Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Media » EU Kids Online: Lasten internetin käyttö vaatii uutta lähestymistapaa nettiturvallisuuteen

Pelastakaa Lapset ry

EU Kids Online: Lasten internetin käyttö vaatii uutta lähestymistapaa nettiturvallisuuteen

Tiedote.
Julkaistu: 17.10.2011 klo 07:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Eu Kids Online -tutkimusverkosto on julkistanut tänään 17.10. eurooppalaisten lasten ja nuorten internetin käyttöön liittyvän tutkimuksen pohjalta raportin suosituksista lasten nettiturvallisuuden parantamiseksi.

Suomalaislapset kuuluvat 25 maan luokittelussa ryhmään ’korkea käyttöaste, joitain riskejä’. Suomalaislapset käyttävät nettiä eniten pelaamiseen, videoiden katseluun ja keskinäiseen viestintään. Lapset kohtaavat paljon erilaisia riskejä netissä, mutta eivät koe riskien erityisesti haittaavan tai aiheuttavan vahinkoa. He ilmoittavat hallitsevansa eurooppalaislapsista parhaiten digitaalisia taitoja. Vanhemmat puolestaan osallistuvat aktiivisesti lasten internetin käytön säätelyyn ja valvontaan, vaikkakaan lapset eivät koe vanhempien valvontaa niin aktiivisena kuin vanhemmat ilmoittavat.

Raportti suosittelee erityisesti mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen käytön ottamista tiiviimmin suomalaisten koulujen opetussuunnitelmaan. Lapsia tulee ohjata vastuulliseen, positiiviseen ja luovaan internetin ja median käyttöön. Perheitä on tärkeä kannustaa keskustelemaan aktiivisesti ja avoimesti netistä ja netin käytöstä. Vanhempien rooli on tärkeä erityisesti pienten lasten ohjaamisessa. Siksi vanhempien tietoisuutta nettiturvallisuudesta tulee lisätä samoin kuin ymmärrystä sosiaalisen median luonteesta ja yksityisyyden hallinnasta netissä. Erityisesti pienille lapsille on tuotettava luovia ja positiivisia nettisisältöjä.

Eu Kids Online -tutkimusprojektin johtaja, professori Sonia Livingstone London School of Economicsista sanoo: ”Otsikot mediassa ja epätietoisuus ovat lisänneet julkisessa keskustelussa esiintyvää huolta lapsista uuden teknologian käyttäjinä. Paniikki ja pelko peittävät usein tutkimustiedon. Eu Kids Online -tutkimus perustuu näyttöön, jonka pitäisi ohjata kouluja, vanhempia, valtiovaltaa, kansalaisyhteiskuntaa, teollisuutta ja lapsia työskentelemään yhdessä, jotta uuteen teknologiaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet tasapainottuisivat. Tutkimuksemme osoittaa tavoitteita tälle uudelle yhteistyölle.”

Lisätietoja: Raportin keskeiset suositukset ovat alla. Koko raportti on ladattavissa www-sivulta www.eukidsonline.net Luvussa 5 esitellään vertailua maiden välillä ja maakohtaiset suositukset. Sivuilta on ladattavissa myös muut tutkimuksen raportit.

Lisätietoa Eu Kids Online tutkimuksesta ja suosituksista: professori Reijo Kupiainen, Aalto-yliopisto, reijo.kupiainen@aalto.fi, puh. 050 341 8563

Lisätietoa lasten turvallisesta netinkäytöstä: tiedotuspäällikkö Kaisa Hirvensalo, Pelastakaa Lapset ry, kaisa.hirvensalo@pelastakaalapset.fi, puh. 040 535 8221


www.pelastakaalapset.fi/mediakasvatus

Eu Kids Online -tutkimus on toteutettu 2009–2011 25 Euroopan maassa empiirisenä kyselytutkimuksena, johon on osallistunut noin 25 000 9–16-vuotiasta lasta ja vanhempaa. Tuloksena on vertailevaa kvantitatiivista tietoa lasten internetin käytöstä Euroopassa. Professori Sonia Livingstonen johtaman tutkimushankkeen ovat toteuttaneet tutkimusryhmät 25 Euroopan maasta. Tutkimuksen rahoittajana on Euroopan Unionin Safer Internet -ohjelma ja Suomen osalta Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Suomen koordinaatiosta vastaa Pelastakaa Lapset ry. Suomen tutkimusryhmää on johtanut professori Reijo Kupiainen Aalto-yliopistosta.

 Pääsuositukset (tiivistelmä) 

 1. Lapsilla on oikeus internetin turvalliseen käyttöön, mutta heidän on myös otettava vastuuta omasta turvallisuudestaan ja kunnioitettava muiden oikeuksia netissä.
 2. On tärkeää, että valtiovalta tukee edelleen lasten mahdollisuuksia positiiviseen netin käyttöön.
 3. Pienten lasten kohdalla nettiturvallisuutta on tarkasteltava uudelleen.
 4. Uusiin mobiileihin netin käytön muotoihin on sisällytettävä ohjeita nettiturvallisuudesta.
 5. Kasvatuksellinen tuki ja digitaalinen lukutaito ovat erityisesti tarpeen niille, jotka eivät saavuta ”mahdollisuuksien tikkaiden” huippua.
 6. Lapsille tuotetun positiivisen nettisisällön on oltava valtiovallan tuen keskiössä.
 7. Digitaalisia turvataitoja tarvitaan, jotta netin käyttäjälle kehittyy vastustuskyky netin riskeille.
 8. Sosiaalisen median palvelutarjoajien on oletusarvoisesti varmistettava mahdollisimman suuri suoja.
 9. Tiedon lisääntymistä internetin riskeistä on tasapainotettava ja suhteellistettava ja kohdistettava riskiryhmiin, joilla on eniten ongelmia netissä.
 10. Vanhempien tietoisuutta netin riskeistä ja turvallisuudesta on lisättävä.
 11. Reaktioita nuorten altistumisesta netin seksuaalisille sisällöille on suhteellistettava ja kohdistettava niihin, jotka näistä sisällöistä eniten kärsivät.
 12. Kiusaamiseen on reagoitava herkästi, yhtä lailla netissä ja netin ulkopuolella.
 13. Vanhempien on oltava tietoisempia nettituttujen kasvokkaisesta kohtaamisesta.
 14. Valtiovallan on oltava valppaana uusista lapsiin ja nuoriin liittyvistä riskeistä, erityisesti niistä, joita syntyy nuorten välisessä kanssakäymisessä.
 15. On lisättävä tietoisuutta tehokkaista coping-keinoista ja korostaa sosiaalista tukea, kuten puhumista vanhemmille, kavereille ja opettajille sekä internetin turvatyökalujen käyttöä.
 16. Vanhemmille on osoitettava käytännön keinoja netin valvontaan kun tietoisuutta internetin riskeistä ja turvallisuudesta lisätään.
 17. Vanhemmille tarkoitettujen tietokoneen kontrolliohjelmien kehittämisessä on otettava huomioon vanhempien tarpeet, tieto ja edut, jotta vanhemmat ottaisivat ne käyttöön ja löydettäisiin tehokkaampia teknisiä ratkaisuja.
 18. Nettiturvakasvatusta toteutetaan tällä hetkellä kouluissa hyvin, mutta se voisi olla vieläkin tehokkaampaa, sillä koulut tavoittavat kaikki lapset, myös ne, jotka ovat muutoin vaikea tavoittaa.
 19. Teollisuuden on oltava proaktiivista, edistettävä tietoisuutta nettiturvallisuudesta ja tuettava merkittävästi turvallisuuskasvatusta sekä sen saavutettavuutta.

Maidenväliset suositukset: maan laajakaistatiheys on yhteydessä netin riskien yleisyyteen, mutta ei mahdollisuuksiin, mikä tarkoittaa, että parempi saavutettavuus lisää enemmän riskejä kuin valtiovalta ottaa huomioon. Maissa, joissa lapsia opetetaan enemmän tai joissa on enemmän tietokoneita luokkahuoneissa, myös digitaaliset taidot ovat paremmat. Kasvatuksella on näin positiivinen merkitys digitaalisten taitojen, digitaalisten lukutaitojen ja kansalaisuuden edistämisessä ja sitä tulee tukea kaikissa maissa.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi yli sadassa maassa. www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs