Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Vad man åt i Finland år 2010

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Vad man åt i Finland år 2010

Tiedote.
Julkaistu: 06.07.2011 klo 09:15
Julkaisija: Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

I fjol konsumerade finländarna i genomsnitt 183 kilo mjölkprodukter i vätskeform, 81 kilo frukt och bär, 80 kilo spannmål, 76 kilo kött och 68 kilo grönsaker. Detta framgår av de preliminära uppgifterna om näringsbalansen som har publicerats av Tike (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral).

Oförändrad konsumtion av mjölkprodukter

År 2010 konsumerade en finländare i genomsnitt 183 kilo mjölkprodukter i vätskeform. Mjölkkonsumtionen uppgick till 131 liter, varav omkring hälften utgjordes av lättmjölk och knappt 40 procent av fettfri mjölk. Konsumtionen av surmjölk var 12 liter per person. Konsumtionen av mjölk och surmjölk minskade med cirka 1 procent från år 2009. I fjol åt finländarna omkring 23 kilo yoghurt per person, vilket var 4 procent mer än året innan. Konsumtionen av fil och grädde ökade med ett par procent. Fil konsumerades för ungefär 5 kilo och grädde för 7 liter.

Ökad konsumtion av kött

Den totala köttkonsumtionen ökade med 3 procent efter en nedgång år 2009. Konsumtionen av nötkött och fjäderfäkött ökade med cirka 4 procent och av griskött med drygt 1 procent. I fjol åt finländarna i genomsnitt 34,9 kilo griskött, 18,6 kilo nötkött och 18,2 kilo fjäderfäkött per person. Totalt konsumerades ungefär 76 kilo kött per person, när vilt och ätbara organ också medräknas.

Största delen av det konsumerade spannmålet utgjordes av vete

Den totala spannmålskonsumtionen uppgick till närmare 80 kilo per person och låg på samma nivå som år 2009. Vetekonsumtionen minskade med knappt 2 kilo, men den ersattes av den ökade konsumtionen av andra spannmål, främst råg och havre. Av det konsumerade spannmålet utgjordes 46 kilo av vete, 16 kilo av råg och 5 kilo vardera av havre och ris.

Frukter och grönsaker

I fjol uppgick konsumtionen av färska grönsaker till omkring 56 kilo per person. Konsumtionen förblev cirka 5 procent mindre än år 2009, men låg på samma nivå som år 2008. Totalt konsumerades cirka 68 kilo grönsaker, inklusive djupfrysta produkter och konserver, per person.

Fruktkonsumtionen ökade med ett par procent från år 2009. Totalt åt finländarna 81 kilo frukter och bär, inklusive konserver och juice, per person. Konsumtionen av citrusfrukter var 2 procent mindre än år 2009, dvs. cirka 13 kilo. Konsumtionen av andra färska frukter ökade däremot med knappt över 4 procent och uppgick till 34,5 kilo per person.

Bakgrund till statistiken

Tikes näringsbalans är ett sammandrag av produktionen, den inhemska användningen och konsumtionen av de viktigaste livsmedelsgrupperna i Finland. I näringsbalansen ingår sammanlagt 12 livsmedelsgrupper. För balansen beräknas den inhemska användningen av fler än 70 produkter utifrån produktion, lagerförändring, export och import. Den inhemska användningen är i sin tur indelad efter användningsändamål: i djurfoder, utsäde, råvaror för industrin och användning som livsmedel. Utifrån användningen som livsmedel beräknas konsumtionen av livsmedel per person om året.

De statistiska tabellerna i anknytning till meddelandet finns på webbplatsen för näringsbalansen i lantbruksstatistiktjänsten Matilda.

För ytterligare information

aktuarie Tarja Kortesmaa, telefon 020 77 21 372

E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn@mmmtike.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs