Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viljelijätukien sähköinen haku alkoi - käytön tukea myös Facebookissa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijätukien sähköinen haku alkoi - käytön tukea myös Facebookissa

Tiedote.
Julkaistu: 29.03.2011 klo 15:09
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Vipu-palvelussa avautui tänään viljelijätukien sähköinen haku. Viimeinen tukihakemusten palautus-mahdollisuus on 29.4. klo 23.59. Palvelu toimii osoitteessa https://vipu.mavi.fi

Lähetetyn sähköisen lomakkeen voi halutessaan peruuttaa ja sen jälkeen muuttaa ja korjata hakuajan loppuun asti Vipu-palvelussa. Uudempi versio syrjäyttää tällöin automaattisesti vanhemman hakemuslomakkeen.

Vipu-palvelun käyttöoikeudet saa lomakkeella 405 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Yhden omistajan tilat ovat tänä vuonna saaneet automaattisesti käyttöoikeudet palveluun.

Karttakorjaukset ja valtuuttaminen mahdollista

Vipu-palvelun uudessa karttaliittymässä voi nyt tehdä digitoitujen peruslohkojen rajaviivojen korjauksia. Alle viiden aarin peruslohkojen sähköiset muutokset lähtevät suoraan digitoitaviksi lohkolomakkeen sähköisen palauttamisen yhteydessä. Yli viiden aarin muutokset ja päällekkäisyydet naapurin rajan kanssa lähtevät sähköisesti ensin kunnan käsiteltäväksi.

Vipu-palvelussa viljelijä voi tukihakemuksen täyttämisen lisäksi itse edelleen valtuuttaa neuvojan tai asiamiehen täyttämään lomakkeet puolestaan tai kanssaan.

Tilan hallintaan tulleet uudet lohkot tai hallinnasta poistuneet lohkot voi ilmoittaa sähköisessä palve-lussa. Sen sijaan tilan peruslohkojen muutokset, kuten lohkojen yhdistämiset tai jakamiset, palautetaan kuntaan kirjallisesti lomakkeella 102C hyvissä ajoin ennen sähköistä tukihakua. Lomakkeen 102C palauttamista vielä huhtikuussa voi tiedustella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Kunta ja valtakunnallinen käytöntuki neuvovat

Ensisijaisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen neuvoo viljelijöitä sähköisen tukihaun käytössä. Virka-ajan ulkopuolella neuvoja antaa sähköisen tukihaun valtakunnallinen käytöntuki, joka palvelee 16.–29.4. välisenä aikana arkisin klo 12-21 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä klo 9-15 numerossa 020 690 888. Sähköpostilla kysymyksiä voi lähettää 29.3. alkaen osoitteeseen tukihaku@mavi.fi.

Kysymyksiä voi esittää myös verkon kautta. Agronet-keskustelufoorumin yhteydessä olevalla Asian-tuntija vastaa -palstalla voi kysyä sähköisestä tukihausta 13.4. asti. Palvelu toimii osoitteessa www.agronet.fi

Sähköinen tukihaku löytyy myös Facebookista haulla "Vipu - Viljelijän verkkoasiointi". Tykkäämällä sivusta saa helpoiten vinkit  palvelusta ja tiedot uusimmista sähköiseen tukihakuun liittyvistä uutisista. Myös Facebook-sivun kautta on kysyminen mahdollista.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset
Sähköposti: tukihaku@mavi.fi. Valtakunnallinen käytöntuki 16.4.2011 lähtien numerosta 020 690 888.

Netti-tv: Sähköinen tukihaku säästää maatalousyrittäjän aikaa: http://www.nettitelkku.fi/video/netti-tv-sahkoinen-tukihaku-saastaa-maatalousyrittajan-aikaa1#content

Artikkeli: Nyt kunnan maaseutusihteerit ehtivät neuvoa maanviljelijöitä enemmän:
http://deski.fi/page.php?page_id=9&tiedote_id=12972

 

Den elektroniska ansökan om jordbrukarstöd inleddes – användarstöd också via Facebook

Den elektroniska ansökan om jordbrukarstöd har i dag öppnats i Vipu-tjänsten. Stödansökningarna ska sändas in senast 29.4 kl. 23.59. Tjänsten finns på adressen https://vipu.mavi.fi

En elektronisk blankett som har sänts in kan återtas vid behov. Efter det kan den ändras och korrigeras i Vipu-tjänsten ända till ansökningstidens slut. En nyare version ersätter då automatiskt en äldre ansökningsblankett. 

Åtkomsträttigheter till Vipu-tjänsten får man genom att fylla i blankett 405 och föra den till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. I år har gårdar med en enda ägare fått åtkomsträttigheter till tjänsten automatiskt.

Kartkorrigeringar och bemyndigande kan göras

I Vipu-tjänstens nya kartgränssnitt kan man nu korrigera gränslinjerna för digitaliserade basskiften. Elektroniska ändringar som omfattar mindre än fem ar sänds direkt för digitalisering i samband med att skiftesblanketten returneras elektroniskt. Ändringar som omfattar mer än fem ar eller överlappar grannens rå sänds elektroniskt till kommunen för att först behandlas där.

I Vipu-tjänsten kan jordbrukaren fylla i stödansökan själv eller bemyndiga en rådgivare eller ett ombud att fylla i blanketterna på jordbrukarens vägnar eller tillsammans med jordbrukaren. 

Nya skiften som har kommit i gårdens besittning och skiften som utgått ur gårdens besittning kan anmälas via den elektroniska tjänsten. Ändringar av basskiftena, t.ex. sammanslagningar eller del-ningar av skiften, ska dock anmälas skriftligt till kommunen på blankett 102C i god tid före den elektroniska stödansökan. Man kan höra sig för hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om möjligheten att lämna in blankett 102C i april.

Kommunen och det landsomfattande användarstödet ger råd

I första hand ger kommunens landsbygdsnäringsmyndighet jordbrukarna råd om användning av den elektroniska ansökan om jordbrukarstöd. Utanför tjänstetid ges råd av det landsomfattande användar-stödet som 16–29.4 betjänar kl. 12–21 på vardagar samt kl. 9-15 under veckoslut och på helgdagar. Användarstödets telefonnummer är 020 690 888. Frågor kan fr.o.m. 29.3 sändas per e-post under adressen tukihaku@mavi.fi.

Frågor kan ställas också via webben. Spalten Asiantuntija vastaa (Sakkunniga svarar) i diskussions-forumet Agronet besvarar frågor om den elektroniska stödansökan fram till 13.4. Adressen till tjänsten är www.agronet.fi

Den elektroniska stödansökan finns också på Facebook, där man hittar den genom sökning på ”Vipu - Viljelijän verkkoasiointi”. Genom att gilla sidan får man lättast tips om tjänsten och information om de färskaste nyheterna om den elektroniska stödansökan. Man kan ställa frågor också via Facebook.


Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
E-post: stodansokan@mavi.fi. Det landsomfattande användarstödet fr.o.m. 16.4.2011 på numret 020 690 888.

Artikel: Nu har landsbygdssekreterarna mera tid att ge råd till jordbrukarna:
http://deski.fi/page.php?page_id=9&tiedote_id=12971

Netti-tv: Sähköinen tukihaku säästää maatalousyrittäjän aikaa: http://www.nettitelkku.fi/video/netti-tv-sahkoinen-tukihaku-saastaa-maatalousyrittajan-aikaa1#content

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs