Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä maksuun syyskuussa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä maksuun syyskuussa

Tiedote.
Julkaistu: 23.08.2013 klo 12:55
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto aloittaa maanantaina 2.9.2013 luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tuen ensimmäisen erän maksamisen viljelijöille. Pankkiteknisistä syistä maksut voivat näkyä viljelijöiden tileillä muutaman päivän viiveellä. Kaikille viljelijöille ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen ensimmäinen erä tulee syyskuun loppuun mennessä.

Maatalouden ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus maksetaan kahdessa erässä, josta ensimmäinen erä käsittää 75 % tuesta. Luonnonhaittakorvauksen toisen erän arvioitu maksuajankohta on joulukuussa 2013.

Ympäristötuen toisen erän maksuaikataulu muuttuu

Ympäristötuen toinen erä maksetaan valvontojen, mukaan lukien lannoite- ja kasvipeitteisyysvalvontojen, päättymisen jälkeen. Arvioitu toisen erän maksuajankohta on toukokuussa 2014. Maksuaikataulu muuttuu myös Lietelannan sijoittaminen peltoon –erityistukisopimuksen osalta. Sopimuksen tuen toinen erä siirtyy maksettavaksi toukokuussa 2014.

Maksuaikataulun muutos johtuu EU:n komission tarkastushavainnosta, jonka mukaan ympäristötuen aiempi maksuaikataulu rikkoi EU-asetuksia. Asetusten mukaan tukea koskevien valvontojen tulee olla suoritettuina ennen tuen maksamista. Tästä johtuen Maaseutuvirasto joutuu muuttamaan tukien maksuaikataulua.
Maataloustukien tavoitteelliset maksuaikataulut ovat saatavissa Maaseutuviraston nettisivuilla osoitteessa www.mavi.fi -> Tukihallinnon tavoitteellinen maksuaikataulu.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Tuen maksaminen:
Ylitarkastaja Päivi Akkanen
Puh. 020 772 5845
Tukiehdot:
Ylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
Puh. 020 772 5537
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Den första posten av miljöstödet och kompensationsbidraget betalas ut i september


Landsbygdsverket börjar betala ut den första posten av kompensationsbidraget och stödet för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet till jordbrukarna måndag 2.9.2013. Av banktekniska skäl kan det hända att betalningarna syns på jordbrukarnas konton först efter några dagar. Alla jordbrukare får den första posten av miljöstödet och kompensationsbidraget före utgången av september.

Miljöstöd för jordbruket och kompensationsbidrag betalas i två poster varav den första utgör 75 % av stödet. Det uppskattas att kompensationsbidragets andra post betalas ut i december 2013.

Tidtabellen för betalning av den andra posten av miljöstödet ändras

Miljöstödets andra post betalas efter det att övervakningarna, inklusive kontrollerna av gödselmedel och växttäcke, är slutförda. Den uppskattade tidpunkten för betalning av den andra posten är maj 2014. Betalningstidtabellen ändras också för avtal om specialstöd för placering av flytgödsel i åker. Betalningen av den andra posten av stödet för avtalet flyttas till maj 2014.

Den ändrade betalningstidtabellen beror på EU-kommissionens kontrollobservation enligt vilken den tidigare tidtabellen för betalning av miljöstöd stred mot EU-förordningarna. Enligt dem ska kontrollerna av stödet vara slutförda innan stödet betalas ut. Av den anledningen måste Landsbygdsverket ändra tidtabellen för betalning av stöden.

De eftersträvade utbetalningstidtabellerna för jordbruksstöd finns på Landsbygdsverkets webbplats www.mavi.fi -> Stödförvaltningens eftersträvade utbetalningstidtabell.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Betalning av stöd:
Överinspektör Päivi Akkanen
Tfn 020 772 5845
Stödvillkor:
Överinspektör Markku Kuoppa-aho
Tfn 020 772 5537
förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs