Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metalliteollisuus » Hankintatoimeen tarvitaan lisää osaamista

Teknologiateollisuus ry

Hankintatoimeen tarvitaan lisää osaamista

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2012 klo 09:53
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Hankintatoimen osaaminen on yrityksissä keskeisessä roolissa tulostavoitteiden saavuttamisessa, mutta koulutusta hankintatoimen ammattilaiseksi ei ole tarjolla riittävästi. Olemassa olevista koulutusmahdollisuuksista ei myöskään viestitä riittävästi nuorille ja yrityksille, selviää Teknologiateollisuuden osaamiskartoituksesta.

Teknologiateollisuus ry:n selvitti yhdessä Teknologiateollisuuden Hankinnan johtaminen -asiantuntijaryhmän kanssa jäsenyritysten osaamistarpeita ja nykyistä koulutustarjontaa. Yritysten hankintatoimen osaamista koskeva tarvekartoitus toteutettiin haastattelemalla kuuden suuren suomalaisyrityksen hankintajohtajaa sekä kolmen pk-yrityksen toimitusjohtajaa.

Haastatelluista jokainen löysi yrityksensä hankintatoimen osaamisesta kehitettävää. Hankintatoimen opintojen toivotaan tarjoavan valmiuksia erityisesti hankintojen volyymien ja globaalin toimintakentän hallitsemiseen sekä kokonaiskustannuksien ja hintojen arviointiin.

Toimittajien osaamista ja suunnittelua hyödynnetään vielä liian vähän, ja vain harvoissa yrityksissä on mahdollistettu yhteisten innovaatioiden tekeminen toimittajien kanssa.

Hankintatoimessa osallistutaan tuotteiden kehitykseen optimoimalla raaka-aineiden, komponenttien ja järjestelmien ostot tuotteiden koko elinkaarta silmällä pitäen. Prosessien kehittäminen sekä yhteistyöverkostojen jatkuva parantaminen vaativat lujaa ammattitaitoa. Tehtävien hoitoon tarvitaan myös sosiaalisia taitoja, kielitaitoa sekä kykyä muutosjohtamiseen.

Lähitulevaisuus yritysten hankintatoimessa näyttää muutoksen ja kehityksen ajalta, mikä tuo mukanaan myös rekrytointitarpeita. Haastateltujen mukaan ostajia on ollut suhteellisen helppo rekrytoida, mutta hankintatoimen osaajista on selvästi pulaa.

Teknologiateollisuuden tavoitteena on saada usea ammattikorkeakoulu tarjoamaan insinööri- sekä tradenomiopiskelijoille työelämälähtöistä hankintatoimenkurssia sekä laajempaa, sivuaineeseen verrattavissa olevaa hankintojen opintokokonaisuutta insinööriopintojen suuntautumisvaihtoehtoehtona. Nämä osaamiskokonaisuudet tulisi toteuttaa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa. Vastaavasti yliopisto-opiskelijoiden tulisi voida suuntautua hankintojen johtamiseen vähintäänkin kolmessa yliopistossa.

Hankintatoimen osaamisen ja koulutustarjonnan kehittäminen on tärkeää, sillä se vaikuttaa merkittävästi yritysten kilpailukykyyn. Hankintojen osuus suomalaisten yritysten liikevaihdosta on keskimäärin 53 %, mutta tämä vaihtelee toimialoittain. (Hallikas et al, 2011) Tuotantoyritysten tuotekustannuksista jopa 70–80 % syntyy oman organisaation ulkopuolelta ostetuista materiaaleista, osista ja palveluista.

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta -raportti ladattavissa Teknologiateollisuuden verkkosivuilta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti, puh. 040 145 8595, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Teknologiateollisuus on Suomen tärkein elinkeino, sen edustamat toimialat vastaavat 60 % maan viennistä ja 80 % koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan 300 000 henkilöä. Teknologiateollisuuteen kuuluu viisi päätoimialaa, jotka ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs