Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Föråldrade och onödiga regleringar avskaffas inom jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde

Maa- ja metsätalousministeriö

Föråldrade och onödiga regleringar avskaffas inom jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.04.2015 kl. 15:40
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Jord- och skogsbruksministeriet har kartlagt möjligheterna att lagstiftningsvägen minska det administrativa arbetet inom jordbruks-, fiske-, livsmedels- och skogsbrukssektorn. Det konkreta arbetet med att lätta på och avskaffa lagar och förordningar inleds i år. Arbetet fortsätter de närmaste åren.

− Det löfte som gavs på jordbrukarträffen i höstas i Seinäjoki uppfylls här nu, säger jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo.

Till exempel reformen av livsmedelslagen inleds nästa år. I samband med detta bedöms möjligheterna att lätta på den administrativa bördan i livsmedelssektorn när det gäller bl.a. anmälningsskyldighet, övervakning, godkännande av laboratorier och hygienkompetens.

För att lätta på jordbrukarnas administrativa arbete planerar ministeriet enklare anmälnings-, tillstånds- och registreringsprocesser för lantbruksföretagare samt enklare stödsystem. Detta sker genom att man avskaffar skyldigheter, effektiviserar sambruk av registren, förbättrar tillgången till service och information samt utvecklar elektroniska tjänster.

− Avregleringen pågår som bäst i hela EU eftersom ett av jordbrukskommissionär Phil Hogans fokusområden handlar om att förenkla jordbrukspolitiken. Finland deltar i det europeiska samarbetet aktivt, vi har skickat våra egna förslag till kommissionen, konstaterar Orpo.

Förslagen gäller ministeriets hela verksamhetsområde. I skogssektorn utreder man till exempel möjligheterna att förenkla processen att bilda och förvalta samfällda skogar, avreglera verksamheten och lätta på de processer som handlar om att lämna ut skogsdata. Avsikten är att skapa aktörsspecifika kvoter för kommersiellt fiske, vilket bl.a. förbättrar företagens konkurrensförmåga. Kommunernas börda lättar man på genom att överföra förvaltningen av fastighetsdatasystemet till staten.

Förslag till att minska gamla författningar och byråkrati finns i ministeriets dokument:

Förslag till avregleringar inom jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde, april 2015

Ytterligare information:

statssekreterare Tiina Rytilä, tfn 0295 162 132
ministerns specialmedarbetare Tiina Perho, tfn 0295 162 121

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs