Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metalliteollisuus » Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 2/2012: Rakennemuutos jatkuu – tilauksissa notkahdus alas

Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 2/2012: Rakennemuutos jatkuu – tilauksissa notkahdus alas

Tiedote.
Julkaistu: 03.05.2012 klo 10:30
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset ja tilauskanta ovat Suomessa notkahtaneet hieman viimeisten kuukausien aikana. Kasvu on hyvin epäyhtenäistä ja varovaista, mikä korostaa kansainvälisen kilpailukyvyn ongelmia. Henkilöstömäärät ulkomailla kasvoivat edelleen. Kauppa- ja vaihtotaseen alijäämien kielteisen kehityksen jatkuminen korostaa tarvetta aktiivisiin kansallisiin toimenpiteisiin.
 
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna 7 prosenttia ja oli noin 69 miljardia euroa. Vuonna 2008 liikevaihto oli 82 miljardia euroa. Tämän vuoden tammikuussa liikevaihto oli 3 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.  
 
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 7 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2011 ja 3 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Kun verrataan tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 2008, uudet tilaukset olivat tammi-maaliskuussa runsaan kolmanneksen alemmalla tasolla.  
 
Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 6 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2011 ja samalla tasolla kuin joulukuun lopussa. Verrattuna talouskriisiä edeltävään aikaan tilauskanta oli maaliskuun lopussa 40 prosenttia alemmalla tasolla.  
 
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suunnilleen samansuuruinen kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta edelleen merkittävästi pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 2008.
 
Henkilöstö kasvaa ulkomailla, Suomessa polkee paikallaan
 
Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset lisäsivät vuonna 2011 henkilöstöään ulkomailla peräti seitsemän prosenttia, kun kotimaassa henkilöstöä lisättiin vain hieman. Henkilöstön kasvusta vastasivat kehittyvät maat ja siellä erityisesti Aasia sekä Latinalainen Amerikka. Näissä maissa henkilöstö kasvoi vuoden aikana 12 prosenttia. Länsi-Euroopassa henkilöstömäärä väheni hieman, Pohjois-Amerikassa kasvoi lievästi. Suomalaisyrityksillä oli vuoden lopussa henkilöstöä kaikkiaan 618 000, josta kotimaassa 291 000 ja tytäryrityksissä ulkomailla 327 000.
 
Viime vuosien rakennemuutos kertoo hintakilpailun kiristymisestä teknologiateollisuuden aloilla. Turvatakseen oman kilpailukykynsä yritykset ovat sijoittaneet tuotantoa ja palveluja lähelle kasvavia markkinoita ja alemman kustannustason maihin. Globaalin rakennemuutoksen arvioidaan jatkuvan tulevina vuosina.
 
Vajoaako vaihtotase kriisimaiden tasolle?
 
Suomen kansantaloudelle ulkomaankaupalla on tunnetusti suuri merkitys. Viennin myönteinen kehitys on edellytys suomalaisten hyvinvoinnille. Viimeaikaiset tiedot Suomen kauppa- ja vaihtotaseen kroonisesta heikentymisestä ja nyttemmin alijäämäisyydestä ovat hälyttäviä. Tavaroiden viennin ja tuonnin erotusta kuvaava kauppatase oli suurimmillaan 13–14 miljardia euroa ylijäämäinen vuosina 2001 ja 2002. Vastaavasti tavaroiden ohella myös palveluviennin ja -tuonnin sisältävä vaihtotase oli tuohon aikaan 11–12 miljardia euroa ylijäämäinen. 
 
Vuoden 2002 jälkeen kauppatase ja vaihtotase ovat heikentyneet kroonisesti. Myös kansainvälisessä vertailussa Suomen viime vuosien kehitys antaa aihetta huoleen. Suomen tapaista vaihtotaseen heikkenemistä ei ole tapahtunut tärkeissä kilpailijamaissa, kuten Saksassa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Näissä maissa vaihtotase on pysynyt selvästi ylijäämäisenä. Vaihtotase näissä maissa oli viime vuonna 5,5–8 prosenttia ylijäämäinen suhteessa bruttokansantuotteeseen. Suomessa alijäämää kertyi prosentin verran suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
 
Kaukana ei enää ole se tilanne, jolloin Suomen vaihtotaseen alijäämä on yhtä suuri kuin vaikeuksissa olevissa Euroopan maissa. Yhteistä näille maille on ollut vientiteollisuuden kilpailukyvyn krooninen heikkeneminen ja teollisuuden jalostusarvon vaatimaton kehitys.      
 
Vastaavaa viennin tasopudotusta ei ole tapahtunut aiemmin Suomessa. Johtopäätös on yksiselitteinen: teollisuuden kilpailukyky rapautuu kaiken aikaa. Osaaminen, jalostusarvo ja viennin edistäminen eivät kehity toivotulla tavalla. Osasyynä tähän kehitykseen ovat työn tarjontaan ja kysyntään liittyvät jäykkyydet työmarkkinoilla sekä verotuksen ja sosiaaliturvan aiheuttamat heikot kannustimet työn tekemiseen. Suomessa on huutava tarve ymmärtää oikein kilpailukyvyn merkitys globaalissa taloudessa toimiville yrityksille.
 
- Kaikki mittarit korostavat edelleen sitä, että Suomen on kiinnitettävä korostetusti huomiota vientiteollisuuden kilpailukykyyn, totesi Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen.  
 
- Kansainvälinen kilpailu asiakkuuksista, kasvusta ja pääomista on yhä kiristymässä eikä kriisi suomalaisen teknologiateollisuuden kannalta ole ohi, vaikka positiivistakin kehitystä on. Tilanne korostaa voimakkaasti yritys- ja alakohtaisia eroja, jotka tarvitsevat aktiivisten toimenpiteiden monipuolista käyttöä, muistutti Turunen.         
 
- Yrityskohtaisia menestysreseptejä on nähtävissä, mutta markkinoilla vallitseva epävarmuus korostaa yritystasolla kykyä sopeutua uuteen tilanteeseen. Valtiovallan on yritysten tavoin jatkettava kansallisen kilpailukyvyn aktiivista parantamista kaikin omissa käsissä olevin välinein, muistuttaa Jorma Turunen.
 
Lisätietoja:                       
toimitusjohtaja Jorma Turunen, puh. (09) 192 3310, 0500 445 444
viestintäjohtaja Mika Nykänen, puh. 040 825 7329
pääekonomisti Jukka Palokangas, puh. (09) 192 3358, 040 750 5469
 
 Tiedotustilaisuudessa 3.5. esitetty materiaali Teknologiateollisuuden verkkosivuilla

 

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino, sen edustamat toimialat vastaavat 60 % maan viennistä ja 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 290 000 henkilöä. Teknologiateollisuuteen kuuluu viisi päätoimialaa, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs