Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viltförvaltningens Oma riista -tjänst minskar på pappersbyråkratin

Finlands viltcentral

Viltförvaltningens Oma riista -tjänst minskar på pappersbyråkratin

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.07.2016 kl. 10:00
Utgivare: Finlands viltcentral

Finlands viltcentral erbjuder älglicensmottagarna en möjlighet att meddela älgbytet som man fått och älgobservationer som gjorts under tiden jakten pågått med hjälp av Oma riista-tjänsten. I sex jaktvårdsföreningars verksamhetsområde var funktionen i provanvändning i fjol. Erfarenheterna som man fick av användarna var positiva. Den här tjänsten är den mest betydande tjänste-förnyelsen under den lagstadgade viltförvaltningens 64-åriga historia.

Varje förening/sällskap som jagar älg ska anteckna under jaktdagen gjorda älgobservationer och -byten, antingen digitalt i Oma riista -tjänsten eller på älginformationskortet i pappersformat. De antecknade uppgifterna används då man utreder älgstammens struktur och storlek. Jaktföreningarna/-sällskapen som loggat in till webbtjänsten fastställer området som står till deras förfogande vid älgjakten och bjuder in jaktsällskapets medlemmar som användare till Oma riista -tjänsten.

Det gynnar alla att ta den digitala tjänsten i bruk. Varje förenings-/sällskapsmedlem och älgjaktledare som registrerat sig till tjänsten kan via sin egen dator följa med hur jakten framskrider och ta del av Naturresurs-institutet producerade och under jaktens gång mer preciserade rapporter. Med hjälp av Oma riista -tjänsten kan man i realtid följa med hur älgjakten framskrider med de av många jaktföreningar/-sällskap bildade samsökslicenserna. Tjänsten möjliggör en uppföljning i realtid också för verksamhetsledarna och för tjänstemännen vid Finlands viltcentrals regionkontor.

Arbetet minskar, informationsutbytet blir snabbare

Fördelarna med Oma riista -tjänsten framkommer inte enbart i att de är uppdaterade i realtid. Tjänsten besparar också jägarna samt viltförvaltningen och viltforskningens tjänstemän arbete. Man uppskattar att enbart för att skicka, fylla i och manuellt behandla uppgifterna i det i medeltal 26 sidiga älginformations-kortet ger betydande inbesparingar i arbetstid. Till exempel skulle 465 älglicenssamsöksdeltagare i Norra Savolax ha att fylla i över 12 000 sidor älginformationskort, om inte redan över 70 % av föreningarna som får älglicenser i Norra Savolax skulle ha registrerat sig som användare av Oma riista -tjänsten.

Finlands viltcentrals regionkontor och lokala jaktvårdsföreningar kommer ännu innan älgjakten inleds att vägleda föreningarna i användningen av Oma riista -tjänsten. På Finlands viltcentrals webbsidor finns enkla videoanvisningar både för ibruktagandet av Oma riista -tjänsten samt för hur man har nytta av älginformations-egenskaperna. Därtill betjänar Oma riista -helpdesken i Oma riista -relaterade frågor per e-post på adressen oma@riista.fi eller på telefonnummer 029 431 2111 (vardagar kl. 12-16).

Oma riista -videoanvisningar 

Oma riista -tjänsten

 

Tilläggsinformation

Tuomo Pispa, förvaltningschef, Finlands viltcentral
029 431 2106, tuomo.pispa@riista.fi               

Keijo Kapiainen, vikarie för chefen för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral
029 431 2261, keijo.kapiainen@riista.fi         

Regionkontorens viltplanerare och jaktchefer

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs