Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Matkailu » Odotukset matkailussa toiveikkaat – yritysasiakkaat palaavat ja perheet panostavat vapaa-aikaan

Työ- ja elinkeinoministeriö

Odotukset matkailussa toiveikkaat – yritysasiakkaat palaavat ja perheet panostavat vapaa-aikaan

Julkaistu: 02.12.2010 klo 10:03
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailuala katsoo tulevaisuuteen toiveikkaammin kuin vielä alkuvuodesta. Kotimainen kysyntä on viime aikoina kehittynyt positiivisesti, mutta asiakkaiden rahankäyttö on vielä nihkeää. Suomalaiset ovat panostaneet taantumankin aikana kotiin, perheeseen ja vapaa-aikaan. Tämä näkyy aktiviteetteja tarjoavien yritysten liikevaihdon myönteisessä kehityksessä. Majoitus- ja ravitsemisalalle vuosi 2009 oli taloudellisesti vaikea. Alan liikevaihto supistui kohtuullisesta kysynnästä huolimatta. Näin todetaan matkailun ja alan ohjelmapalvelujen toimialaraporteissa, jotka julkistettiin 2.12.2010 Turussa.

TEM ja ELY-keskukset tiedottavat

Matkailuala katsoo tulevaisuuteen toiveikkaammin kuin vielä alkuvuodesta. Kotimainen kysyntä on viime aikoina kehittynyt positiivisesti, mutta asiakkaiden rahankäyttö on vielä nihkeää. Suomalaiset ovat panostaneet taantumankin aikana kotiin, perheeseen ja vapaa-aikaan. Tämä näkyy aktiviteetteja tarjoavien yritysten liikevaihdon myönteisessä kehityksessä. Majoitus- ja ravitsemisalalle vuosi 2009 oli taloudellisesti vaikea. Alan liikevaihto supistui kohtuullisesta kysynnästä huolimatta. Näin todetaan matkailun ja alan ohjelmapalvelujen toimialaraporteissa, jotka julkistettiin 2.12.2010 Turussa.

Koko matkailuklusteri (majoitus- ja ravitsemistoiminta, liikenne ja näitä tukevat palvelut, ohjelmapalvelut jne.) on liki 14,9 miljardin euron elinkeinoa. Alalla työskentelee noin 105 000 henkilöä yli 28 000 yrityksessä.

Matkailukysyntä väheni vuonna 2009 vuorokausina mitattuna 900 000 edellisestä vuodesta. Nyt nousu on jälleen alkanut ja tänä vuonna on toiveita yltää jopa 19 miljoonaan majoitusvuorokauteen, jolloin kysyntä olisi samaa tasoa kuin vuonna 2007. Ulkomaisten asiakkaiden osuus jäisi hieman vähemmäksi, mutta kotimainen kysyntä paikkaisi tätä. Aikainen talvisesongin alku aktivoi kotimaisia matkailijoita.

Taantuma vähensi ulkomaan matkailua 6 % vuonna 2009. Kotimaan matkailussa majoituskysyntä oli keväällä 2010 noin 3% kasvussa . Yritysten liikevaihdoista vuodelta 2009 saatujen ennakkotietojen perusteella kotimaiset päivämatkan päässä sijaitsevat kohteet pärjäsivät parhaiten. Kysyntä jatkuu hyvänä liikunta- ja huvitoiminnassa, jotka ovat enemmän kotimaisen kysynnän varassa.

Talvikaudella 2010–2011 myös yritysasiakkaiden odotetaan vähitellen palaavan vapaa-ajan palvelujen markkinoille. Sen sijaan ulkomaisista markkina-alueista brittien kiinnostus on maan taloustilanteen johtuen alhainen. Joulun charter-lentojen määrä on ennakkotietojen mukaan tästä syystä vähäisempi. Toisaalta yritysten markkinointiponnistukset ovat tuoneet uusia asiakkaita Etelä- ja Länsi-Euroopasta.

Toimialan tilanne on silti yllättävän hyvä moniin muihin toimialoihin verrattuna. Yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa kysyntätilanteeseen. Tilauskantaa on riittänyt, vaikka myynnin määrä on laskenut. Vuokratyövoiman käyttöä on supistettu, mikä näkyy tosin alan vuokratyövoimaa välittävien yritysten liiketoiminnan supistumisena. Lähiajan näkymät yritysten mielestä eivät lupaa merkittäviä lisäyksiä henkilöstömäärissä. Yrityksissä pyritään jatkamaan nykyisin henkilöstövoimin.

Yritysten kehittämistarpeet keskittyvät vahvasti myyntiin ja markkinointiin. Myös henkilöstöosaaminen kehittämisen tarve saa korkean painoarvon yrityksille suunnatun pk-barometrin tuloksissa. Tuotekehityksen, tietotekniikan ja laadun kehittämisen tarve ovat selvästi sidoksissa markkinoinnin ja myynnin rakenteiden muutoksiin.

Alan tämänhetkiset puheenaiheet liittyvät muun muassa ilmastonmuutokseen, kilpailukyvyn ylläpitoon, laadun kehittämiseen ja jakeluteiden rakenteisiin ja sosiaalisen median hallintaan markkinoinnissa. Myös asiakkaita kiinnostaa yhä enemmän vihreä turismi ja kestävä kehitys. Sosiaalinen median osaaminen sekä hyödyntäminen ovat haaste yrityksille.

Runsaan tarjonnan ja kiivaan kilpailun markkinoilla yritysten ja matkailukeskusten strategisena tehtävänä on erottautuminen. Siihen pyritään omalla profiililla ja kehittämällä omaa brändiä.

Matkailun ohjelmapalveluyritysten muutokset suhdanteessa

Matkailun ohjelmapalveluyritykset ovat muun muassa laskettelukeskuksia, safaritaloja ja aktiviteettiyrityksiä. Pääosa asiakkaista on vapaa-ajanmatkustajia. Tuoreimmat tiedot asiakkaista kertovat, että yksityisen kulutus on noussut viime vuodesta ja nousun odotetaan jatkuvan myös ensi vuonna.

Ohjelmapalveluyritysten vuosi 2011 näyttää kuluvaa vuotta paremmalta. Alan yrittäjistä lähes 65%  uskoo liikevaihdon kasvavan. Ulkomaisen kysynnän vahvistuminen antaa edelleen odottaa itseään.

Muutaman vuoden takaiset suuret investoinnit, eivät toivottavasti rasittaneet yrityksiä niin paljon, että niiden olemassaolo vaarantuisi. Konkurssien määrä alalla on kasvanut vuodesta 2008 lähtien, kuten muillakin toimialoilla. Alalle tulevien uusien yritysten määrä on pysynyt suhteellisen samana. Toimialasta johtuen suurin osa yrityksistä on niin pieniä toimijoita, että toiminnan loppuminen konkurssin kautta ei ole todennäköistä.

Vuonna 2008 Suomessa oli 2 052 matkailun ohjelmapalveluyritystä, jotka työllistivät 6 612 henkilöä. Alan liikevaihto oli 771 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi vuodesta 2007 noin 17 prosenttia.

Lisätiedot:

matkailun yleisosa: toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti, Lapin ELY-keskus,

puh. 040 092 3417, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ohjelmapalvelut: toimialapäällikkö Timo Liuksila, Varsinais-Suomen ELY-keskus,

puh. 050 395 2544, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459, etunimi.sukunimi@tem.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs