Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viljelijätukia lähtee maksuun joulukuussa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijätukia lähtee maksuun joulukuussa

Tiedote.
Julkaistu: 22.11.2012 klo 11:22
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirastosta maksetaan joulukuun aikana tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä toinen erä ympäristötuesta, luonnonhaittakorvauksesta ja erityisympäristötuesta. Lisäksi joulukuun aikana maksetaan eläinperusteisia palkkioita ja kotieläintukia. Kuntien maaseutuhallinnossa ja ELY-keskuksissa käsittelyssä olevien tukien summa on yhteensä noin 800 miljoonaa euroa.

Maksamisen aloittamisen ajankohtaan vaikuttavat EU:n säädösten asettamat rajoitukset ja valvontojen tilanne. Kesken oleva valvonta voi viivästyttää yksittäisen tilan tukien maksua, jolloin tuet lähtevät maksuun valvonnan valmistuttua.

Maaseutuvirasto lähettää entiseen tapaan tiloille tiedon tuen maksusta e-kirjeenä. E-kirjeessä on eritelty tieto kustakin tukityypin maksusta. Varsinaiset oikaisuvaatimuskelpoiset tukipäätökset lähetetään tiloille myöhemmin.

Eläinten hyvinvoinnin tuki

Eläinten hyvinvoinnin tuen ensimmäisen erän maksaminen on alkanut 6.11.2012. Ensimmäisen erän suuruus on 75 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Toinen erä, eli 25 prosenttia tuesta, maksetaan toukokuussa 2013 valvontojen valmistuttua. Eläinten hyvinvoinnin tuki on EU-osarahoitteinen.

Tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen toinen erä

Tilatuen sekä valkuais- ja öljykasvipalkkion maksaminen aloitetaan 3.12.2012. Samana päivänä alkaa myös ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteen tuen sekä luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen.
Tilatuki, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteen tuen ja luonnonhaittakorvauksen toinen erä voidaan maksaa, kun kaikki säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu.

Erityisympäristötukien toinen erä

Erityisympäristötukien toisen erän maksaminen aloitetaan 5.12.2012. Maaseutuvirasto on maksanut ensimmäisenä eränä 75 prosenttia näistä tuista syyskuusta alkaen.

Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus sekä erityisympäristötuet ovat EU:n osarahoittamia tukia.

EU:n nautaeläinpalkkiot ja uuhipalkkio

EU:n nautapalkkion ja EU:n lypsylehmäpalkkion ensimmäinen erä maksetaan joulukuun aikana. Ensimmäinen erä maksetaan 1.1.–15.9.2012 välisenä aikana kertyneiden eläinyksiköiden perusteella.
Uuhipalkkio maksetaan joulukuun alussa.

Kansalliset kotieläintuet

Kansallisen kotieläintuen loppuosa emolehmille, emolehmähiehoille, sonnille, härille, hiehoille, uuhille, kutuille ja hevosille maksetaan joulukuun aikana.

Vuonna 2012 teurastettujen hiehojen, sonnien ja härkien kansallisen kotieläintuen loppuosa maksetaan huhtikuussa 2013.

Mahdollisista maksuaikataulumuutoksista tiedotetaan tarvittaessa myöhemmin.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukien maksatusyksikön johtaja Tuula Seurujärvi
Puh. 020 7725 714

Valvontayksikön johtaja Jukka Pekonniemi
Puh. 020 7725 694

Pinta-alatukiyksikön johtaja Hannele Sankari
Puh. 020 7725 684

Eläin- ja erikoistukiyksikön johtaja Vesa Perätalo
Puh. 020 7725 696

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fiJordbrukarstöd betalas ut i december

Under december betalas gårdsstödet, bidraget för proteingrödor och oljeväxter, den andra posten av miljöstödet, kompensationsbidraget och miljöspecialstödet ut från Landsbygdsverket. I december betalas dessutom djurbaserade bidrag och husdjursstöd. Summan av de stöd som handlagts inom kommunernas landsbygdsförvaltning och vid ELY-centralerna är sammanlagt omkring 800 miljoner euro.

Tidpunkten för påbörjande av utbetalningarna påverkas av de begränsningar som följer av EU:s rättsakter och övervakningssituationen. Oavslutad övervakning kan fördröja utbetalningen av stöd till enskilda gårdar. I så fall betalas stödet ut efter det att övervakningen avslutats.

Liksom tidigare informerar Landsbygdsverket gårdarna per eBrev om stödutbetalningen. I eBrevet finns specificerad information om utbetalningen av var och en stödtyp. De egentliga stödbesluten i vilka omprövning får begäras skickas till gårdarna senare.

Stöd för djurens välbefinnande

Utbetalningen av första posten av stödet för djurens välbefinnande har påbörjats 6.11.2012. Den första posten utgör 75 procent av det sammanlagda stödbeloppet. Andra posten, dvs. 25 procent av stödet, betalas ut i maj 2013 när övervakningen är avslutad. Stödet för djurens välbefinnande delfinansieras av EU.

Gårdsstöd, bidrag för proteingrödor och oljeväxter samt den andra posten av miljöstöd och kompensationsbidrag

Gårdsstödet samt bidraget för proteingrödor och oljeväxter börjar betalas ut 3.12.2012. Samma dag inleds också utbetalningen av den andra posten av stödet för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och den andra posten av kompensationsbidraget.

Gårdsstödet, bidraget för proteingrödor och oljeväxter samt den andra posten av stödet för bas- och tilläggsåtgärder och av kompensationsbidraget kan betalas ut när all den övervakning som föreskrivs i EU-rättsakterna och de inhemska författningarna har utförts.

Andra posten av miljöspecialstöd

Andra posten av miljöspecialstöden börjar betalas ut 5.12.2012. Från och med september har Landsbygdsverket betalat ut första posten av de här stöden, 75 procent.

Miljöstödet, kompensationsbidraget och miljöspecialstöden delfinansieras av EU.

EU:s nötdjursbidrag och bidrag per tacka

Första posten av EU:s bidrag för nötkreatur och EU:s bidrag för mjölkkor betalas ut i december. Den första posten betalas på basis av de djurenheter som samlats under perioden 1.1–15.9.2012.
Bidraget per tacka betalas i början av december.

Nationella husdjursstöd

Restbeloppet av det nationella husdjursstödet för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, kvigor, tackor, hongetter och hästar betalas ut i december.

Restbeloppet av nationellt husdjursstöd för kvigor, tjurar och stutar som slaktats 2012 betalas ut i april 2013.

Information om eventuella förändringar i utbetalningstidtabellerna ges senare vid behov.


Närmare information från Landsbygdsverket:
Direktören för enheten för utbetalning av stöd, Tuula Seurujärvi
Tfn 020 77 25 714

Direktören för kontrollenheten, Jukka Pekonniemi
Tfn 020 7725 694

Direktören för enheten för arealbaserade stöd, Hannele Sankari
Tfn 020 7725 684

Direktören för enheten för djur- och specialstöd, Vesa Perätalo
Tfn 020 7725 696

E-post: förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs