Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Markkinointi » Opinnäytetyö: Tuotteistetaan Tervakoski paremmaksi taajamaksi elää

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Tuotteistetaan Tervakoski paremmaksi taajamaksi elää

Tiedote.
Julkaistu: 03.10.2011 klo 11:23
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija Noona Vuori on tutkinut opinnäytetyössään hyvinvointipalveluiden merkitystä Tervakoskella. Työn toimeksiantajana on Janakkalan kunta, jonka yritysasiamiehen kanssa tutkimus aloitettiin helmikuussa 2011.

Työssä käsitellään hyvinvointia sekä tuotteistamista käsitteenä. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville, mitä hyvinvointipalveluita asukkaat tarvitsevat ja haluavat sekä miten ne saataisiin Tervakoskella tuotteistettua mahdollisimman myyviksi. Tutkimusta varten tehtiin kysely hyvinvointipalveluista.

Vuori valmisteli hyvinvointipalvelukartoituskyselyn Tervakosken asukkaita varten sekä paperisena että sähköisenä. Kysely toteutettiin 14.4. - 2.6.2011. Työn kyselylomakkeen sisältö rajattiin osaksi terveydenhoitopalveluihin sekä täydentäviin ja vaihtoehtoisiin palveluihin. Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu hyvinvoinnin käsitteestä sekä tuotteistamisesta. Tuotteistamiseen liittyen käsitellään muun muassa palvelu ja tuote, tuotteistamisen tarkoitus, tuotteistusprosessi pääpiirteittäin sekä millainen on hyvä tuotteistus.

Mistä kaikki sai alkunsa?

Sari Countentacis otti yhteyttä Janakkalan kunnan yritysasiamieheen, Anna Kirjalaiseen, ja halusi selvitettävän, millaisena Tervakosken asukkaat kokevat hyvinvointipalveluiden kokonaisuuden asuinpaikallaan. Countentacisille merkitsevät hyvinvointipalvelut paljon, ja hän haluaa olla tulevaisuudessa vaikuttamassa niihin Tervakoskella. Opiskelija Vuori kuuli tutkimusaiheesta ja halusi auttaa asian tutkimisessa.

Mitä saatiin selville?

Tervakoskelle toivotaan lisää useita hyvinvointipalveluita ja nykyisiä palveluita pidetään suppeina. 96 vastaajaa (174:stä) käyttää hyvinvointipalveluita Tervakosken ulkopuolella tai Tervakosken lisäksi muualla. Vastanneet toivovat Tervakoskelle eniten ohjattuja lihaskuntoharjoitustunteja, tanssisalia sekä kauneudenhoitopalveluita.

Tämän tutkimuksen on tarkoitus osoittaa, ettei raha välttämättä ole ainoa ratkaisu hyvään menestykseen markkinoilla, vaan myös tuotteiden ja palveluiden tuotteistamisella on suuri merkitys. Tervakoskella voisi toimia hyvinvointipalvelukeskus, jossa asiakas voi harrastaa liikuntaa ja käyttää muita hyvinvointipalveluita, esimerkiksi kampaamo- ja fysioterapiapalveluita.

Lisätiedot
Noona vuori, p. 050 436 5997 tai sp. etunimi.sukunimi@student.hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna sp. tiedotus@hamk.fi p. (03) 6461 (vaihde)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs