Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Ympäristötukisitoumuksen antaminen ja jonolohkojen tukikelpoisuushaku vuonna 2012

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Ympäristötukisitoumuksen antaminen ja jonolohkojen tukikelpoisuushaku vuonna 2012

Tiedote.
Julkaistu: 03.04.2012 klo 16:57
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Valtioneuvosto antoi 15.3.2012 asetuksen 132/2012, jossa säädetään muun muassa maatalouden ympäristötukisitoumusten antamisesta ja niin sanottujen jonolohkojen hakemisesta LFA- ja ympäristötuen piiriin.

Uusi sitoumus poikkeustapauksissa

Vuonna 2007 tehtyjen ympäristötukisitoumusten voimassaoloa on mahdollista jatkaa kahdella vuodella. Sitoumuksen jatkoa voi hakea myös yli 65-vuotias viljelijä. Ympäristötuen jatkositoumuksen voi antaa sähköisesti Vipu-palvelussa.

Kokonaan uutta ympäristötukisitoumusta voi hakea poikkeustapauksissa, mikäli sitoumuksen siirto ei ole mahdollinen ja hakijalla ei ole aikaisempaa sitoumusta. Uusi ympäristötukisitoumus voidaan antaa vain paperilomakkeilla.

Uutta ympäristötukisitoumusta haetaan lomakkeilla 111 ja 111A. Lomaketta ja sitoumusehtoja ei lähetetä tiloille, vaan materiaali on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hakemus tulee jättää kevään tukihaussa, joka päättyy 30.4.2012.

Jonolohkoja haetaan tukikelpoiseksi lomakkeella 213

Tukikelpoisuutta voidaan hakea vuonna 2012 niin sanotuille jonolohkoille. Jonolohkot ovat vuonna 2003 tai 2004 tukihakemuksella ilmoitettuja lohkoja tai vuonna 2004 lomakkeella 175 ilmoitettuja lohkoja. Uuteen ympäristötukisitoumukseen ei voi sisällyttää jonolohkoja.

Maaseutuvirasto on julkaissut hakulomakkeen 213, jolla haetaan tukikelpoisuutta jonolohkoille. Lomake ohjeineen on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi sekä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Tukikelpoisuuden haku on mahdollista vain paperilomakkeella. Hakemus tulee jättää kevään tukihaussa, joka päättyy 30.4.2012.

Kevään tukihaussa voidaan hakea tukikelpoiseksi kaikkiin ryhmiin kuuluvia jonolohkoja, mutta tukikelpoisuus voidaan myöntää enintään 18 300 hehtaarille ohjeessa kerrotun etusijajärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja antavat:
Maatalouden ympäristötuki
Markku Kuoppa-aho, puh. 020 772 5573, etunimi.sukunimi@mavi.fi
Luonnonhaittakorvaus
Antti Hietala, puh. 020 772 5623, etunimi.sukunimi@mavi.fi

http://www.mavi.fi/fi/index/tietoavirastosta/tiedotteet/120403_jonolohkot.html

 

Ingåendet av ny miljöstödsförbindelse och ansökan om stödberättigande för ”köande skiften” år 2012

Statsrådet utfärdade den 15 mars 2012 en förordning (132/2012) med bestämmelser om bl.a. beviljande av miljöstödsförbindelser för jordbruket och ansökan för s.k. köande skiften som hänför sig till kompensationsbidrag och miljöstöd.

Ny förbindelse endast i undantagsfall

Miljöstödsförbindelser som ingicks 2007 kan förlängas med två år. Även jordbrukare som fyllt 65 år kan ansöka om förlängning av förbindelsen. Miljöstödets fortsättningsförbindelse kan ingås elektroniskt i Vipu-tjänsten.

I undantagsfall kan en helt ny miljöstödsförbindelse sökas, om det inte är möjligt att överföra en förbindelse och den sökande inte har en förbindelse sedan tidigare. En ny miljöstödsförbindelse kan ingås endast med pappersblankett. 

En ny miljöstödsförbindelse söks med blankett 111 och 111A. Blanketten och villkoren för förbindelsen skickas inte till gårdarna, utan materialet finns på adressen www.suomi.fi samt hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Ansökan ska lämnas in i samband med vårens ansökningsomgång, dvs. senast 30 april 2012.

Stödberättigande för köande skiften ansöks med blankett 213

År 2012 kan stödberättigande sökas för s.k. köande skiften. Köande skiften är skiften som anmälts vid stödansökan 2003 eller 2004, eller med blankett 175 år 2004. En ny miljöstödsförbindelse kan inte innehålla köande skiften.

Stödberättigande för köande skiften söks med Landsbygdsverkets blankett 213. Blanketten och anvisningar finns på adressen www.suomi.fi samt hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Ansökan om stödberättigande är möjlig endast med pappersblankett. Ansökan ska lämnas in i samband med vårens ansökningsomgång, dvs. senast 30 april 2012.

Vid vårens ansökningsomgång kan man ansöka om stödberättigande för köande skiften i alla grupper, men stödberättigande beviljas för högst 18 300 hektar i enlighet med den prioritetsordning som anges i anvisning.

Närmare upplysningar:
Miljöstöd för jordbruket
Markku Kuoppa-aho, tfn 020 772 5573, etunimi.sukunimi@mavi.fi
Kompensationsbidrag
Antti Hietala, tfn 020 772 5623, etunimi.sukunimi@mavi.fi

http://www.mavi.fi/sv/index/omverket/Pressmeddelanden/120403_koandeskiften.html

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs