Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Valtaosa viljelijöistä haki tuet sähköisesti

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Valtaosa viljelijöistä haki tuet sähköisesti

Tiedote.
Julkaistu: 03.05.2013 klo 11:38
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Tänä keväänä suurin osa viljelijöistä teki tukihakemuksensa sähköisesti Vipu-palvelussa. Huhtikuun lopussa päättyneessä tukihaussa hakemuksensa teki sähköisesti 33 235 maatilaa. Määrä on noin 56 prosenttia Suomen maatiloista.

Savukoskella ja Sievissä vaihdettiin Vipuun

Yleisintä sähköinen haku oli useamman viime vuoden tapaan Pohjois-Savossa ja Ahvenanmaalla. Näillä alueilla noin 73 prosenttia hakemuksista tehtiin sähköisesti. Myös Pirkanmaalla ja Kainuussa sähköisten hakemusten osuus oli lähes 70 prosenttia.

Monissa kunnissa sähköisten hakemusten osuus kasvoi merkittävästi verrattuna viime vuoteen. Savukoskella sähköisen hakemuksen teki vuonna 2012 noin 17 prosenttia viljelijöistä, mutta tänä vuonna jo lähes 60 prosenttia. Samoin Sievissä sähköisten hakemusten osuus kasvoi viime vuoden noin 20 prosentista tämän vuoden noin 60 prosenttiin. Sähköisten hakemusten määrä nousi reilulla kolmanneksella Pellossa, Kokkolassa ja Puolangalla.

Puolangalla jo lähes kaikki viljelijät tekivät hakemuksensa Vipu-palvelussa. Myös Kemijärvellä ja useissa Ahvenanmaan ja Pirkanmaan kunnissa sähköisten hakemusten osuus oli yli 90 prosenttia.

Sähköisten hakemusten osuus oli pienin Uudellamaalla, Etelä-Savossa ja Lapissa. Näilläkin alueilla kuitenkin jo yli 40 prosenttia viljelijöistä teki hakemuksensa sähköisesti.

Yhä useampi viljelijä lukee myös hakuoppaan sähköisenä

Vipu-palvelu on saanut viljelijöiltä kiittävää palautetta. Tukihaun siirtyminen verkkoon on vähentänyt paperilomakkeiden ja painettujen oppaiden tarvetta. Maaseutuvirasto lähetti tänä keväänä painetun tukihakumateriaalin vain viljelijöille, jotka olivat tilanneet sen kevään 2012 tukihaun yhteydessä. Hakuoppaiden painosmäärä väheni tämän vuoksi 19 000 kappaleella.

Maaseutuvirasto kehittää myös tukien käsittelyä hallinnossa. Tänä keväänä sähköisesti jätetyt hakemukset arkistoituvat sähköiseen arkistoon, mikä tehostaa hallinnon työtä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Kirsti Mäki-Paavola
020 77 25632
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Erikoissuunnittelija Jussi Tuumi
0400 126 900
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Merparten av jordbrukarna ansökte om stöd elektroniskt

Den här våren lämnade största delen av jordbrukarna in sin stödansökan elektroniskt i Viputjänsten. Under ansökningstiden som gick ut i slutet av april gjorde 33 235 gårdar upp sin stödansökan elektroniskt. Detta utgör cirka 56 procent av Finlands gårdar.

I Savukoski och Sievi övergick man till Vipu

Liksom under de flesta tidigare åren var det vanligast att ansöka om stöd elektroniskt i Norra Savolax och på Åland. I dessa regioner var cirka 73 procent av ansökningarna elektroniska. Också i Birkaland och Kajanaland var andelen elektroniska ansökningar nästan 70 procent.

I många kommuner ökade andelen elektroniska ansökningar betydligt jämfört med i fjol. I Savukoski ansökte ungefär 17 procent av jordbrukarna om stöd elektroniskt år 2012, men i år steg siffran redan till nästan 60 procent. Likaså i Sievi ökade andelen elektroniska ansökningar från cirka 20 procent i fjol till ungefär 60 procent i år. Antalet elektroniska ansökningar ökade med en dryg tredjedel i Pello, Karleby och Puolanka.

I Puolanka gjorde redan nästan alla jordbrukare upp sin ansökan i Viputjänsten. Också i Kemijärvi och i ett flertal kommuner på Åland och i Birkaland var andelen elektroniska ansökningar över 90 procent.

Andelen elektroniska ansökningar var minst i Nyland, Södra Savolax och Lappland. Ändå lämnade redan mer än 40 procent av jordbrukarna in sin ansökan elektroniskt också i de här regionerna.

Allt fler jordbrukare läser också ansökningsguiden i elektronisk form

Viputjänsten har fått beröm av jordbrukarna. När stödansökan flyttades över till webben minskade behovet av pappersblanketter och tryckta guider. Den här våren skickade Landsbygdsverket tryckt ansökningsmaterial bara till de jordbrukare som hade beställt materialet i samband med stödansökan våren 2012. Av den orsaken minskade den tryckta upplagan av ansökningsguiderna med 19 000 exemplar.

Landsbygdsverket utvecklar också stödhandläggningen inom förvaltningen. I vår arkiveras de elektroniskt inlämnade ansökningarna i ett elektroniskt arkiv, vilket gör förvaltningens arbete effektivare.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Kirsti Mäki-Paavola
020 77 25632
fornamn.efternamn@mavi.fi

Specialplanerare Jussi Tuumi
0400 126 900
fornamn.efternamn@mavi.fi

Liitetiedostot

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs