Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Vuonna 2012 maa-ja puutarhataloudelle, puustolle ja ammatin harjoittamiselle aiheutuneiden tulvavahinkojen korvaukset maksetaan 30.10. alkaen

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Vuonna 2012 maa-ja puutarhataloudelle, puustolle ja ammatin harjoittamiselle aiheutuneiden tulvavahinkojen korvaukset maksetaan 30.10. alkaen

Tiedote.
Julkaistu: 23.10.2013 klo 14:44
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2012 vesistön poikkeuksellisista tulvista maa- ja puutarhataloudelle, puustolle ja ammatin harjoittamiselle aiheutuneiden vahinkojen korvaukset 30.10.2013 alkaen. Yksityistaloudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaukset on maksettu aiemmin tänä vuonna.

Poikkeuksellisista vesistötulvista maa- ja puutarhataloudelle, puustolle ja ammatin harjoittamiselle aiheutuneista vahingoista muodostui korvattavaa yhteensä noin  275 000 euroa. Valtio korvaa hakijalle 60 prosenttia aiheutuneen vahingon määrästä.

Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta on kumottu 1.1.2014 alkaen. Poikkeuksellisten vesistötulvien kasvaville tai korjuuvaiheessa oleville puutarhatuotteille sekä ulkona varastoidulle korjatulle sadolle aiheuttamista vahingoista voi 1.1.2014 alkaen hakea korvausta satovahinkolain perusteella.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Merja Uusi-Laurila
p. 040 714 5793
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Ersättningarna för översvämningsskador som drabbat jordbruk och trädgårdsodling, trädbestånd och yrkesutövning år 2012 betalas från och med 30.10.

Landsbygdsverket betalar från och med 30.10.2013 ersättningar för skador som exceptionella översvämningar år 2012 har orsakat på jordbruk och trädgårdsodling, trädbestånd och yrkesutövning. Ersättningarna för översvämningsskador för privathushåll har betalats tidigare detta år.

Det sammanlagda beloppet av ersättningar för skador som exceptionella översvämningar orsakade på jordbruk och trädgårdsodling, trädbestånd och yrkesutövning uppgår till cirka 275 000 euro. Staten ersätter sökanden 60 procent av skadebeloppet.

Lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar har upphävts från och med 1.1.2014. Ersättning för skador som exceptionella översvämningar i vattendrag har orsakat på växande eller skördemogna trädgårdsprodukter eller på utomhuslagrad skörd kan från och med 1.1.2014 sökas på basis av skördeskadelagen.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Merja Uusi-Laurila
tfn 040 714 5793
fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs