Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Mainonta » Yritykset onnistuvat lanseerauksissaan yhä useammin

Mainostoimisto Tasku Oy

Yritykset onnistuvat lanseerauksissaan yhä useammin

Tiedote.
Julkaistu: 10.04.2012 klo 10:56
Julkaisija: Mainostoimisto Tasku Oy

Suomalaisyritysten tekemät lanseeraukset onnistuvat entistä useammin. Kuitenkin yhä vain noin puolet lanseerauksista saavuttaa tavoitteet.

Value Clinic selvitti Mainostoimisto Tasku Oy:n pyynnöstä suomalaisyrityksiltä niiden tekemien lanseerausten onnistumista. Lanseeraustutkimuksia on yksi laajimpia Suomessa tehtyjä.
Selvityksen mukaan keskimäärin kolmannes (29,5 %) yritysten tuote- ja palveluinnovaatioista johtaa lanseeraukseen. Niistä noin puolet (47,7 %) saavuttaa asetetut tavoitteet.  
Suurin vastaajaryhmä, kolmannes vastaajista (31 %) arvioi, että lanseerauksille asetetut tavoitteet saavutetaan paremmin kuin viisi vuotta sitten. Vajaa viidesosa (19 %) arvioi, että tavoitteet saavutetaan harvemmin.
Samalla kun yritykset onnistuvat aiempaa paremmin lanseerauksissa, ne myös käyttävät niissä entistä enemmän apuna markkinointikumppaneita. Yrityksistä neljäsosa käytti mainostoimistoja ja viidesosa viestintätoimistoja enemmän kuin viisi vuotta sitten.
– Lanseeraukset onnistuvat aiempaa paremmin muun muassa siksi, että ne tehdään entistä ammattitaitoisemmin. Markkinointi nähdään entistä keskeisempänä osana lanseerausta ja markkinointitoimenpiteitä osataan kohdentaa entistä paremmin, sanoo Mainostoimisto Taskun projektijohtaja Maiju Paasiviita.

Tuotteiden lanseeraus onnistuu palveluita paremmin

Vaikka lanseerauksissa on tultu taitavammiksi, kehitettävää on paljon.
– Yhä neljännes yritysten lanseerauksista ei saavuta tärkeimmiksi asetettuja tavoitteita. Osasyitä epäonnistumiseen ovat lanseerauksen heikko valmistelu sekä puutteet markkinoinnin kohdistamisessa. Juuri lanseerauksen esisuunnittelua yritykset tekevät edelleen pääosin omin voimin. Markkinointiosaamista tarvittaisiin lisää, Maiju Paasiviita toteaa.
Selvitykseen osallistuneet yritykset lanseeraavat merkittävästi enemmän tuotteita kuin palveluita: 69 prosenttia viime lanseerauksista oli tuotelanseerauksia.
Yritykset myös onnistuvat yleisesti lanseeraamaan tuotteensa paremmin kuin palvelunsa. Esimerkiksi yli puolet (62 %) tuotelanseerauksista saavuttaa tai ylittää myyntitavoitteet, palvelulanseerauksista taas alle puolet (43 %).
Tuotelanseerausten onnistumista myös mitataan useammilla mittareilla kuin palvelulanseerauksia. Yritykset mittaavat tuotelanseerausten onnistumista useimmiten myynnin kasvulla. Palvelulanseerauksia taas mitataan yleisimmin uusien asiakkuuksien määrällä.

Lanseeraukset kasvussa

Epävarmoista talousnäkymistä huolimatta lanseeraukset lisääntyvät hieman viime vuodesta. Neljä viidestä  (84 %) yrityksestä tekee tuotelanseerauksen tänä vuonna ja palvelulanseerauksen kaksi kolmesta (69 %), kun viime vuonna tuotelanseerauksia teki 80 prosenttia ja palvelulanseerauksia 62 prosenttia yrityksistä.
Yritykset myös aikovat käyttää lanseerauksissa markkinointikumppaneita aiempaa enemmän seuraavan viiden vuoden aikana. Eniten yritykset ovat lisäämässä digi- ja mainostoimistojen käyttöä, vajaa neljännes yrityksistä aikoo lisätä yhteistyötä niiden kanssa. Myös viestintä- ja mediatoimistojen käyttö lisääntyy.Taustatietoja tutkimuksesta

Value Clinicin toteuttamaan selvitykseen vastasi alkuvuodesta 227 yrityspäättäjää, pääosin keskisuurten ja suurten teollisuusyritysten liikkeenjohtoa sekä myynti- ja markkinointijohtoa. Mukana oli useita toimialoja. Reilu puolet, 61 prosenttia, vastanneista toimii b2b-sektorilla, 24 prosenttia sekä kuluttaja- että yrityssektorilla ja 14 prosenttia kuluttajasektorilla.


Lisätietoja

Projektijohtaja Maiju Paasiviita
Puh. 050 525 4054
maiju.paasiviita@taskut.fi
Mainostoimisto Tasku Oy, www.taskut.fi

Toimitusjohtaja Teemu Rennola
Puh. 050 564 1984
teemu.rennola@valueclinic.fi
Value Clinic Oy, www.valueclinic.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs