Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Media » Turun ammattikorkeakoulu Oy on perustettu

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Oy on perustettu

Tiedote.
Julkaistu: 14.02.2013 klo 10:54
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Oy on perustettu

Turun ammattikorkeakoulu Oy on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin 1. helmikuuta 2013 alkaen. Yhtiön valmisteluvaiheen toimitusjohtajaksi valittiin sen hallituksen ensimmäisessä kokouksessa keskiviikkona erityisasiantuntija Sami Savolainen.

Turun AMK Oy:n omistajat ovat Turun kaupunki 91 prosentin osuudella ja Salon kaupunki 9 prosentin osuudella. Molemmat kaupungit ovat edustettuina yhtiön hallituksessa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on entinen apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto. Toimitusjohtajaksi valittu Sami Savolainen toimii päätyönään Turun konsernihallinnon erityisasiantuntijana kaupunkikehitysryhmän elinkeinojen ja osaamisen vastuualueella. Turun kaupunki toteuttaa AMK:n yhtiöittämisen 1.1.2014 alkaen.

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9500 opiskelijan ja 800 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Sen toimintaa ohjaa innovaatiopedagogiikka, joka tarkoittaa opetuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhdistämistä toiminnassa ja opetuksessa niin, että kaikki oppiminen on mahdollisimman työelämälähtöistä. AMK:n strategisena päämääränä on, että korkeakoulusta valmistuneista suurin osa työllistyy alueelle. Tämä onkin toteutunut viime vuosina hyvin, yli 80 prosenttia valmistuneista työllistyy Varsinais-Suomeen. Vuosittain AMK tekee yhteistyötä yli 3600 organisaation kanssa.

Perustetun yhtiön päätehtävät ovat valmistella ammattikorkeakoulun toiminnan vastaanottamista yhtiöön 1.1.2014 sekä hakea uutta toimilupaa valtioneuvostolta syyskuussa. Toimiluvassa säädetään koulutusvastuista ja muista toiminnan edellytyksistä.

Turun AMK Oy:n perustamisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suunnittelema AMK-uudistuksen toinen vaihe, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Siinä vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä. Tarkoituksena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, muun yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin kehittämistarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja tutkimus- ja kehitystyöllä. AMK:t ovat kuntien, kuntayhtymien, kunnallisten tai yksityisten osakeyhtiöiden tai säätiöiden ylläpitämiä. Tällä hetkellä, kun Turun AMK vielä toimii kaupungin ylläpitämänä, OKM:n alaisuudessa toimivien ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät jakautuvat seuraavasti:

- yhden kunnan ylläpitämiä 2

- kuntayhtymän ylläpitämiä 7

- osakeyhtiön tai säätiön ylläpitämiä 16.

 

Lisätietoja:

Turun AMK Oy,

hallituksen pj Jouko K. Lehmusto, p. 0500 523 900

Turun AMK Oy,

toimitusjohtaja Sami Savolainen, p. 050 559 0489

Turun ammattikorkeakoulu on noin 9500 opiskelijan ja 800 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Tarjoamme työelämää palvelevaa koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä Varsinais-Suomessa. Turun AMK:sta valmistuneet ovat työllistyneet parhaiten muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs