Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metalliteollisuus » Useille metallialan yrityksille alan sertifikaatteja Miktechin sparraamana

Miktech Oy

Useille metallialan yrityksille alan sertifikaatteja Miktechin sparraamana

Tiedote.
Julkaistu: 18.12.2014 klo 08:30
Julkaisija: Miktech Oy

Miktech Oy:n koordinoima KTek 2016 -hanke on auttanut hitsattuja teräsrakenteita valmistavia yrityksiä saavuttamaan alan välttämättömiä laatusertifiointeja. Hankkeen siivittämänä useat osallistujayritykset ovat saaneet kantavien teräsrakenteiden CE-merkintäoikeuden tai saamassa sen vuoden 2015 alussa. Lisäksi kaksi yritystä on saanut tai saamassa EN 15085 -kiskokalustostandardin ja yksi standardin EN 3834-2 sertifioinnin. Alan sertifikaattien saavuttaminen avaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi alalla toimiville yrityksille heinäkuussa 2014. CE-merkintäoikeus edellyttää yrityksiltä standardin EN 1090-1 vaatimusten mukaisia toimintatapoja ja niiden dokumentointia, sekä akkreditoidun laitoksen tekemää auditointia. Merkintäoikeuden saavuttamiseksi yritysten on tarkasteltava toimintaansa kriittisesti sekä kehitettävä ja dokumentoitava sitä systemaattisesti. Kehittämistoimien vaikutukset näkyvät mm. tuottavuuden ja laadun parantumisena.

KTek 2016 -hanke on tukenut yrityksiä sertifiointien edellyttämässä kehittämistyössä yhteisillä koulutuksilla ja yrityskohtaisilla konsultoinneilla. Yrityksistä CE-merkintäoikeuden luokassa EXC 3 saavutti Ecomet Oy, ja luokassa EXC 2 Saret Oy, Kospirt Oy ja Pieksämäen Ratateräs Oy. Luokan EXC 2 CE-merkintäoikeuden ovat lisäksi alkuvuonna 2015 saamassa Tehomet Oy, JK-Terämet Oy, RST-Lapit Oy ja Joros Oy. EN 15085 -kiskokalustostandardin ovat saavuttaneet Pieksämäen Hitsaus ja Koneistus Oy ja Pieksämäen Ratateräs Oy. Lisäksi Pieksämäen Hitsaus ja Koneistus Oy sertifioi EN 3834-2 –hitsauksen laatustandardin.

Kospirt Oy on yksi yrityksistä, joka saavutti CE-merkintäoikeuden hankkeen avulla. – Hanke madalsi kynnystämme lähteä tavoittelemaan merkintää, sillä yksin ponnistus olisi ollut paljon suurempi, kertoo tekninen johtaja Marko Pirttinen Kospirt Oy:stä. – Olemme aikaisemmin tehneet enimmäkseen kuljettimia. Kantavien teräsrakenteiden CE-merkintäoikeus antaa meille nyt mahdollisuuden saada uusia asiakkaita näistä tuotteista. Yhden suuren tilauksen olemme jo saaneetkin.

Pieksämäen Ratateräs Oy saavutti puolestaan sekä kantavien teräsrakenteiden CE-merkintäoikeuden että EN 15085 -kiskokalustostandardin. – Saimme hankkeesta asiantuntijakoulutusta työnjohdolle ja koko henkilöstölle. Toiminnallisesti standardit eivät edellyttäneet suuria muutoksia, mutta hankkeen tuella myös dokumentointi saatiin vaatimusten mukaiseksi, sanoo toimitusjohtaja Marko Leskinen Pieksämäen Ratateräs Oy:stä. – CE-merkintäoikeus varmistaa, että pystymme säilyttämään nykyiset asiakkaat. Samalla se tuo mahdollisuuksia uusiin projekteihin, sillä melko suuri osa metallialan yrityksistä ei vielä ole saanut CE-merkintäoikeutta. Hanke oli hyvin fokusoitunut standardiasioihin, ja sillä oli kieltämättä hyvin suuri merkitys merkintäoikeuden saavuttamiselle.

JK-Terämet Oy:ssä CE-merkintäoikeus saavutettaneen alkuvuodesta 2015. – Hankkeen avulla saimme CE-merkintäasiat siihen kuntoon, että auditointi on järjestetty, kertoo laatupäällikkö Taina Kontiainen JK-Terämet Oy:stä. – Hankkeen konkreettisin apu on se, että olemme oppineet ymmärtämään CE-merkintäjärjestelmää ja tulkitsemaan standardia. Pidemmällä tähtäimellä kehittämisellä on ollut työllistävä vaikutus: olemme palkanneet muutaman työntekijän lisää. Olemme saaneet myös lisää jalansijaa markkinoilla sekä uusia yhteistyökumppaneita, sekä voineet laajentaa uusiin tiloihin.

KTek 2016 -hankkeen vaikutuksia kartoitettiin myös osana Miktechin laajempaa kyselyä yhtiön EU-hankkeiden vaikuttavuudesta. KTek 2016 -hankkeen osalta 88 % vastaajista piti hanketta erittäin tai melko onnistuneena. Vastaajat kertoivat tavoitelleensa hankkeen avulla mm. tuotannon tehokkuuden lisäämistä, parempaa kilpailukykyä, työpaikkojen säilyttämistä sekä tukea kehitystyölle. Kyselyn aiheesta ”Miktech Oy:n EU-hankkeiden vaikuttavuus” toteutti Taloustutkimus Oy (11/2014).

Lisätiedot:

Antti Räsänen, kehityspäällikkö, Miktech Oy, 050 441 0691, antti.rasanen@miktech.fi

 

Miktech Oy on innovaatio- ja teknologiakeskus, joka edistää tutkimustoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä keskittyen uuden teknologian synnyttämiseen ja käyttöönottoon sekä teknologiayhtiöiden toiminnan kehittämiseen. Miktechillä on keskeinen rooli alueen kehittämistyössä, sillä Miktech koordinoi Mikkelin kaupungin kehittämisstrategian mukaisia kehityshankkeita teknologian saralla. www.miktech.fi

KTek 2016 on hitsattuja teräsrakenteita valmistaville yrityksille suunnattu kehityshanke, jota rahoittaa ESR. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs