Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Etelä-Savoon tavoitellaan biojalosteista uutta liiketoimintaa

Miktech Oy

Etelä-Savoon tavoitellaan biojalosteista uutta liiketoimintaa

Tiedote.
Julkaistu: 10.02.2015 klo 10:23
Julkaisija: Miktech Oy

Innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy on käynnistänyt hankkeen biomassan uusien jalostusmuotojen teollisen käyttöönoton edistämiseksi Etelä-Savossa. Hankkeen painopiste on biohiilipelleteissä, jonka rinnalla tarkastellaan myös muita maakuntaan mahdollisesti soveltuvia energiatarkoituksiin biomassaa jalostavia prosesseja.

Ilmastotavoitteiden myötä biomassasta valmistettavien polttoainejalosteiden kysyntä on kasvussa. Etelä-Savossa on runsaat metsävarat ja maakunnassa riittäisi metsäteollisuuden käytön yli jäävää puuta myös biopolttoainejalosteiden tuottamiseen. Myös peltopohjaista biomassaa kuten olkea ja ruokohelpeä voitaisiin hyödyntää biojalosteiden raaka-aineena.

Miktech jatkaa Biomassan uusien jalostusmuotojen edistäminen -hankkeessaan aiemmin aloitettua työtä teollisen mittakaavan biohiilipellettien tuotantolaitoksen saamiseksi Mikkelin seudulle. Tavoitteena on synnyttää uusi yritys, joka keskittyy biohiilipellettien tuotantoon. Yksi vaihtoehto on myös, että jokin olemassa oleva yritys perustaa uuden liiketoiminta-alueen biohiilen tuottamiseksi.

Biohiilipellettituotannon valmistelun ohella hankkeessa tunnistetaan ja alustavasti arvioidaan uusia Etelä-Savoon mahdollisesti soveltuvia biomassan jalostusmuotoja sekä edesautetaan niiden kaupallista käyttöönottoa. Lisäksi vahvistetaan biomassan jalostusmuotojen ympärille kehittymässä olevaa yritys- ja toimijaverkostoa. Hankkeessa hyödynnetään biomassan uusiin jalostusmuotoihin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoja (IEA Bioenergy ja International Biomass Torrefaction Council).

Hanke jatkaa Miktechin ja Biosaimaa-klusterin määrätietoista työtä bioenergian käytön edistämiseksi. Aikaisemman työn tuloksena Mikkeliin perustettiin vuoden 2013 lopulla biohiilen valmistusteknologiaa kaupallistava startup-yritys, ja vuoden 2014 kesällä yritys sai valmiiksi lähes teollisen mittakaavan demolaitoksen biohiilipellettituotantoon.

Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit on yksi Etelä-Savon maakuntaohjelmaan sisältyvän Älykkään erikoistumisen strategian kolmesta innovaatiokärjestä. Hanke vahvistaa osaltaan Etelä-Savon profiilia metsäenergian osaajana ja biomassan uusien jalostusmuotojen kehittäjänä ja käyttöönottajana.

Lisätiedot:

Jussi Heinimö, ohjelmakoordinaattori, Miktech Oy, 040 544 0936, jussi.heinimo@miktech.fi

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

Biomassan uusien jalostusmuotojen edistäminen 2015 -hanke edistää biomassan uusien energiahyötykäyttöön liittyvien jalostusmuotojen teollista käyttöönottoa Etelä-Savossa. Hankkeessa luodaan edellytyksiä Etelä-Savon kannalta potentiaalisimpien biomassan uusien jalostusmuotojen kaupalliselle käyttöönotolle, valmistellaan biohiilipellettien tuotannon ja biologistiikkakeskuksen käynnistämistä sekä suunnitellaan jatkotoimenpiteitä muiden potentiaalisten biomassan jalostusmuotojen osalta. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Mikkelin seutu. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto.

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs