Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Markkinointi » Opinnäytetyö: Myös pk-yritykset hyötyvät Lean- ja Six Sigma -laatutyökalujen käytöstä

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Myös pk-yritykset hyötyvät Lean- ja Six Sigma -laatutyökalujen käytöstä

Tiedote.
Julkaistu: 20.03.2012 klo 11:21
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Perinteisesti Lean- ja Six Sigma -laatutyökalut on yhdistetty suuriin teollisuusyrityksiin. Jukka Suuronen päätyi kuitenkin opinnäytetyössään suosittelemaan osaa näistä laatutyökaluista pk-yrityksille, koska niiden käytöstä saatava taloudellinen hyöty on nopeasti nähtävissä. Suuronen opiskelee AMK-insinööriksi ja teki opinnäytetyönsä Hämeen ammattikorkeakoulun tuotekehityksen koulutusohjelmassa maaliskuussa 2012.

Suuronen kokosi koulutusaineiston, jota voidaan käyttää laatukoulutuksessa apuna. Työn teoriaosuus käsittelee laatutekniikan taustoja – laadun historiaa sekä laatukäsitteen määrittelyä ja sen erilaisia merkityksiä.

Opinnäytetyön käytännön osuuden Suuronen kokosi haastattelemalla pk-yritysten johtoa ja laatualan asiantuntijoita. Selvityksessä kartoitettiin yrittäjien asenteita, tarpeita ja kokemuksia laatutekniikkaan liittyen.

Suuronen käsittelee laatua, muista opinnäytetöistä poiketen, markkinoinnin näkökulmasta. On tärkeää, että tarvetäsmennyksellä selvitetään, minkälaiselle laatutekniikalle pk-yrityksissä on juuri nyt tarvetta. Markkinoinnilla on pk-yrityksen johto sitten saatava vakuutettua laatutekniikan tarpeellisuudesta ja sisäisellä markkinoinnilla on vielä myytävä uudet laatutyökalut koko yrityksen henkilöstölle.

Laadunvarmistus osaksi alkavan yrittäjän liiketoimintasuunnitelmaa

Suuronen haastatteli selvitystä tehdessään myös Qualitas Fennican toimitusjohtajaa Jussi Moisiota. Haastattelussa kävi ilmi, että pk-yritysten on vaikea sitoutua ennaltaehkäisevään laadunvarmistustyöhön. Laaduntuottokyvyn kannalta on olennaista laatukulttuuri, johon yrityksessä on sitouduttu. Laadunvarmistus tulisikin ottaa osaksi liiketoimintasuunnittelua esimerkiksi Uusyrityskeskuksessa, jotta yrityksessä voitaisiin toiminnan aloittamisesta lähtien kehittää jatkuvan parantamisen laatukulttuuria.

Lisätetoja:
Jukka Suuronen, p. 044 205 8120 tai sp. etunimi.sukunimi@kotikone.fi


Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs