Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Media » Regeringen föreslår ändringar i mervärdesbeskattningen av radio-, tv-, elektroniska tjänster och teletjänster

Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår ändringar i mervärdesbeskattningen av radio-, tv-, elektroniska tjänster och teletjänster

Pressmeddelande.
Publicerad: 08.05.2014 kl. 13:58
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Regeringen föreslår ändringar i mervärdesskattelagen samt i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen. Europeiska unionens direktiv om beskattningsplats för tjänster (2008/8/EG) förutsätter ändringar i den finländska mervärdesskattelagstiftningen för televisionssändningars, elektroniska tjänsters och teletjänsters del.

Köparens etableringsstat görs till beskattningsplats

Det föreslås att radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som företag som är etablerade inom Europeiska unionen säljer till konsumenter som är etablerade inom gemenskapen inte längre från och med ingången av 2015 beskattas i säljarens utan i stället i köparens etableringsstat.

Samtidigt införs en ny särskild ordning för deklaration och betalning av skatt på radio- och

televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som levereras av säljare som är etablerade inom gemenskapen. Den nuvarande särskilda ordningen för elektroniska tjänster som levereras av säljare som är etablerade utanför gemenskapen utsträcks till att omfatta radio- och televisionssändningar samt teletjänster.

Försäljarna bör på grund av ändringen av bestämmelserna om beskattningsplatsen redovisa skatt till varje medlemsstat där de har konsumentkunder. Syftet med den särskilda ordningen är att förenkla uppfyllandet av förpliktelserna för företag som driver internationell handel.

Systemet ger företagen möjlighet att uppfylla sina redovisnings- och betalningsförpliktelser inom EU i den egna etableringsstaten varifrån uppgifterna och betalningarna förmedlas till konsumentstaterna.

Konsekvenser endast för ett fåtal finländska bolag

Bestämmelserna som träder i kraft 2015 hindrar företag från att etablera sig i stater med lägre skattesatser och hjälper att trygga medlemsländernas skatteunderlag. Skattesatserna påverkar inte längre företagens etablering eftersom radio-, tv-, elektroniska tjänster samt teletjänster som säljs åt konsumenterna beskattas i konsumtionslandet.

I Finland produceras radio- och televisionstjänsterna samt teletjänsterna i regel i hemlandet. Elektroniska tjänster upphandlas i betydande omfattning från utlandet, speciellt andra EU-länder. Ändringen av beskattningsplatsen för tjänsterna i fråga beräknas utöka Finlands mervärdesskatteintäkter med 10-15 miljoner euro på årlig nivå. I framtiden kommer konsumtionen och betydelsen av elektroniska tjänster att öka avsevärt.

Ändringen av beskattningsplatsen medför administrativa kostnader som hänför sig till ibruktagandet och användandet av nya system. Kostnaderna varierar för enskilda företag, men i det stora hela kommer deras betydelse att vara liten.

Utöver den särskilda ordningen kommer ändringarnas administrativa konsekvenser för finländska företag att lindras av att direktförsäljningen av elektroniska tjänster till medborgare på grund av distributionskedjans karaktär är liten. Största delen av dessa tjänster säljs åt konsumenterna via elektroniska marknadsplatser som är belägna utomlands. Förslagen skulle gälla endast ett litet antal företag i Finland.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2015.

Förfrågningar: Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294 

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs