Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Asta-myrskyn aiheuttamien tuhoalueiden metsänuudistamiseen tukea valtiolta

Maa- ja metsätalousministeriö

Asta-myrskyn aiheuttamien tuhoalueiden metsänuudistamiseen tukea valtiolta

Julkaistu: 04.08.2010 klo 16:05
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Viime viikkona riehunut Asta-myrsky teki suurta vahinkoa metsissä. Tilanne on tukala varsinkin niille metsänomistajille, joilla ei ole vahinkoja korvaavaa vakuutusta. Yksityismetsänomistajille voidaan myöntää valtion tukea metsänuudistamiseen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla. Metsänuudistamiseen tarkoitettua valtion tukea voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun myrskytuho edellyttää alueen metsittämistä viljellen.

Asta-myrskyn aiheuttamien tuhoalueiden metsänuudistamiseen tukea valtiolta

Viime viikkona riehunut Asta-myrsky teki suurta vahinkoa metsissä. Tilanne on tukala varsinkin niille metsänomistajille, joilla ei ole vahinkoja korvaavaa vakuutusta. Yksityismetsänomistajille voidaan myöntää valtion tukea metsänuudistamiseen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla. Metsänuudistamiseen tarkoitettua valtion tukea voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun myrskytuho edellyttää alueen metsittämistä viljellen.

Alustavat arviot tuhojen laajuudesta ovat noin 1 milj. kuutiometriä kaatunutta puuta. Kaikkein pahimmin tuho iski Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen metsäkeskusten alueelle. Tuhoja esiintyy myös Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Metsäntutkimuslaitos ja metsäkeskukset tekevät tarkemman arvion tuhojen laajuudesta ensi viikolla.

Metsähallinto on varautunut myrskytuhoihin valmiussuunnitelmien avulla. Viime vuonna valmistui valtakunnallinen metsätuhovalmiussuunnitelma. Se perustuu vuonna 2007 laadittuun valtakunnalliseen myrskytuhovalmiussuunnitelmaan sekä valtioneuvoston vuonna 2006 antamaan periaatepäätökseen Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia (YETT-strategia). Alueelliset metsäkeskukset ovat laatineet omat myrskyvalmiussuunnitelmansa yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa.

Myrsky on kaatanut hyvin erilaista metsää. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla tuhot keskittyvät tuoreiden avohakkuualueiden reunoille, siemenpuuasentoihin sekä hiljattain harvennettuihin puustoihin. Lähes kaikki puut ovat siellä kaatuneet juurineen, jolloin juuriyhteys maahan on säilynyt ja puiden korjuulla ei ole tulenpalava kiire. Myrskypuiden korjuu on aloitettu tuhoalueilla. Teollisuudelta saatujen tietojen mukaan puunkorjuun resurssit kohdennetaan nyt tuhoalueille mahdollisuuksien mukaan.

Tarkemman tuhoarvioinnin jälkeen on selvitettävä voidaanko tuhoalueelle hakea tukea Euroopan Unionin Solidaarisuusrahastosta. Rahastosta voidaan maksaa tukea jäsenvaltioille niitä koskettaneen katastrofin seurausten korjaamiseksi. Lähtökohtaisesti yksityisvakuutusten kautta korvattavia vahinkoja ei korvata rahastosta.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, puh. 040 775 60 60

osastopäällikkö Juha Ojala, puh. 050 413 55 15

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs