Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Vaihtoehdot vuonna 2012 märkyyden vuoksi kylvämättömillä pelloilla

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Vaihtoehdot vuonna 2012 märkyyden vuoksi kylvämättömillä pelloilla

Tiedote.
Julkaistu: 03.07.2012 klo 13:18
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Pitkään jatkuneet sateet ovat viivästyttäneet kylvöjä etenkin Itä-Suomessa. Tästä johtuen kaikkia peltoja ei voitu kylvää 30.6. mennessä.

Viljelijän tulee yksittäisten kylvämättömien lohkojen tilanteessa perua lomakkeella 145 tuet niiltä lohkoilta, jotka vielä ovat kylvämättä 30.6. jälkeen.

Erityisessä tilanteessa tuenhakija voi vedota ylivoimaiseen esteeseen

Jos viljelijä ei ole voinut täyttää velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, hän säilyttää oikeutensa tukeen. Viljelijän tulee osoittaa, että alueen kylvö ei ole ollut mahdollista 30.6.2012 mennessä. Vapaamuotoinen kirjallinen selvitys on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 10 työpäivän kuluessa siitä, kun tukiehtoa ei ole voinut täyttää (viimeinen kylvöpäivä 30.6.) eli viimeistään 13.7.2012.

Selvityksestä tulee ilmetä:
- märkyyden vuoksi tapahtuva viljelemättömyys koskee merkittävää osaa tilan maatalousmaasta
- riittävät tiedot peltojen märkyydestä (valokuvat, sademäärät, tilannekuvaus).

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen päättää tapauskohtaisesti onko kyseessä ylivoimainen este. Ylivoimaisen esteen tapauksessa viljelijän on hoidettava lohkoja avo- tai sänkikesannon tavoin.

Lomake 145 löytyy Suomi.fi–lomakepalvelusta, vuoden 2012 Täyttöohjeiden liitteistä tai lomakkeen voi pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Markku Kuoppa-aho, p. 020 772 5537
Päivi Lehto, p. 020 772 5701
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Alternativ i fråga om åkrar som på grund av väta inte kunnat besås 2012

De långvariga regnen har fördröjt sådden särskilt i östra Finland. Därför har det inte varit möjligt att så alla åkrar senast 30.6.

När det är fråga om enstaka skiften som inte såtts bör jordbrukarna anvisas att på blankett 145 återta stöden för skiften som ännu efter 30.6 inte är sådda.

I en särskild situation kan ansökanden åberopa oöverstigligt hinder

Om jordbrukaren inte har kunnat uppfylla sina förpliktelser på grund av ett oöverstigligt hinder eller exceptionell omständighet, behåller han sin rätt till stöd. Jordbrukaren ska visa att det inte har varit möjligt att utföra sådden på området senast 30.6.2012 Den fritt formulerade skriftliga utredningen lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 10 arbetsdagar från det att stödvillkoret inte har uppfyllts (sista såningsdatum 30.6.), dvs. senast 13.7.2012.

Från utredningen bör det komma fram: 
- en betydande del av gårdens jordbruksmark har inte kunnat brukas på grund av väta
- tillräcklig utredning om de våta åkrarna (fotografier, regnmängder, beskrivning av situationen).

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet avgör från fall till fall om det är fråga om oöverstigligt hinder. Vid oöverstigligt hinder ska skiftena skötas som svart- eller stubbträda.

Blankett 145 finns i blankettjänsten Suomi.fi och är en av bilagorna till Ifyllningsanvisningar 2012. Blanketten kan också fås från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Tilläggsuppgifter Landsbygdsverket:
Markku Kuoppa-aho, telnr. 020 772 5537
Päivi Lehto, telnr. 020 772 5701
fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs