Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viljelijätukien sähköinen haku entistä vilkkaampaa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijätukien sähköinen haku entistä vilkkaampaa

Tiedote.
Julkaistu: 19.04.2013 klo 11:33
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijätukien sähköinen päätukihaku on parhaillaan käynnissä. Maatilat voivat jättää sähköisen tukihakemuksen viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa https://vipu.mavi.fi 30.4. klo 23.59 saakka.

Tukihakemuksia on palautettu Vipu-palvelussa 19.4.2013 mennessä 15 039 kappaletta. Tästä määrästä ensimmäistä kertaa sähköisesti tukea hakeneita viljelijöitä on noin viidennes.

Viljelijöiden asiointi painottuu yhä enemmän verkkoon

Viljelijätuet haetaan vuosi vuodelta useammin paperilomakkeiden sijaan Vipu-palvelun kautta. Vuonna 2012 sähköisen tukihakemuksen jätti 26 126 maatilaa.

Tänä keväänä uudistuneessa Vipu-palvelussa oli jo ennen päätukihakua mahdollista hakea kotieläintukia. Uuhipalkkiota, uuhipalkkion lisäpalkkiota sekä kansallista uuhitukea haki sähköisesti 35,7 % tiloista ja kansallisten kotieläintukien ennakoita 1 921 tilaa. Kotieläintukien hakijoissa oli myös ensimmäistä kertaa sähköisen tukihakemuksen jättäneitä viljelijöitä.

Verkkoasioinnin yleistyessä sähköisen viljelijätukihakumateriaalin suosio kasvaa ja painetun materiaalin tarve vähenee. Tänä keväänä Maaseutuvirasto lähetti painetut hakuoppaat ja paperilomakkeet vain niille viljelijöille, jotka tilasivat tukihakumateriaalin kevään 2012 päätukihaussa.  

Kunta ja Maaseutuvirasto neuvovat Vipu-palvelun käytössä

Viljelijä saa apua Vipu-palvelun käyttöön kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Jokaisella maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on sähköisen tukihaun asiantuntija, joka on viljelijän apuna Vipu-palvelun käytössä, hakemusten täyttämisessä ja lähettämisessä sekä käyttöoikeuksiin liittyvissä asioissa.

Maaseutuviraston käytöntuki neuvoo viljelijää Vipu-palvelun käytössä myös virka-ajan ulkopuolella. 30.4. saakka käytöntuki päivystää arkisin klo 21 saakka ja viikonloppuisin klo 9–15. Maaseutuviraston käytöntuki palvelee sähköpostitse osoitteessa tukihaku@mavi.fi. Jos viljelijä ei halua tehdä sähköistä tukihakemusta itse, hän voi valtuuttaa neuvojan tai EU-avustajan tekemään tukihakemuksen puolestaan Vipu-palvelussa.  

”Vipuneuvoja on ehdoton apuväline”

Vipuneuvoja on Vipu-palvelussa oleva työkalu, josta viljelijä saa tilakohtaisia yhteenvetotietoja ja vinkkejä sähköisestä tukihausta. Vipuneuvoja ilmoittaa esimerkiksi tukihakemuksessa mahdollisesti olevista puutteista tai hakemattomista tuista. Käyttäjäpalautteen mukaan Vipuneuvoja on hyödyllinen työkalu ja ”ehdoton apuväline” sähköisessä tukihaussa.

Vipuneuvojan voi avata Vipu-palvelun vasemmasta sivupalkista. Tukihakemus kannattaa tarkistaa Vipuneuvojalla perus- ja kasvulohkotietojen täytön jälkeen.  

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset
Maaseutuvirasto, tukihaku@mavi.fi 30.4. saakka arkisin klo 9–21, viikonloppuisin klo 9–15
www.mavi.fi/vipu ja https://vipu.mavi.fi

 

Allt livligare elektronisk ansökan om jordbrukarstöd


Tiden för den samlade ansökan om jordbrukarstöd via webben pågår som bäst. Gårdarna kan lämna in en e-ansökan via Vipu-tjänsten https://vipu.mavi.fi ända till kl. 23.59 den sista april.

Per 19.4.2013 har 15 039 stödansökningar lämnats in via Vipu-tjänsten. Omkring en femtedel av de här gårdarna har för första gången ansökt om jordbrukarstöd via webben.

Jordbrukarna anlitar allt oftare e-tjänster

För varje år som går anlitar allt fler Vipu-tjänsten i stället för att fylla i pappersblanketter. År 2012 ansökte 26 126 gårdar om stöd via webben.

I år har Vipu-tjänsten omarbetats så att det redan innan den samlade stödansökan öppnades var möjligt att ansöka om husdjursstöd via den. Sammanlagt 35,7 % av gårdarna anlitade tjänsten för att ansöka om tackbidrag och tilläggsbidrag till det samt nationellt stöd för tackor, och 1 921 gårdar ansökte om förskott på nationella husdjursstöd. Också bland dessa sökande var det många som lämnade in stödansökan elektroniskt för första gången.

I takt med att e-tjänsterna blir allmännare blir det elektroniska materialet för ansökan om jordbrukarstöd allt populärare, därför minskar behovet av tryckt material. Den här våren postade Landsbygdsverket ansökningsguiderna och blanketterna i tryckt form bara till de jordbrukare som hade beställt dem våren 2012.  


Kommunen och Landsbygdsverket ger råd om Vipu-tjänsten

Råd om hur Vipu-tjänsten används ges av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.  Varje samarbetsområde inom landsbygdsförvaltningen har en sakkunnig inom elektronisk stödansökan som ger råd om hur Vipu-tjänsten används och hur ansökningar fylls i och sänds iväg. Jordbrukarna får dessutom råd om åtkomsträttigheter.

Landsbygdsverkets användarstöd ger också utanför tjänstetid råd om användningen av Vipu-tjänsten. Fram till 30.4 har användarstödet jour till kl. 21 på vardagarna och kl. 9–15 på veckosluten. Landsbygdsverkets användarstöd betjänar per e-post på adressen stodansokan@mavi.fi. En jordbrukare som inte själv vill göra stödansökan elektroniskt kan ge en rådgivare eller ett EU-blankettombud fullmakt att göra stödansökan via Vipu-tjänsten på jordbrukarens vägnar.

”Vipurådgivaren är en fullträff”

Vipurådgivaren är ett verktyg i Vipu-tjänsten med vars hjälp jordbrukaren får gårdsspecifika sammandragsuppgifter och tips som gäller e-ansökan. Vipurådgivaren påpekar till exempel eventuella brister i stödansökan och säger till om något stöd inte har sökts. Enligt användarnas kommentarer är Vipurådgivaren till nytta och ”en fullträff”.

Vipurådgivaren hittar man i Vipu-tjänstens vänstra kant. Det är bra att låta Vipurådgivaren kontrollera stödansökan efter det att bas- och jordbruksskiftesuppgifterna har fyllts i.  

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Landsbygdsverket, stodansokan@mavi.fi vardagar kl. 9–21, veckoslut kl. 9–15 fram till 30.4
www.mavi.fi/vipu och https://vipu.mavi.fi

Liitetiedostot

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs