Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Uutta viljelijätukien sähköisessä haussa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Uutta viljelijätukien sähköisessä haussa

Tiedote.
Julkaistu: 01.02.2011 klo 12:02
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sähköistä tukihakua on kehitetty aikaisempien vuosien palautteen perusteella. Viljelijätukien Vipu-palveluun, käyttöoikeuksiin ja valtuuttamiseen on tehty uudistuksia, jotka helpottavat tukien sähköistä hakua ja peltojen pinta-alojen karttakorjauksia.

Sähköinen tukihaku on tänä vuonna mahdollista lomakkeilla 101A, 101B, 101C, 101D, 102A, 102B, 117 ja 144. Ahvenanmaalla sähköisesti voi hakea myös maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluvia tukia. Maaseutuvirasto uskoo, että palvelun uudet ominaisuudet ja hyvät käyttökokemukset lisäävät viljelijöiden kiinnostusta verkkoasiointiin.


Karttakorjaukset voi nyt tehdä sähköisesti

Peltojen pinta-aloja koskevat peruslohkojen korjaukset voi Vipu-palvelussa tehdä sähköisesti suoraan digitoituun kartta-aineistoon. Sähköisesti tehty korjaus on tarkempi eikä jätä tulkinnanvaraa kuten paperille piirretty viiva.

Palvelu tarjoaa käyttäjälle uusimman ilmakuvan, jonka avulla digitoinnissa olevat virheet on helpompi havaita kuin nykyisillä kartoilla. Käyttäjä saa tietoonsa, mikä on peruslohkon pinta-ala korjauksen jälkeen. Palvelu helpottaa myös kasvulohkojen mittaamista.


Tunnukset automaattisesti yhden omistajan tiloille

Maaseutuvirasto on luonut alkuvuonna automaattisesti Vipu-käyttöoikeudet sellaisille yhden omistajan tiloille, joilla oikeuksia ei vielä ole. Vipu-palveluun voi sen jälkeen kirjautua omilla verkkopankkitunnuksilla tai HST-kortilla. Muut kuin yhden omistajan maatilat, muun muassa yhtymät ja yritykset, hakevat käyttöoikeudet kunnasta lomakkeella 405.

Automaattisesti jaettavien Vipu-käyttöoikeuksien avulla voi täyttää ja lähettää tukihakemuksen sähköisesti Käyttäjä voi myös selailla palvelusta tilan tietoja koko siltä ajalta, kun tila on saanut maataloustukia.


Valtuuttaminen helpottuu

Palvelun uutena ominaisuutena viljelijä voi valtuuttaa neuvojan tai asiamiehen täyttämään ja lähettämään hakemuksen puolestaan. Valtuuttamisoikeudet annetaan automaattisesti tiloille, joilla on yksi omistaja. Muut tilat voivat hakea valtuutusoikeuden kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Edelleenvaltuutus edellyttää, että neuvojalla tai asiamiehellä on käyttäjätunnus Vipu-palveluun. Viljelijä voi antaa valtuuttamalleen neuvojalle eritasoisia oikeuksia. Laajoilla oikeuksilla neuvoja voi täyttää ja toimittaa tilan tukihakemuksen sähköisesti. Täyttöoikeuksilla voi täyttää hakemuksen viljelijän puolesta, mutta ei lähettää sitä. Selailuoikeuksilla voi tarkastella tilan tietoja. Valtuutettu neuvoja tai asiamies ei voi itse edelleenvaltuuttaa muita.


Asiointipisteitä Lapissa ja Itä-Uudellamaalla

Kemijärvi-Pelkosenniemessä, Sodankylässä ja Loviisassa avataan tänä keväänä yhteiskäyttöiset asiointipisteet, joissa saa apua sähköisen tukihakemuksen täyttämiseen. . Tavoitteena on selvittää lisäävätkö kuntien asiointipisteet sähköistä tukihakua.


Lisätietoja:
Maaseutuvirasto, erikoissuunnittelija Ilkka Kommeri
puh. 020 7725 584
etunimi.sukunimi@mavi.fi
www.mavi.fi/vipu

Oma puheenvuoro: Sähköinen tukihakemus helpottaa maanviljelijöiden arkea.
Katso video.
Kuuntele radiojuttu.

 

 

Nytt om den elektroniska ansökan om odlarstöd

Den elektroniska stödansökan har utvecklats på basis av respons från tidigare år. För att underlätta den elektroniska ansökan om odlarstöd och göra det lättare att korrigera kartorna över åkerarealerna har man gjort vissa ändringar i Vipu-tjänsten, användarrättigheterna och bemyndigandet.

Stöd kan i år sökas elektroniskt på blanketterna 101A, 101B, 101C, 101D, 102A, 102B, 117 och 144. På Åland kan man också ansöka elektroniskt om stöd som hör till programmet för landsbygdsutveckling. Landsbygdsverket tror att de nya egenskaperna och användarnas goda erfarenheter av elektronisk stödansökan ska öka jordbrukarnas intresse för att uträtta sina ärenden via nätet.


Kartkorrigeringar kan nu göras elektroniskt

Korrigeringar av basskiftesarealerna kan via Vipu anmälas elektroniskt direkt i det digitaliserade kartmaterialet. En elektronisk begäran om korrigering är exaktare och lämnar inte rum för tolkning på samma sätt som streck som dragits på papper.

Tjänsten ger användaren tillgång till det färskaste flygbildsmaterialet, som gör att fel i digitaliseringen lättare kan upptäckas än med de nuvarande kartorna. Sökanden får samtidigt information om hur ändringen inverkar på arealen. Tjänsten underlättar också mätningen av jordbruksskiftena.


Lösenorden skickas automatiskt till gårdar med en enda ägare


Landsbygdsverket har under början av året automatiskt skapat åtkomsträttigheter till Vipu för de gårdar med en enda ägare som inte ännu har åtkomsträttigheter.  Därefter kan sökanden logga in på Vipu-tjänsten med sin egen nätbankskod eller sitt elektroniska personkort. Andra gårdar än sådana som har en enda ägare, bland annat sammanslutningar och företag, ansöker om åtkomsträttigheter hos kommunen med blankett 405.

Med hjälp av de åtkomsträttigheter till Vipu som skickas ut automatiskt kan sökanden fylla i och skicka in sin stödansökan elektroniskt. Via tjänsten kan sökanden också bläddra i gårdens uppgifter från hela den tid gården har fått jordbruksstöd.


Bemyndigandet underlättas

En ny funktion i tjänsten är att en sökande kan bemyndiga en rådgivare eller ett ombud att fylla i och skicka ansökningar för jordbrukarens räkning. Gårdar med enda ägare får automatiskt rätt att bemyndiga någon att sköta stödansökningen. Andra gårdar kan ansöka om rättighet att bemyndiga någon annan att sköta stödansökan hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Ett bemyndigande förutsätter dessutom att rådgivaren eller ombudet har åtkomsträttigheter till Vipu. Jordbrukaren kan ge den rådgivare hon/han bemyndigar rättigheter på olika nivåer. Med omfattande rättigheter kan en rådgivare fylla i och skicka in stödansökan elektroniskt. Med ifyllningsrättigheter kan han fylla i ansökan för jordbrukarens räkning, men inte skicka in den. Med bläddringsrättigheter kan man kontrollera gårdens uppgifter. En bemyndigad rådgivare/ombud kan själv vidarebemyndiga andra för uppgifterna.


Betjäningsställen i Lappland och östra Nyland

I Pelkosenniemi, Kemijärvi, i Sodankylä och Lovisa öppnas i vår betjäningsställen, där man kan få hjälp med att fylla i den elektroniska stödansökan. Målet är att ta reda på om betjäningsställen i kommunen ökar användningen av elektronisk stödansökan.


Ytterligare upplysningar:
Landsbygdsverket, specialplanerare Ilkka Kommeri, tfn 020 7725 584
förnamn.tillnamn@mavi.fi
www.mavi.fi/vipu/sv

Kommentar från fältet: Elektronisk stödansökan underlättar jordbrukarens vardag.
Se videon.
Hör radioprogrammet

 

 

Liitetiedostot

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs