Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viljelijä voi pellon märkyyden takia perua tuen

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijä voi pellon märkyyden takia perua tuen

Tiedote.
Julkaistu: 28.06.2012 klo 14:49
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sateinen kevät ja alkukesä on vaikeuttanut kevätkylvöjen tekoa. Maaseutuvirastoon tulleiden tietojen mukaan suurten sademäärien johdosta jotkut pellot ovat niin märkiä, että kylvötöitä ei saada valmiiksi 30.6.2012 mennessä.

Tuen voi perua kylvämättömältä lohkolta lomakkeella 145

Viljelijän on tullut 30.4.2012 mennessä ilmoittaa, mitä hän viljelee pelloillaan. Ilmoitusta on voinut muuttaa 15.6.2012 mennessä. Jos viljelijä ei pääse kylvämään lohkoaan ilmoituksensa mukaisesti 30.6.2012 mennessä, hän voi perua hakemansa tuet kyseiseltä lohkolta lomakkeella 145 (Ilmoitus pinta-alatukihakemuksen osittaisesta tai koko hakemuksen perumisesta). Lomake toimitetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tällöin tuenhakija välttyy valvonnasta aiheutuvilta tuen menetyksiltä.

Peruminen on tehtävä mahdollisimman pian sen ajankohdan jälkeen, kun tukiehdot eivät täyty (30.6.2012). Jos tuenhakijalle ehditään ilmoittaa valvonnasta, perumista ei voida huomioida.

Lomake 145 löytyy Suomi.fi-lomakepalvelusta, vuoden 2012 Täyttöohjeiden liitteistä tai lomakkeen voi pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Markku Kuoppa-aho
020 7725 537
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Odlaren kan återta stöden för våta åkrar

Den regniga våren och försommaren har försvårat vårbruket på. Landsbygdsverket är medvetet om att en del åkrar till följd av de rikliga regnen är så blöta att sådden inte hinner slutföras 30.6.2012.

Stödansökan för osådda skiften kan återtas på blankett 145

Jordbrukarna skulle senast 30.4.2012 anmäla vad de odlar på sina åkrar. Anmälan kunde ändras fram till 15.6.2012. Jordbrukare som inte har haft möjlighet att så den anmälda grödan på ett skifte senast 30.6.2012 kan återta ansökan om stöd för skiftet i fråga på blankett 145 (Anmälan om återtagande av hela arealstödsansökan eller en del av den). Blanketten ges in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Då undgår sökanden stödbortfall som övervakningen föranleder.

Återtagandet ska göras så snart som möjligt efter den tidpunkt då stödvillkoren inte längre uppfylls (30.6.2012). Om sökanden hinner bli underrättad om att övervakning kommer att utföras, kan återtagandet inte beaktas.

Blankett 145 finns i blankettjänsten Suomi.fi och är en av bilagorna till Ifyllningsanvisningar 2012. Man kan också be kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ge den.

Ytterligare upplysningar lämnas vid Landsbygdsverket av:
Överinspektör                  
Markku Kuoppa-aho
020 7725 537

fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs