Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Media » Lapsen mielipide ja ajatukset velvoittavat aikuista - ”Aikuiset on päiväkodissa siks, että ne leikkis lasten kaa”

Pelastakaa Lapset ry

Lapsen mielipide ja ajatukset velvoittavat aikuista - ”Aikuiset on päiväkodissa siks, että ne leikkis lasten kaa”

Tiedote.
Julkaistu: 16.11.2011 klo 09:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset on tuottanut Lapsen ääni – tarina minulta – julkaisun lasten kanssa työskentelevien käyttöön.  Aineisto auttaa erityisesti pienempien lasten kasvattajia toimimaan niin, että lapsen ääni pääsee paremmin esille kasvatuksen arjessa.

Osallisuus -sana kuvaa lasten ja nuorten mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta. Osallisuus kuuluu kaikille lapsille riippumatta iästä tai taidoista. Edistääkseen lasten osallistumista ja kuulemista arjessa, Pelastakaa Lapset on kehittänyt mediakasvatuksen aineistoa osana vuoden 2011 alussa käynnistettyä hanketta.

Osallisuushankkeessa kehitettyä aineistoa on testattu Suomessa päiväkodeissa ja palaute on ollut innostunutta. Materiaalin avulla on pystytty ratkaisemaan esimerkiksi lasten välisiä ongelmatilanteita ja parantamaan ryhmän toimivuutta. Hankkeessa on havaittu, että lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat tietoisia lasten osallisuuden merkityksestä ja valmiita kuulemaan lasta, mutta keinoja ei välttämättä ole ollut tarpeeksi. Esimerkiksi toiminnan suunnitteluun lapset osallistuvat vähän, vaikka lasten mielipiteitä ja ajatuksia olisi kuitenkin tärkeä kuulla myös suunnittelussa.

 ”Uusi materiaali on auttanut kasvattajia huomaamaan, ettei kasvattajien oma tietoisuus lasten oikeuksista riitä, vaan lasten itsensä tietoisuutta oikeuksistaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan täytyy vahvistaa. Myös vanhempien tietoisuutta olisi tärkeä lisätä,” sanoo mediakasvatuksen asiantuntija Riitta Kauppinen, Pelastakaa Lapset ry. ”Lasten osallisuus on yksi Pelastakaa Lasten toiminnan kivijaloista, sillä visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Lapsen ääni – se kuuluu.”

Lapsen ääni – tarina minulta – aineistoa on ollut kehittämässä joukko suomalaisia kasvatuksen ammattilaisia. Kehitystyö on ollut kasvattajia ja lapsia osallistava. Arjen tarinoihin ja havaintoihin perustuva aineisto auttaa näkemään tilanteita, joissa lasta voi kuulla paremmin. YK:n lapsen oikeuksien mukaan lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa.

Lapsen ääni – tarina minulta – aineiston julkaiseminen on liitetty osaksi Ahtisaari-päivää, 16. marraskuuta. Ensimmäistä kerta vietettävän päivän tarkoituksena on tuoda rauhantyötä osaksi jokaisen arkipäivää. Koulutuksella, tiedolla ja viestinnällä on tässä suuri merkitys.  Vahvistamalla lasten vuorovaikutustaitoja sekä varmistamalla heidän osallistaminen, voidaan myös ehkäistä ja ratkaista konflikteja.

Pelastakaa Lasten osallisuutta edistävää hanketta on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nokia Siemens Networks.

 

Lapsen ääni – tarina minulta – julkaisu on luettavissa www.pelastakaalapset.fi/osallisuus ja sen voi myös tilata painettuna samalta sivulta. Julkaisu on maksuton.

 

Lisätietoja:

Kaisa Hirvensalo, tiedotuspäällikkö, Pelastakaa Lapset ry
puh. 040 535 8221, kaisa.hirvensalo@pelastakaalapset.fi

Max Holm, tiedottaja, Pelastakaa Lapset ry
puh. 050 433 1438, max.holm@pelastakaalapset.fi

 

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi yli sadassa maassa. www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs