikkene tulevaisuudessa.

-          Nykyisellä tuotantojakaumalla suurempi ilmastohyöty saavutettaisiin pitäytymällä nykyisellä ainespuun hakkuutasolla ja kasvattamalla hiilinielua. Ainespuun käyttöä voi parhaiten perustella ilmastosyillä, jos metsäteollisuuden tuotteilla voidaan korvata elinkaarivaikutuksiltaan suuripäästöisiä tuotteita ja niiden hiilisisältö pystytään pitämään pitkään käytössä. Vasta tuotteen hylkäysvaiheessa puun hiilisisältö ohjattaisiin energiakäyttöön, professori Jyri Seppälä esittää.

”Metsien hyödyntämisen ilmastovaikutukset ja hiilinielujen kehittyminen” -loppuraportti löytyy ilmastopaneelin verkkosivuilta osoitteesta www.ilmastopaneeli.fi.

Suora linkki: http://www.ilmastopaneeli.fi/fi/selvitykset-ja-materiaalit/valmistuneet-selvitykset/

Lisätietoja:

professori Jyri Seppälä, SYKE, p. 040 740 1708
professori Markku Kanninen Helsingin yliopisto, p. 02941 58133
akatemiaprofessori Timo Vesala Helsingin yliopisto, p. 040 577 9008

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelissa on mukana neljätoista ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Ilmastopaneeli toimii ympäristöministeriön alaisuudessa.

http://www.ilmastopaneeli.fi/

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs