Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Media » Opinnäytetyö: Suomen Ratsastajainliitolle laadittua sosiaalisen median strategiaa voidaan hyödyntää laajemminkin

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Suomen Ratsastajainliitolle laadittua sosiaalisen median strategiaa voidaan hyödyntää laajemminkin

Tiedote.
Julkaistu: 14.11.2011 klo 12:19
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) tradenomiopiskelija Eveliina Toivonen laati opinnäytetyönään ehdotuksen sosiaalisen median strategiaksi Suomen Ratsastajainliitto ry:lle. Opinnäytetyöstä on hyötyä myös muille voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään ja markkinoinnissaan.

Toivosen opinnäytetyössä selvitettiin liiton jäsenten sosiaalisen median käyttöastetta sekä sitä, kuinka he toivoisivat liiton hyödyntävän sosiaalista mediaa. Työn tuloksena syntyneessä sosiaalisen median strategiassa on luotu Suomen Ratsastajainliitolle muun muassa tavoitteet, kanavavalinnat sekä toimintaperiaatteet sosiaaliseen mediaan. Opinnäytetyö on toteutettu syksyllä 2011, ja sen toimeksiantajana toimi Suomen Ratsastajainliitto ry, joka on Suomen ratsastusurheilun keskusjärjestö.

Opinnäytetyötä varten toteutettiin sähköisessä muodossa ollut kvantitatiivinen kyselytutkimus, jossa selvitettiin liiton jäsen käyttämiä sosiaalisen median palveluita, joista selvästi suosituin oli Facebook. Tämän lisäksi kysyttiin, että millä tavoin jäsenet toivoisivat Suomen Ratsastajainliiton hyödyntävän sosiaalista mediaa markkinoinnissaan ja viestinnässään sekä sitä, että minkälainen sisältö jäseniä siellä kiinnostaisi. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että jäsenet toivoisivat liiton hyödyntävän sosiaalista mediaa tämänhetkistä käyttöastetta voimakkaammin.

Hyötyä myös muille lajiliitoille

Keväällä 2011 Suomen Ratsastajainliitto lanseerasi Facebook-pilottihankkeen, jossa liitolle luotiin omat Facebook-sivut. Sivu sai suuren suosion, ja tämän vuoksi nousi esiin tarve sosiaalisen median jatkohyödyntämiselle. Opinnäytetyön tuloksena luotu sosiaalisen median strategia antaa tälle kehittämiselle suunnan ja toimintalinjat.

Strategiassa on otettu huomioon nonprofit-organisaatioden erityispiirteet markkinoinnin ja viestinnän osalta. Työstä hyötyy näin ollen Suomen Ratsastajainliitto, mutta opinnäytetyötä voivat hyödyntää myös muut nonprofit-organisaatiot, kuten erilaiset lajiliitot suunnitellessaan sosiaalisen median strategioitansa.

Sosiaalinen media on ajankohtainen aihe

Sosiaalisen median suosio on jatkuvassa kasvussa yksityisten henkilöiden, mutta myös organisaatioiden käytössä. Aihe on ajankohtainen, sillä kasvavan suosion lisäksi sosiaalinen media myös muuttaa muotoaan jatkuvasti, ja uusia kanavia syntyy koko ajan. Organisaatioiden sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa ja viestinnässä on suurella osalla vielä melko pienimuotoista, eikä kovin suunnitelmallista. Tämän vuoksi strategian luominen on tärkeää. Suomen Ratsastajainliitolle aihe oli erityisen ajankohtainen Facebook-pilottihankkeen onnistuttua hyvin.

Lisätietoja:
Eveliina Toivonen, sp. eveliina.toivonen@student.hamk.fi tai p. 040 826 0733

Opinnäytetyö on tulossa luettavaksi sähköisessä muodossa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastoon.

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna sp. tiedotus@hamk.fi p. (03) 6461 (vaihde)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs