Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Media » Lapsi on luova, osaava ja nopea digitaalinen toimija

Pelastakaa Lapset ry

Lapsi on luova, osaava ja nopea digitaalinen toimija

Tiedote.
Julkaistu: 20.11.2012 klo 11:05
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Lapset ovat aktiivisia ja luovia sekä teknisesti taitavia digitaalisen kulttuurin tuottajia. Aikuisilta jää liian usein huomaamatta lasten omaehtoisesti tallentamat arjen oivallukset, ajatukset, kokemukset ja kertomukset. Lapsilla on oikeus tulla kuulluksi digitaalisen kulttuurin osallisina.

Pelastakaa Lapset ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos ovat käynnistäneet lasten osallisuutta ja mediatuottamista edistävän laajan kehittämis- ja tutkimushankkeen. Päiväkotien ja koulujen kanssa toteutettavassa Voimauttava osallisuus lasten media-arjessa -hankkeessa (vuoden 2013 loppuun) tutkitaan ja edistetään lasten tuottamaa digitaalista sisältöä, sekä vahvistetaan lasten ja aikuisten yhteistä osallisuutta media-arjessa. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Hankkeessa ideoidaan yhdessä lapsiryhmien kanssa lasten digitaalista mediaympäristöä hyödyntäviä ja lapsia osallistavia toimintatapoja sekä käytetään luovasti erilaista digimediaa lasten oman arjen tallentamiseen kuvin ja tarinoin. Pilottipäiväkodeissa ja -kouluissa Pirkanmaalla lapset tuottavat esimerkiksi kuvakertomuksia iPad-laitteilla sekä kirjoittavat aikuisen avustuksella japanilaislasten kanssa tarinoita yhteisölliseen Taikatarinat -blogiin.

Lasten kanssa toteutetun toiminnan lisäksi hankkeessa kehitetään kasvatusyhteisöjen osallisuus- ja mediakasvatustaitoja edistävää koulutus- ja toimintamallia, joka perustuu työssä oppimiseen, vertaiskouluttamiseen sekä sosiaalista mediaa hyödyntävään tiedon ja osaamisen jakamiseen.

Keskeinen osa hanketta on myös Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksen LATU-tutkimusprojekti, jossa tutkitaan lasten omaehtoista, luovaa digitaalista tuottamista ja arjen tallentamista, sekä tuottamiskokemusten merkitystä lasten arjessa. Syksyn 2012 aikana tutkimuksessa on kerätty laaja kansallinen aineisto suomalaisten 8 – 11 -vuotiaiden lasten keskuudessa. Aineiston avulla luodaan kokonaisvaltaista kuvaa sekä saadaan merkittävää uutta tietoa lapsista digitaalisen ajan mediayhteiskunnan kansalaisina. Alustavien tutkimustulosten valossa näyttää, että esimerkiksi kännykkä on lapsille erittäin tärkeä arjen kumppani, ja omaan kännykkään tallentuvat monet arjen merkitykselliset kokemukset ja havainnot.

Kehittämis- ja tutkimustyöllä pyritään lasten oman digitaalisen kulttuurin edistämiseen ja lasten keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Tärkeää on myös kasvattajien omien digitaalisten taitojen kartuttaminen sekä tietoisuuden lisääminen lasten osallisuudesta ja media-arjesta sekä heidän luovasta, aktiivisesta digitaalisesta toimijuudestaan. 

Hankkeessa hyödynnettävää Lapsen ääni – tarina minulta -materiaalia voi maksuttomana tilata Pelastakaa Lasten verkkosivujen kautta osoitteesta www.pelastakaalapset.fi/osallisuus. Pienten lasten osallisuutta edistäviä käytäntöjä esitellään Pelastakaa Lasten lapsen oikeuksien viikon seminaarissa 22.11.2012. Tarkempia tutkimustuloksia hankkeesta raportoidaan vuoden 2013 aikana.

Lisätietoa hankkeesta:

Johanna Sommers-Piiroinen, mediakasvatustyön asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 4339 047, johanna.sommers-piiroinen@pelastakaalapset.fi

Riitta Kauppinen, kansalaistoiminnan päällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh 050 433 1260, riitta.kauppinen@pelastakaalapset.fi

Lisätietoja LATU-tutkimuksesta:

Sara Sintonen, dosentti, Helsingin yliopisto, puh. 040 5486 797 , sara.sintonen@helsinki.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs