Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metalliteollisuus » Poikkeamatilanne Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaalla

Agnico Eagle Finland Oy

Poikkeamatilanne Kittilän kaivoksen rikastushiekka-altaalla

Tiedote.
Julkaistu: 15.09.2015 klo 17:00
Julkaisija: Agnico Eagle Finland Oy

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos tiedottaa poikkeamatilanteesta kaivoksella. Puhdistettua prosessivettä on vuotanut rikastushiekka-altaan länsipuolella olevan huoltotien viereiseen ojaan rikastushiekka-altaan kaaripadon (NP3) sisäpuolelta. Toimenpiteet vuotokohdan korjaamiseksi on aloitettu. Vuoto havaittiin normaalin tarkastuskierroksen yhteydessä maanantai-aamuna. Viranomaisille on tiedotettu asiasta.  

Vuodon ei ole havaittu aiheuttaneen rakenteellisia vaurioita NP3 -rikastushiekka-altaan patorakenteisiin, eikä tapahtumalla ole vaikutusta patoturvallisuuteen.

Kyseinen allas sisältää vaahdotusprosessin neutraloitua rikastushiekkaa ja puhdistettua prosessivettä, joka pumpataan joko käytettäväksi uudestaan prosessivetenä tai johdetaan ympäristöluvan mukaisesti pintavalutuskentänkautta ympäristöön. Veden laatu täyttää nykyiset lupaehdot. Vuotovesi on valunut pintavalutuskentän kautta ympäristöön normaalia juoksutusreittiä eikä kiintoainetta ole pääsyt luontoon.  

Tämänhetkisen arvion mukaan vuoto oli suuruudeltaan noin 300 m3/h kun se havaittiin. Normaalisti vettä johdetaan pintavalutuskentän kautta ympäristöön 50 - 300 m3/h vuodenajasta riippuen. Pumppaus takaisin altaaseen on järjestetty pintavalutuskentälle menevän vesimäärän rajoittamiseksi. Vuotokohta sijaitsee kaaripadon sisäpuolella olevan pumppaamon louhepenkereen juuressa. Oikea-aikaisten korjaavien toimenpiteiden tuloksena tilanne on hallinnassa eikä sillä uskota olevan vaikutusta ympäristön tilaan. Tehostettu ympäristöntilan tarkkailu on aloitettu viipymättä. 

Kaivos tekee tiiviistä yhteistyötä viranomaisten kanssa tilanteen seuraamiseksi ja loppuunsaattamiseksi.

Kittilän kaivos sijaitsee Suomen Lapissa Kittilän kunnassa ja työllistää tällä hetkellä noin 600 vakituista työntekijää.                            

              

Ingmar Haga
Toimitusjohtaja 
Agnico Eagle Finland Oy
+358 40 700 3518

Vuonna 2008 toimintansa aloittanut Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos, jonka todetut ja todennäköiset malmivarat ovat noin 4,7 miljoonaa unssia. Kittilän kaivoksen omistaa Agnico Eagle Finland Oy, joka on kanadalaisen kullantuottajan Agnico Eagle Mines Limitedin tytäryhtiö. Emoyhtiöllä on kaivoksia Kanadassa, Suomessa ja Meksikossa sekä malminetsintää Pohjoismaissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Nykyisellä tuotantomäärällä Kittilän kaivoksen odotetaan toimivan noin vuoteen 2036 saakka. Kaivos työllistää noin 600 henkeä.

www.agnicoeagle.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs