Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metalliteollisuus » Componenta jatkaa sopeutustoimenpiteitä

Componenta jatkaa sopeutustoimenpiteitä

Julkaistu: 15.12.2008 klo 12:10
Julkaisija:

Kansainvälisen talouskriisin seurauksena markkinatilanne on heikentynyt edelleen useilla Componentan asiakastoimialoilla. Tämän seurauksena Componenta jatkaa jo aiemmin aloitettuja sopeutustoimenpiteitä supistamalla tuotantoaan väliaikaisesti vastaamaan vähentynyttä kysyntää.

Componenta Oyj pörssitiedote 15.12.2008

Kansainvälisen talouskriisin seurauksena markkinatilanne on heikentynyt edelleen useilla Componentan asiakastoimialoilla. Tämän seurauksena Componenta jatkaa jo aiemmin aloitettuja sopeutustoimenpiteitä supistamalla tuotantoaan väliaikaisesti vastaamaan vähentynyttä kysyntää.

Componenta vähentää voimakkaasti vuokratyövoiman käyttöä Hollannissa ja Turkissa sekä kasvattaa lomautusten ja irtisanomisten määrää lokakuussa ilmoitetuista luvuista Ruotsissa, Suomessa ja Turkissa. Kokonaisuudessaan vuokratyövoiman vähennysten sekä lomautusten ja irtisanomisten yhteisvaikutus on 1 600 henkilöä. Lisäksi alihankintaa vähennetään aiemman ilmoituksen mukaisesti 200 henkilön työpanosta vastaavasti. Componentan henkilömäärä syyskuun 2008 lopussa mukaan lukien vuokratyövoima oli 5300.

Componenta aloitti sopeutustoimenpiteet kysynnän hidastuessa lokakuun alkupuolella. Vuokratyövoimaa vähennettiin 580 henkilöllä loka-marraskuun aikana. Lisäksi omaa väkeä ilmoitettiin vähennettävän 170 henkilöllä lomautusten ja irtisanomisten kautta pääosin neljännen kvartaalin aikana. Näiden lisäksi myös ulkopuolista alihankintaa päätettiin vähentää 150 henkilön työpanosta vastaavalla määrällä.

Edelleen heikentyneen markkinatilanteen vuoksi Componenta jatkaa tuotannon ja henkilöstön sopeutustoimenpiteitä. Componentan tuotannolliset yksiköt ovat pääsääntöisesti joulukuussa 2 - 3 viikkoa kiinni. Vuokratyövoiman käyttöä vähennetään aiemmin ilmoitetun mukaisesti yhteensä 700 henkilöä Hollannissa ja Turkissa. Lomautusten ja irtisanomisten vaikutus Ruotsissa, Suomessa ja Turkissa kasvaa aiemmin ilmoitetusta 170 henkilöstä yhteensä 900 henkilöön.

Huolimatta sopeutustoimenpiteistä Componenta kykenee ja haluaa varmistaa vakaat toimitukset ja näin asiakkaidensa tuotannon häiriöttömyyden.

Manisan uusi alumiinikomponenttitehdasinvestointi ja Orhangazin sulatusuuni-investointi on pysäytetty toistaiseksi. Componentan investointien määrän arvioidaan laskevan kuluvan vuoden 40 Me:n tasolta ensi vuoden 10 Me:oon.

Heikentyneen markkinatilanteen, asiakkaiden kasvaneiden varastojen sekä asiakkaiden sopeutustoimenpiteiden johdosta kuluvan vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon odotetaan supistuvan edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi. Toimitusten pienentymisen ja raaka-aineiden poikkeuksellisen voimakkaan hinnanlaskun yhteisvaikutuksesta sekä henkilöstön sopeuttamisesta aiheutuneiden kulujen seurauksena tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä arvioidaan olevan selvästi tappiollinen.

Componentan koko vuoden 2008 vertailukelpoisen liikevaihdon ja tuloksen rahoituserien jälkeen ilman kertaluontoisia eriä ennakoidaan olevan edelleen aiemmin kerrotun mukaisesti selvästi edellisvuotta paremmat.

Talouskriisin johdosta asiakasyritysten luottoriskien arvioidaan kasvaneen. Kasvaneiden riskien vuoksi Componenta on tehostanut asiakassaatavien perintää ja lyhentänyt maksuaikoja osalle asiakkaistaan ensi vuoden alusta lukien. Pienentyvä liiketoiminnan volyymi yhdessä voimakkaasti laskeneiden raaka-ainehintojen kanssa pienentää käyttöpääomaan sitoutuneita pääomia merkittävästi kuluvan vuoden neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Componentan käyttämättömät luottositoumukset
marraskuun 2008 lopussa olivat 71 Me.

Helsinki 15 joulukuuta 2008

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2007 oli 635 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 5 100. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.

Componenta Oyj
Panuntie 4
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com


Liitteet:
tiedote_151220008.pdf

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs